Прикладна та комп’ютерна лінгвістика

035 “Філологія”

Спеціалізація: “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”

Випускова кафедра: Інтелектуальних комп’ютерних систем

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • “Практичний курс англійської мови”;
  • “Практичний курс другої іноземної мови”;
  • “Теорія і практика перекладу”;
  • “Загальне мовознавство”;
  • “Математичні основи лінгвістики”;
  • “Основи програмування”;
  • “Об’єктно-орієнтоване програмування”;
  • “Сучасні технології обробки текстових даних”;
  • “Лінгвістична семантика”;
  • “Квантитативна лінгвістика”;
  • “Математичне моделювання в лінгвістиці”;
  • “Інформаційно-ресурсне забезпечення лінгвістичної діяльності”;
  • “Лінгвістичні аспекти створення програмного продукту” та ін.