Сайти кафедр

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу:
http://web.kpi.kharkov.ua/dim/

Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем:
http://web.kpi.kharkov.ua/iks

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами
ім. академіка І.А. Зязюна:
http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss

Кафедра права:
http://web.kpi.kharkov.ua/pravo

Кафедра соціології і публічного управління:
http://web.kpi.kharkov.ua/sp

Кафедра українознавства, культурології та історії науки:
http://web.kpi.kharkov.ua/ukin/

Кафедра фізичного виховання:
http://web.kpi.kharkov.ua/sport

Кафедра філософії:
http://web.kpi.kharkov.ua/philosophy