Кафедра

Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторінгу

Кафедра займається підготовкою спеціалістів (бакалаврів та магістрів) з розробки і експлуатації комп’ютерно-інтегрованих та автоматизованих систем керування різноманітних об’єктів та процесів і виробництв (побутові, харчові, нафто- та газопереробні, хімічні та ін.).

01.09.1964 р в Харківському Політехнічному інституті  була організована кафедра Автоматизації хімічних виробництв. Організаторами кафедри були проф. д.т.н. Єфімов В.Т. і проф., к.т.н. Литвиненко І.І.

За більш ніж 60-річну історію кафедри випущено понад 2000 фахівців в області автоматизацій технологічних процесів (в тому числі 60 осіб для зарубіжних країн). Підготовлено 12 докторів і понад 50 кандидатів технічних наук. За розробками кафедри опубліковано 8 монографій, понад 2500 статей, отримано понад 100 патентів і авторських свідоцтв на винаходи.

Кафедра бере участь в організації щорічних міжнародних конференцій і регулярно представляє свої наукові досягнення на міжнародних виставках.

ПОДУСТОВ Михайло Олексійович

Завідувач кафедри

Професор, доктор технічних наук

Випускаюча спецiaльність та спеціалізація

Напрямки наукової діяльності

Адреса

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,

2 технічний корпус

Контакти

Телефон: (057) 707-66-87,

(057) 707-66-76

axts_ekm@ukr.net