Спеціалізована вчена рада Д 64.050.05

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.05 — технічні науки (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №693 від 10.05.2017р.)

 

Спеціальності:

  • 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічних технологій»
  • 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів»

Голова ради: д.т.н., проф. Демидов Ігор Миколайович

Заступник голови: д.т.н., проф. Цейтлін Мусій Абрамович

Вчений секретар: к.т.н. Арутюнян Тетяна Володимирівна

тел. раб.: 707-63-29

Серед членів спеціалізованої вченої ради співробітники кафедри:

  • д.т.н., проф. Некрасов Павло Олександрович – завідувач кафедри
  • д.т.н., проф. Гладкий Федір Федорович – професор

 

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 (17 осіб) в Національному технічному університеті«Харківський політехнічний інститут»

05.17.08 − процеси та обладнання хімічної
технології

05.18.06 − технологія жирів, ефірних масел
і парфумерно-косметичних продуктів

ЦЕЙТЛІН  М.А. НТУ «ХПІ» ДЕМИДОВ  І.М. НТУ «ХПІ»
АРСЕНЬЄВА  О.П. НТУ «ХПІ» АРУТЮНЯН  Т.В. НТУ «ХПІ»
БІЛЕЦЬКИЙ  Е.В. ХТЕІ, м.
Харків
ГЛАДКИЙ  Ф.Ф. НТУ «ХПІ»
ВЕДЬ  В.Є. НТУ «ХПІ» КРИЧКОВСЬКА  Л.В. НТУ «ХПІ»
ДАНИЛОВ  Ю.Б. НТУ «ХПІ» НЕКРАСОВ  П.О. НТУ «ХПІ»
ПЕРЦЕВ  Л.П. «УкрНДІХіммаш», м. Харків ОСЕЙКО  М.І. НУХТ, м. Київ
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ  Л.Л. НТУ «ХПІ» ПОЛІЩУК  Г.Є. НУХТ, м. Київ
ТРОШЕНЬКІН  Б.О. ІПМаш, м.
Харків
ТКАЧЕНКО  Н.А. ОНАХТ,

м. Одеса

ШАПОРЕВ  В.П. НТУ «ХПІ»

 

 

Захищено дисертаційних робіт

Спеціальності

2017 р.

2018 р.

Прийнято до
захисту 201
8р.

Всього

канд.

докт.

канд.

докт.

канд.

докт.

05.17.08 − процеси та обладнання хімічної технології

3

1

2

6

05.18.06 − технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних
продуктів

2

1

1

2

За всіма спеціальностями

5

1

2

1

1

8