Переваги професії

👨‍🎓 Фахівець з “Харчових Технологій” це спеціаліст, що контролює продукти харчування по всьому його життєвому циклу, від сировини, через технологію виробництва до пакування та зберігання. Такий фахівець може розробляти та впроваджувати ефективні технології на різних етапах розвитку харчової продукції. Якісна їжа – залог здоров’я нації. Задачею харчової промисловості є максимально повна переробка сільськогосподарської продукції. Це можливо лише шляхом впровадження сучасних ефективних технологій, розробкою яких займаються технологи харчових виробництв.


👨‍🎓  ЧИМ МОЖЕ ЗАЙМАТИСЯ ВИПУСКНИК КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИРІВ ТА ПРОДУКТІВ БРОДІННЯ

 • Технолог-розробник нової продукції
 • Технолог харчових виробництв
 • Спеціаліст лабораторії діагностичних досліджень
 • Спеціаліст по впровадженню та супроводженню харчових продуктів
 • Спеціаліст з впровадження та підтримки систем контролю якості харчових продуктів (НАССР, ІSO, FSSC)
 • Спеціалісти лабораторій контроля якості сировини і готової продукції
 • Фахівець з сертифікації харчової продукції
 • Спеціаліст по продажу харчової продукції
 • Спеціаліст-мікробіолог контролю харчової продукції
 • Спеціаліст з контролю безпеки харчових продуктів (харчових добавок, контамінантів, природних токсинів)
 • Спеціаліст з харчування людини
 • Дослідник
 • Викладач у закладах вищої освіти
 • Спеціаліст зі створення графічної документації
 • Скринінг харчових продуктів з точки зору якості, безпеки
 • Мікробіологічний контроль харчової продукції

👨‍🎓 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ХАРЧОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Напрям – дослідження якості та безпеки продукту

Сучасний стан розвитку харчової промисловості передбачає розглядати якість продукту не тільки з точки зору відповідності кінцевої продукції всім стандартам, а й, головне, передбачає контроль всіх етапів виробництва продукції від вирощування сировини на полях, через управління всім харчовим підприємством до реалізації продукції в торгових мережах.

Тому управління якістю харчового продукту є складним, багатофакторним процесом, без розуміння якого робота на-будь якій посаді харчового підприємства є неможливою.

 


Цей напрям формує наступне:

 • вміння проводити різноманітні дослідження по встановленню якісного складу харчових продуктів;
 • володіння технікою та підходами до лабораторного аналізу;
 • вміння шукати та використовувати необхідні нормативні документи;
 • розуміння метрологічних вимог;
 • вміння виконувати управлінські функції;
 • вміння працювати з системами якості.

Напрям – проектування підприємств

Проектування підприємств – вершина інженерної творчості, створення технологій сучасності та майбутнього.

Цей напрям навчання формує наступне:

 • Знання щодо стану галузі та перспектив її розвитку
 • Вміння читати технологічні схеми
 • Вміння застосовувати AutoCAD, Компас тощо
 • Вміння створювати графічну документацію
 • Вміння створювати проекти заводів, технологічних ліній тощо (у тому числі з урахуванням «екологічності виробництв»)
 • Знання щодо компановки обладнання, вміння грамотне розташовувати обладнання у виробничих приміщеннях
 • Вміння складати технологічну документацію
 • Вміння вирішувати технологічні питання
 • Вміння виконувати управлінські функції
 • Вміння управляти технологічними процесами

Цей напрям входить в загальну схему навчання для досягнення наступної мети навчання:

 • Акумулювати всі наукові досягнення сучасного рівня техніки;
 • Практично використовувати нові технології;
 • Здійснювати кінцеву мету яких завгодно ідей, технологій тощо – їх практичне застосування.

Напрям – технологія галузі, вивчення передових технологій

Умови розвитку ринкової економіки вимагають від спеціаліста високого рівня інформаційної обізнаності

Напрям формує наступне:

 • знання щодо стану галузі та перспектив її розвитку;
 • знання сучасних технологій;
 • вміння змінювати технологічний процес з метою підвищення його ефективності;
 • володіння навичками вирішення кількісних та якісних завдань розвитку підприємства;
 • вміння реалізовувати останні досягнення науки та техніки.

Напрям – наукові дослідження

 • Розробка нових технологій та удосконалення існуючих;
 • Пошук перспективних напрямів розвитку харчових технологій;
 • Розробка безвідходних технологій;
 • Розробка нових продуктів