Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на формування загальних і професійних компетентностей, необхідних для організації діяльності підприємств харчової промисловості та вирішення практичних завдань із забезпечення якості харчових продуктів.
 
Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть вдосконалити свої знання та уміння з харчових технологій за інженерним та науковим напрямами. Головним завданням програми підготовки магістра є формування у нього широкого науково-технічного кругозору. Програма збалансована щодо науково-дослідної, педагогічної, організаційно-технологічної, проектно-технологічної діяльності.

181.01 «Технології жирів, жирозамінників та ефірних масел»

Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел – це технології, що застосовуються в галузі розробки та масового випуску і зберігання всіх видів жирів, олій, масел, а також жировмісних продуктів і продуктів комплексної переробки олійної сировини.
До компетенції фахівців з технології жирів, жирозамінників і ефірних масел відносяться як традиційні, так і нові харчові технології.
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:
 • Хімія жирів.
 • Інноваційні технології переробки жирів.
 • Контроль якості та безпека олійножирових продуктів.
 • Технологічне обладнання олійножирових виробництв.
 • Науково-практичні основи технології жирів і жирозамінників.
 • Технологічні розрахунки, облік і звітність в галузі.
 • Сучасні технології жирозамінників.
 • Актуальні питання технологій видобування жирів.
 • Інженерне проектування технологій олійно-жирової галузі

181.02 «Технології продуктів бродіння і виноробства»

Технології продуктів бродіння і виноробства – це технології для розробки, масового випуску та зберігання всіх видів продукції, що виробляється підприємствами бродильної промисловості.
 
Сферою діяльності фахівців з технології продуктів бродіння та виноробства є лікеро-горілчана, виноробна, пивоварна та безалкогольна галузі харчової промисловості.
 
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:
 • Основи ферментології.
 • Науково-практичні основи бродильних виробництв.
 • Актуальні питання пивоваріння.
 • Біохімія солоду і пива.
 • Сучасні технології вина і коньяку.
 • Технологічне обладнання бродильних виробництв і виноробства.
 • Контроль якості та безпека продуктів бродіння та напоїв.
 • Технологія води і водопідготовки бродильних виробництв.
 • Актуальні питання технології спирту, лікеро-горілчаних виробів і безалкогольних напоїв.
 • Технології переробки вторинних продуктів.
 • Технології дріжджів та продуктів мікробного походження.
 • Інженерне проектування технологій бродильних виробництв, алкогольних і безалкогольних напоїв.

Працевлаштування

Випускники працюють на підприємствах олійно-жирового комплексу України, на пивоварних заводах і малих пивоварнях, спиртових, лікеро-горілчаних, виноробних заводах, кондитерських фабриках, молокозаводах та інших підприємствах харчової промисловості, зокрема: