Працевлаштування

Перелік місць працевлаштування є широким і щорічно доповнюється. Наразі до нього входять

ТОВ “БУРЕНЕРГО

Компанія «БУРЕНЕРГО» займаєтся впровадженням альтернативних технологій в сфері енергозабезпечення на основі відновлюваних джерел енергії. Ми бачимо перспективу нашого розвитку в планомірному просуванні на ринок України доступних і швидко окупаються систем електро- та теплопостачання, що функціонують за рахунок енергії сонця, вітру і землі, проведенні широкої просвітницької роботи, формування нової культури генерації і споживання енергії в побуті та на виробництві.

САЙТ “ТОВ БУРЕНЕРГО”

_______________________________________________________________________

Приватне підприємство «Золотий перетин»

Інжинірингова компанія «Золотий перетин» заснована в 1997 році. Фахівцями фірми виконані роботи по будівництву, реконструкції і модернізації інженерних систем будівель більш ніж на 1200 об’єктах різного призначення: промислових підприємствах, комунально – побутових організаціях і приватних домоволодіннях.

При розробці технічних рішень, проектування та монтажу інженерних систем: опалення (всі видах палива), вентиляції і кондиціонування, водопостачання і водовідведення, очищення води і стоків, електропостачання (основне і автономне, резервне і альтернативне) застосовують енергоефективні, ресурсозберігаючі технології та інноваційне обладнання, поновлювані джерела енергії і автоматизацію систем, що дає суттєву економію енергоресурсів і створює оптимальний комфорт.

САЙТ “ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН”

_______________________________________________________________________

ННЦ ХФТІ

Основні наукові напрямки:

  • Фізика твердого тіла. Фізика радіаційних явищ та радіаційне матеріалознавство. Технології матеріалів.
  • Фізика плазми і керований термоядерний синтез.
  • Ядерна фізика, фізика електромагнітних взаємодій, фізика і техніка електронних прискорювачів.
  • Плазмова електроніка і фізика потужнострумових пучків. Фізика і техніка прискорювачів важких заряджених частинок. Нові методи прискорення.
  • Теоритична фізика.

САЙТ “ННЦ ХФТІ”

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «МОЛНІЯ»

Основними пріоритетними напрямками наукової діяльності НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» є – забезпечення вимог електромагнітної сумісності та стійкості технічних засобів до вражаючих дій електромагнітних завад природного та штучного походження; проведення електромагнітної діагностики заземлюючих пристроїв енергетичних об’єктів України, зокрема атомних електростанцій, забезпечення електромагнітної безпеки держави, створення високовольтного обладнання граничних параметрів, забезпечення захисту від блискавок технічних засобів, які застосовуються на стратегічних об’єктах України.

САЙТ «МОЛНИЯ»

_______________________________________________________________________

ТОВ “Молнія”

Компанія «Молнія»:

 • Спеціалізується на розробці, виробництві та продажі кабельних й електротехнічних лабораторій, випробувального високовольтного устаткування, вимірювальних засобів для енергосистем, а також приладів для пошуку місць пошкоджень кабельних ліній.
 • Здійснює комплексне постачання електротехнічних лабораторій, приладів і обладнання в будь-яку точку пострадянського / СНД / простору .
 • Гарантійне та післягарантійне обслуговування.
 • Навчання персоналу.
 • Надає технічну і методичну підтримку на протязі всього строку експлуатації.

Генеральним конструктором і ідейним натхненником групи компаній «Молнія» є потомствений інженер-електрофізик, Бутко Михайло Васильович. Робочий персонал компанії сформований з висококваліфікованих слюсарів, електромонтажників, монтажників. Спільними зусиллями колективу талановитих інженерів-конструкторів: Венгерова Е.А, Євдокимова В.В., Клімашевського Є.В. і виробниками випробувального, вимірювально-пошукового обладнання – інженерами Пашковим А.П., Ткаченко С.Б., Квашине П.Б., Удовіковим І.І. протягом ряду років створюються і модернізуються прилади, які по праву можуть вважатися якісними, простими і надійними. І що важливо – недорогими!

САЙТ ТОВ «МОЛНІЯ»

_______________________________________________________________________

ПАТ “Завод “Південкабель”

Завод “Південкабель” знаходиться на Україні в місті Харкові, заснований в 1943 році. Сьогодні ПАТ “Завод” Південкабель “- найбільше підприємство з випуску кабельно-провідникової продукції в Україні. Ми пропонуємо більше 15000 марко-розмірів виробів власного виробництва.

Завод забезпечує своєю продукцією атомні й теплові електростанції, нафтові родовища і вугільні шахти, метрополітени і новобудови, залізниці і міський транспорт. Значна частина нашої продукції експортується в десятки країн світу.

Система якості ПАТ “Завод “Південкабель”сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001. Продукція заводу удостоєна нагороди за якість” Міжнародна Золота Зірка “.

САЙТ “ПАТ Завод Южкабель

_______________________________________________________________________

Державне підприємство
“Науково-дослідний інститут високих напруг”

Державне підприємство Науково-дослідний інститут високих напруг (НДІВН) має 50 річні традиції в області розробки конструкцій, технологій і виготовлення високовольтних ізоляторів з фарфору, скла і полімерних матеріалів з силіконовою (кремнійорганічною) захисною оболонкою для ліній електропередачі 35-750 кВ, підстанцій, електрифікованого залізничного і міського транспорту.

САЙТ ДП “НДІВН”

_______________________________________________________________________

ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ІІПТ НАН Україны – це єдина академічна установа в Миколаївській області і єдина спеціалізована установа на пострадянському просторі, що займається розробкою теорії імпульсних процесів перетворення енергії, створенням імпульсних джерел енергії високої щільності і систем управління ними, дослідженнями імпульсного впливу високоінтенсивних потоків енергії на багатофазні середовища, різноманітні матеріали та конструкції. В інституті також ведуться дослідницько-конструкторські роботи зі створення і впровадження на вітчизняних і зарубіжних підприємствах високоефективних екологічно чистих, енерго- і ресурсозберігаючих імпульсних технологій і високовольтного енергетичного обладнання.

САЙТ ІНСТИТУТА  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ 

_______________________________________________________________________

ПАТ “Львівський ізоляторний завод”

Акціонерне товариство “Львівський ізоляторний завод” – це найбільший виробник високо- та низьковольтних ізоляторів в Євопі, має більш ніж 45 років трудового стажу.

Ізолятори експлуатуються на лініях електропередач з напругою від 0.4 до 1150 кВ в районах з різною ступінню забруднення. Електромеханічна стійкість ізоляторів відповідає міжнародному класу від 40 до 400 кВ.

Високовольтні ізолятори сертифіковані в багатьох випробувальних центрах міжнародних інститутів і експортуються в більш ніж 20 країн Європи, Азії та Америки.

САЙТ ПАТ “Львівський ізоляторний завод”

_______________________________________________________________________

ТОВ “АІЗ” – Слов’янський арматурно-ізоляторний завод

Товариство з обмеженою відповідальністю “АИЗ” – колишній Слов’янський арматурно-ізоляторний завод – найстаріше підприємство на території СНД, основною номенклатурою якого є виробництво ізоляторів і лінійної арматури для електростанцій і ліній електропередач. Більш ніж 90 річний досвід роботи в цій галузі є основним показником професіоналізму, гідної якості і надійного партнерства.

 

САЙТ ТОВ “АІЗ” – Слов’янський арматурно-ізоляторний завод

_______________________________________________________________________

Державна установа
“Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України”

ДУ «ІТПМ НАН України» є бюджетною неприбутковою науковою установою з правами юридичної особи, перебуває у віданні Національної академії наук України і внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

ДУ «ІТПМ НАН України» входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики (ОФТПЕ) НАН України, має свою Вчену раду та аспірантуру.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • теорія магнетизму технічних об’єктів;
 • визначення магнітних параметрів технічних об’єктів;
 • управление магнитным полем технических объектов;
 • уменьшение электромагнитного влияния объектов электроэнергетики на человека и окружающую среду

Головним завданням є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових наукових знань в галузі фізико-технічних проблем енергетики, пов’язаних з вирішенням проблем магнетизму технічних об’єктів.

САЙТ ДУ “ІТПМ НАН Украины»

_______________________________________________________________________

ТОВ «Харківенергоприлад»

Провідне підприємство Україні в галузі проектування, технічної розробки і виробництва складного, високоякісного електротехнічного обладнання, пристроїв тестування ізолюючих рідин, пересувних електротехнічних, кабельних та поревірочних лабораторій для підприємств енергетики, електротехніки, приладобудування, електроніки, нафтогазового комплексу, автомобільної, залізничної і авіапромисловості.

САЙТ ТОВ “Харківенергоприлад”

_______________________________________________________________________

ННЦ “Інститут метрології”

Національний науковий центр «Інститут метрології» проводить наукові фундаментальні та прикладні дослідження у сфері метрології та виконує науково-дослідні роботи, пов’язані зі створенням, удосконаленням, зберіганням, застосуванням первинних і вторинних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань, розробленням нормативних документів з метрології, формуванням державних програм з метрології та концепції розвитку державної метрологічної системи, а також здійснює державний метрологічний контроль і науково-методичне забезпечення метрологічної діяльності в Україні.

САЙТ ННЦ “Інститут метрології”

_______________________________________________________________________

Корпорація Тріол

Корпорація Тріол – провідний виробник силової електроніки, нафтовидобувного обладнання та електротехніки. Компанія спеціалізується на розробці і виробництві низьковольтних (0,4 та 0,66 кВ) і високовольтних (3, 6; 10 кВ) перетворювачів частоти потужністю від 5,5 кВт до 12,5 МВт, а також низьковольтних і високовольтних пристроїв плавного пуску потужністю від 15 кВт до 5 МВт, станцій управління електричними насосами з номінальним струмом первинної силового ланцюга 100 – 1600 А.

САЙТ “Корпорація Тріол”

_______________________________________________________________________

ТОВ «Бост-теплосервіс»

САЙТ ТОВ “Бост-теплосервіс”

_______________________________________________________________________

ТОВ “Спецтехніка-Україна”

ТОВ «Спецтехніка-Україна» представляє професійні прилади для фарбування порошковим способом виробництва відомої американської компанії Graco. Апарати цієї марки впораються з найскладнішими і масштабними завданнями, доводячи свою якість і надійність, визнане фахівцями в більшості країн світу.

Барвник обладнання Graco знайшов широке застосування в різних галузях діяльності. До числа цієї спецтехніки відносяться:

 • апарати безповітряного розпилення;
 • обладнання для фарбування промислових покриттів;
 • вимірювальні прилади й обладнання;
 • клеї та герметики;
 • насоси високого тиску для різних рідин;
 • багатокомпонентні фарбопульти;
 • різноманітні розпилювачі для малярних робіт;
 • обладнання для напилення пенополіуретанових(ППУ) покриттів;
 • обладнання для безповітряного штукатурення;
 • фарбопульти для вогнетривких стійких покриттів.

САЙТ ТОВ “Спецтехніка-Україна”

_______________________________________________________________________

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Веркіна
Національної академії наук України, Харків

Одразу після створення Інституту було організовано 9 лабораторій, де почалися дослідження фізичних властивостей зріджених газів, надпровідників, низькотемпературного магнетизму, пластичності і стійкості матеріалів, а також ряду інших напрямків фізики низьких температур, які сформували наукове майбутнє Інституту. Рішення прикладних задач було зосереджено в конструкторському бюро. Слід особливо сказати про те, що одночасно було організовано 4 математичних відділу, які очолили відомі математики і в їх числі А.В. Погорєлов і В.А. Марченко, багато в чому визначали шляхи становлення Інституту і вибір його наукових тематик. У 1987 р Постановою Президії академії наук України у ФТІНТ було організовано Математичне відділення.

САЙТ “ФТІНТ им. Б.І. Веркина”