Кафедра

фізики

Кафедра забезпечує фундаментальну підготовку висококваліфікованих інженерних кадрів з урахуванням сучасного розвитку фізичної науки і її додатків. Колектив кафедри в даний час є одним з найбільших в університеті: до складу кафедри входить 35 викладачів, серед яких 8 професорів і 19 доцентів, 6 старших викладачів та 2 асистента, а також 4 наукових співробітника і 23 співробітника навчально-допоміжного персоналу. Серед викладачів – 5 докторів наук і 18 кандидатів наук, серед навчально-допоміжного персоналу – 3 кандидата наук. Потужний кадровий потенціал кафедри дозволяє успішно вирішувати будь-які навчальні та наукові завдання. Велика увага приділяється методиці викладання курсу загальної фізики в технічному вузі. Викладачами кафедри створені оригінальні курси з фізики твердого тіла, теоретичній фізиці, основам термоелектрики, електронної мікроскопії, фізичних основ міцності, лазерної техніки і технології, квантової радіофізики і нелінійній оптиці та ін. Іноземним студентам курс фізики викладається англійською мовою. Співробітники кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу в рамках проектів, фінансованих як українськими, так і міжнародними фондами, беруть участь у престижних наукових конференціях, плідно співпрацюють із зарубіжними університетами.

ЛЮБЧЕНКО Олена Анатоліївна

Завідувач кафедри

          кандидат фізико-математичних наук, професор

Напрямки наукової діяльності

На кафедрі інтенсивно ведуться наукові роботи по:

Адреса

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,

Навчальний корпус №2, 1-й поверх, кімн. №10

Контакти

Телефон: (057) 707-63-47