Аспірантура та докторантура

На кафедрі “Комп’ютерної математики і аналізу даних” працює аспірантура та докторантура, здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук.

Прийом до аспірантури проводиться за спеціальностями:

  • 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи;
  • 05.13.06 – інформаційні технології;
  • 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

Захисти дисертацій проходять у спеціалізованій раді Д 64.050.07 при факультеті комп’ютерних наук і програмної інженерії НТУ “ХПІ”.