Гардер Сергій Євгенійович

Посада Доцент
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Наукове звання Доцент
Контакти sergei.garder@khpi.edu.ua

 

Професійний та академічний досвід

 • У 2003 році захистив дисертацію за спеціальністю «Динаміка і міцність машин».
 • З 2006 року доцент кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних.

Навчання

Закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет, спеціальність «Динаміка і міцність машин» у 1977 році.

Викладання навчальних дисциплін

 • аналіз даних,
 • теорія часових рядів,
 • нейромережеві інформаційні технології,
 • обробка експертної та неструктурованої інформації.

Наукові інтереси

 • аналіз даних;
 • моделювання складних систем;
 • теорія часових рядів.

Професійні досягнення та членство

 • Керівник дипломних робіт.
 • Має більше 80 наукових і навчально-методичних робіт.

Опубліковані праці

 • (Scopus) Alexey Galuza, Olga Kostiuk, Alla Savchenko, Anastasiia Boiko, Sergii Harder, Halyna Holotaistrova. Method for Quantitative Comparison of Criteria for the Color Closeness of Objects with Given Spectra // 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT): Conference Proceedings, Deggendorf, Germany, 15-17 Sept. 2021, pp. 1-4.
 • Гомозов Є.П., Гардер С.Є. Управління портфелем биткойна та деривативів в умовах хаотичної поведінки фінансових ринків Тези доповідей XXVIII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, Ч. IV, с. 328 
 • Горлов А.С., Гардер С.Є., Горлов О.А., Блещунова Є.Н., Вплив кінематичних параметрів індивідуальної техніки рухів юнаків – стрибунів у довжину на спортивний результат (In English), Научный журнал по проблемам физического воспитания, спорта, физической терапии и реабилитации; 5 (3) 2019
 • Локтіонова О.С. , Гардер С.Є., Геляровська О.А., “Використання R/S аналізу часового фінансового ряду для прогнозування майбутньої ціни криптовалют”, Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). зб. наук. пр. – Х.: НТУ «ХПІ». − 2018. − № 37 (1313). – C. 138-142.
 • Гардер С.Е.,  Гомозов Є.П., “Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткойна методом SSA”, Вісник національного технічного університету «ХНІ» Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, №3’2018, 6 с.
 • Гардер С.Є., Корніль Т.Л., “Фрактальний аналіз  та прогнозування тенденції фінансового часового ряду”, Вісник НТУ «ХПІ», серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2018., №3 – 37-41, 4 с