Геляровська Оксана Анатоліївна

Доцент НТУ «ХПІ»

В 2003 році закінчила Харківський державний політехнічний університет. В 2019 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка вищої школи” в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”.

З 2003 р. працює в НТУ «ХПІ».

Автор понад 61 наукових та навчально-методичних робіт. Автор 27 наукових статей в наукових журналах ВАК, 5 звітів по НДР, 2 патентів на винахід; автор 24 навчальних посібників, з них 21 з грифом МОН України а також 3 методичних вказівок для студентів вищих навчальних закладів.

Галузь наукових інтересів: Теорія компенсації магнітного поля електротехнічних комплексів.

Дисципліни, що викладає:

  • вища математика,
  • теория ймовірностей і математична статистика,
  • математичний аналіз,
  • математична статистика,
  • вища математика та вступ до теорії ймовірностей,
  • прикладна математика.

Наукометричні дані: Google Scholar