Костюк Ольга Василівна

Кандидат технічних наук, доцент НТУ «ХПІ»

Закінчила Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю «Прикладна математика» у 1998 році.

Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів» захистила у 2006 році.

З 2007 року є доцентом кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних.

Галузь наукових інтересів: моделювання складних систем, аналіз даних.

Дисципліни, що викладає:

  • теорія прийняття рішень,
  • основи нечіткої математики,
  • нечіткі моделі та методи,
  • теорія управління.

Наукометричні дані: Google Scholar