Тоніца Олег Володимирович

Посада Доцент
Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Наукове звання Доцент
Контакти oleh.tonitsa@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

 • У 1999 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
 • З 2005 року має вчене звання доцента кафедри «Комп’ютерна математика та математичне моделювання».
 • З 2000 року працює в НТУ «ХПІ».

Навчання

 • В 1994 році закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, факультет обчислювальної техніки, спеціальність «Електронно-обчислювальні машини, системи, комплекси та мережі».
 • У 1994 – 1997 роках навчався в аспірантурі Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. В 1997 – 2000 роках працював у відділі прикладної математики і обчислювальних методів ІПМаш НАНУ.

Викладання навчальних дисциплін

 • математика для економістів,
 • теорія ймовірностей і математична статистика,
 • дискретна математика,
 • експертні системи і бази знань,
 • моделювання і аналіз складних технічних систем,
 • математичні методи дослідження операцій.

Опубліковані праці

 • Тоніца О. В., Дубініна О. М., Федотов Р. С. Методи та алгоритми обробки експертної інформації // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є. І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 273 с. – С. 270.
 • Дубініна О. М., Тоніца О. В. Позиціонування математичної мови в контексті дистанційного навчання майбутніх ІТ-фахівців // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference  «Science, innovations and education: problems and prospects»: 10-12 November 2021. – Tokyo, Japan.
 • Бормашенко М.Ю., Тоніца О.В., Україна, Харків. Застосування моделей випадкових графів для аналізу соціальних мереж // ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів: Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених, 01-03 грудня 2021 online. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 46.
 • Тоніца О.В., Боєва А.А., Шинкаренко Д.В. Використання методів роспізнавання образів у системах контроля доступу // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є. І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 273 с. – С. 269.
 • Тоніца О.В., Решетнікова С.М., Гопей Р.В. Використання нейронних мереж в медичних діагностичних системах // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є. І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 273 с. – С. 271.
 • Тоница О.В. Оценка ошибок округления при решении краевых задач математической физики. – Харків: V Международная научно-практическая конференция «Science, society, education: topical issues and development prospects»,  2020C. 211-118. 
 • Тоница О.В. Моделирование системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций с помощью нейронных сетей. – Барселона: IV Международная научно-практическая конференция «Eurasiansscientificcongress»/2020 – C. 380-387. 
 • Тоница О.В., «Методи стохастичного моделювання фізико-механічних полів», Харків: Вісник НТУ «ХПІ», 2019. – С. 34-39.