Наукові дослідження та проекти

Основний напрямок наукової роботи кафедри – застосування інформаційних технологій, економіко-математичних методів і моделей в різних галузях науки.

Основними напрямками педагогічної та методичної роботи кафедри є:

  • підвищення якості викладання дисциплін;
  • вдосконалення методики навчання студентів на основі застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів і докторантів.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у проведенні наукових досліджень.

ПВС кафедри бере активну участь у науковому редагуванні і рецензуванні дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, статей.

Кафедра працює в напрямку впровадження реальних програмних продуктів в практику підготовки лабораторних, курсових, дипломних робіт. Подібний підхід дозволяє студенту отримати навички роботи в конкретному програмному середовищі і комплексно застосовувати знання, отримані на  кафедрі  університету для вирішення професійних завдань.

Викладачі кафедри беруть участь у міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях: наукові статті наших викладачів щорічно публікуються у збірниках наукових статей, тези доповідей у матеріалах конференцій, в яких вони беруть участь.

З метою виявлення обдарованих дітей, відбувається координація, організація і проведення олімпіад школярів з програмування.