Навчальний план

Перелік компонентів освітньої програми (Навчальний план)

Інтелектуалний аналіз даних

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Обов’язкові компоненти освітньої програми
 1.1 Загальна підготовка 61,0 1830
ЗП 1.1 Історія та культура України 4,0 120 1
ЗП 1.2 Філософія 3,0 90 2
ЗП 1.3 Основи економічної теорії 3,0 90 3
ЗП 1.4 Іноземна мова 12,0 360 1-4,7,8
ЗП 1.5 Математичний аналіз 1 6,0 180 1
ЗП 1.6 Математичний аналіз 2 6,0 180 2
ЗП 1.7 Математичний аналіз 3 5,0 150 3
ЗП 1.8 Алгебра і геометрія 5,0 150 1
ЗП 1.9 Лінійна алгебра 4,0 120 2
ЗП 1.10 Фізика 1 3,0 90 2
ЗП 1.11 Фізика 2 3,0 90 3
ЗП 1.12 Правознавство 3,0 90 5
ЗП 1.13 Фізичне виховання 8,0 240 1-4
2 Спеціальна (фахова) підготовка 115,0 3450
СФ 2.1 Вступ до інженерної діяльності 3,0 90 1
СФ 2.2 Математична логіка 3,0 90 1
СФ 2.3 Алгоритмізація та програмування 5,0 150 1
СФ 2.4 Комп’ютерна дискретна математика 6,0 180 2
СФ 2.5 Дискретні структури і структури даних 6,0 180 3
СФ 2.6 Теорія ймовірностей 5,0 150 3
СФ 2.7 Об’єктно-орієнтоване програмування 4,0 120 3
СФ 2.8 Диференційні рівняння та комплексний аналіз 4,0 120 4
СФ 2.9 Математична статистика 4,0 120 4
СФ 2.10 Чисельні методи 4,0 120 4
СФ 2.11 Теорія і проєктування алгоримів 5,0 150 4
СФ 2.12 Рівняння в часткових похідних 3,0 90 5
СФ 2.13 Функціональний аналіз 3,0 90 5
СФ 2.14 Математичне комп’ютерне моделювання та оптимізація 4,0 120 5
СФ 2.15 Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка 4,0 120 5
СФ 2.16 Ділова українська мова та професійна комунікація 3,0 90,0 6
СФ 2.17 Теорія керування 3,0 90,0 6
СФ 2.18 Аналіз даних і часових рядів 4,0 120,0 6
СФ 2.19 Розподілені та паралельні обчислення 3,0 90,0 6
СФ 2.20 Методи оптимізації 3,0 90,0 6
СФ 2.21 Теорія прийняття рішень 3,0 90,0 7
СФ 2.22 Нейромережеві технології 4,0 120,0 7
СФ 2.23 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 3,0 90,0 7
СФ 2.24 Математичні методи машинного навчання 4,0 120,0 7
СФ 2.25 Проєкт 1 4,0 120,0 2
СФ 2.26 Проєкт 2 3,0 90,0 4
СФ 2.27 Нечіткі моделі та методи 3,0 90,0 8
СФ 2.28 Практика 6,0 180,0 8
СФ 2.29 Атестація 6,0 180,0
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ЗА БЛОКАМИ)
3 Блоки вибору загальної підготовки (Minor) 6,0 180,0
3.1 Блок 3.1.  “Аналіз і управління проєктами” 6,0 180,0
ВП 3.1.1 Управління IT-проєктами 3,0 90,0 5
ВП 3.1.2 Основи бізнес-аналітики 3,0 90,0 6
3.2 Блок 3.2. “Право та інтелектуальна власність” 6,0 180,0
ВП 3.2.1 Основи кібербезпеки 3,0 90,0 6
ВП 3.2.1 IT-право 3,0 90,0 5
4 Блоки вибору спеціальної (фахової)  підготовки (Major) 54,0 1620,0
4.1 Блок 4.1.  “Інтелектуальний аналіз великих даних” 54,0 1620,0
ВПС 4.1.1 Алгоритмічні мови (за вибором) 6,0 180,0 4
ВПС 4.1.2 Випадкові процеси і стохастичні системи 4,0 120,0 5
ВПС 4.1.3 Теорія проєктування баз даних 6,0 180,0 5
ВПС 4.1.4 Розробка програмного забезпечення 5,0 150,0 6
ВПС 4.1.5 Проєкт 3/Проєкт 3 6,0 180,0 6
ВПС 4.1.6 Проєкт 4/Проєкт4 6,0 180,0 7
ВПС 4.1.7 Інфраструктура та менеджмент великих даних 4,0 120,0 7
ВПС 4.1.8 Прогнозний аналіз 4,0 120,0 7
ВПС 4.1.9 Обробка та аналіз текстової інформації 4,0 120,0 8
ВПС 4.1.10 Математичні методи комп’ютерного зору 5,0 150,0 8
ВПС 4.1.11 Методи глибокого навчання 4,0 120,0 8
4.2 Блок  4.2. “Інтелектуальний бізнес-аналіз” 54,0 1620,0
ВПС 4.2.1 Алгоритмічні мови (за вибором) 6,0 180,0 4
ВПС 4.2.2 Прикладний статистичний аналіз 4,0 120,0 5
ВПС 4.2.3 Бази даних та інформаційні системи 6,0 180,0 5
ВПС 4.2.4 Моделі і візуалізація даних 5,0 150,0 6
ВПС 4.2.5 Проєкт 3/Проєкт 3 6,0 180,0 6
ВПС 4.2.6 Життєвий цикл розробки систем 4,0 120,0 7
ВПС 4.2.7 Проєкт 4/Проєкт4 6,0 180,0 7
ВПС 4.2.8 Прогнозний аналіз 4,0 120,0 7
ВПС 4.2.9 Моделювання бізнес-процесів 4,0 120,0 8
ВПС 4.2.10 Аналіз та керування бізнес-процесами 5,0 150,0 8
ВПС 4.2.11 Аналіз  ризиків 4,0 120,0 8
Загальний обсяг вибіркових компонентів 60 1800
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 240 7200

Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку можна знайти за посиланням.