Перший англомовний захист дисертації доктора філософії зі спеціальності 073 “Менеджмент”

5 червня 2020 року на кафедрі менеджменту та оподаткування відбувся перший англомовний захист дисертації на здобуття ступеню наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент.

Аспірант кафедри Салім Госн успішно захистив дисертацію на тему «Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промисловому підприємстві». Науковий керівник роботи – Краснокутська Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ».