2021 рік

11 березня 2021 р. відбувся захист дисертації

Нехме Мохамада Насіфа,

аспіранта кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ», на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент.

Тема дисертації: «Оцінка впливу корпоративної соціальної відповідальності на конкурентоспроможність підприємства».

Науковий керівникБрінь П.В., к.е.н., професор кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ»

 

 
11 березня 2021 р. відбувся захист дисертації

Подоприхіної Тетяни Олександрівни,

аспірантки кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ», на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент.

Тема дисертації: «Управління проєктами на підприємстві з використанням розподілених команд».

Науковий керівникКраснокутська Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ»

 

 
26 лютого 2021 р. відбувся захист дисертації

Коптєвої Ганни Миколаївни,

доцента кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ», на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації: «Забезпечення економіної безпеки бізнес-процесів підприємств торгівлі».

Науковий консультантКраснокутська Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ»
 

 

2020 рік

11 листопада 2020 р. відбувся захист дисертації

Фощія Петра Миколайовича,

асистента кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації: «Оцінка впливу конкурентної стратегії на результативність діяльності промислового підприємства».

Науковий керівникКраснокутська Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ»

 

 
05 червня 2020 р. відбувся захист дисертації

Саліма Госна,

аспіранта кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ», на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент.

Тема дисертації: «Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промисловому підприємстві».

Науковий керівникКраснокутська Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ»

 

 

2017 рік

20 грудня 2017 р. відбувся захист дисертації

Ковшика Валентина Ігоровича,

асистента кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації: «Управління логістичними витратами машинобудівних підприємств».

Науковий керівник – Гаврись О.М., к.е.н., професор, декан факультету бізнесу та фінансів НТУ “ХПІ”

 

 

2016 рік

9 грудня 2016 р. відбувся захист дисертації

Яценко Ольги Миколаївни,

старшого викладача кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ», на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації: «Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі психолого-педагогічної підготовки».

Науковий керівник – Бондаренко В.В., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної підготовки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

 

 
20 квітня 2016 р. відбувся захист дисертації

Замули Олени Василівни,

старшого викладача кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Тема дисертації: «Управління інформаційними витратами переробних підприємств».

Науковий керівник – Архієреєв С.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії НТУ ХПІ

 

 

2015 рік

16 грудня 2015 року відбувся захист дисертації

Прохоренко Олени Вікторівни,

старшого викладача кафедри менеджменту та оподаткування НТУ ХПІ, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Тема дисертації: «Управління аутсорсингом на машинобудівному підприємстві».

Науковий керівникБрінь П.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та оподаткування НТУ ХПІ

 

 
30 червня 2015 року відбувся захист дисертації

Угрімової Ірини Володимирівни,

старшого викладача кафедри менеджменту та оподаткування НТУ ХПІ, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Тема дисертації: «Формування механізму реструктуризації промислових підприємств (на прикладі м’ясопереробних підприємств України)».

Науковий керівник – Маркіна І.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування ПНТУ ім. Ю. Кондратюка