Підготовка за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» (спеціальність 073 «Менеджмент») здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях.

Мова навчання: англійська

Детальніше про вступ на 1-й курс

 


Програма підготовки бакалаврів із бізнес-адміністрування спрямована на підготовку менеджерів із критичним мисленням, які добре розуміють проблеми внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища, здатні знаходити оптимальні варіанти рішень і брати відповідальність за їх виконання; розробляти і реалізовувати бізнес-плани та стратегії; організовувати власну підприємницьку діяльність і забезпечувати раціональне управління у сфері бізнесу.

Випускники програми можуть виконувати широкий спектр адміністративних обов’язків у підприємствах та займати посади бренд-менеджерів, менеджерів у сфері SMM, фінансових менеджерів, менеджерів по роботі з клієнтами тощо. Крім того, місцем працевлаштування є бізнес-структури, в яких випускники виконують роль підприємців, що створюють та розвивають власну справу.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: менеджмент; маркетинг; управління персоналом; управління інноваціями; стратегічне управління; інвестування; бізнес-планування; оцінка бізнесу; управлінський облік; ризикологія; комунікації у бізнесі та інші.

Магістр з бізнес-адміністрування (МВА) є в усьому світі найбільш престижним і найвищим рівнем ділової кваліфікації для підприємця. Підготовка за цією програмою передбачає фундаментальне вивчення фінансових, бухгалтерських, інформаційно-комп’ютерних дисциплін, менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, управління персоналом, правової бази підприємництва.

Програму навчання розроблено на базі Європейського стандарту МВА. Студенти набувають високу кваліфікацію, необхідну для управління бізнесом і підприємствами різного рівня.

Освітньо-професійна програма (бакалаврський рівень)

Цей документ містить профіль освітньої програми, перелік обов’язкових і вибіркових компонентів програми, матриці результатів навчання та компетенцій.

ОПП_073_Бак_2021_БА