Підготовка за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» (спеціальність 073 «Менеджмент») здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях.

Мова навчання: англійська або українська

 

Детальніше про вступ на 1-й курс

 

Довідки щодо вступу (Telegram, Viber):

+38(098)591-93-03 Олена Вікторівна Прохоренко
+38(050)303-27-28 Олена Ігорівна Чайкова


Освітня програма «Міжнародний бізнес» «Міжнародний бізнес» спрямована на формування здатності використовувати наукові та практичні знання у сфері менеджменту міжнародного бізнесу; до розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері міжнародних бізнес-операцій підприємства, передбачає розвиток компетентностей щодо аналізу факторів міжнародного ділового середовища підприємства; участі в розробці управлінських рішень з експортно-імпортних операцій та міжнародної управлінської, виробничої, маркетингової, фінансової, логістичної, інноваційної, проєктної діяльності підприємства.

Основні типові категорії кар’єрних можливостей менеджерів в міжнародному бізнесі: міжнародна бізнес-аналітика, управління міжнародним маркетингом, міжнародний фінансовий менеджмент, управління міжнародними людськими ресурсами, управління міжнародними ланцюгами постачання, управління міжнародним виробництвом та проєктами, організаційно-консультаційне забезпечення міжнародного бізнесу.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: менеджмент; маркетинг; управління експортно-імпортними операціями, міжнародна фінансова система, міжнародна командна робота та спільне підприємництво, міжнародна економічна інтеграція, управління інноваціями; стратегічне управління; та інші.

 

Освітньо-професійна програма (бакалаврський рівень), силабуси дисциплін

Освітньо-професійна програма є документом, що містить профіль освітньої програми, перелік обов’язкових і вибіркових компонентів програми, матриці результатів навчання та компетенцій.

 

2023

Нова версія програми 2023 року є результатом обговорення та зворотнього зв’язку від стейккхолдерів.

 

Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус
Обов’язкові компоненти ОП
1.1.Загальна підготовка
ЗП 1 Історія та культура України 4,0 Екзамен Силабус
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 Екзамен Силабус
ЗП 3 Іноземна мова 16,0 Залік, екзамен Силабус
ЗП 4 Філософія 3,0 Екзамен Силабус
ЗП 5 Правознавство 4,0 Залік Силабус
ЗП 6 Економічна теорія 5,0 Екзамен Силабус
ЗП 7 Вища математика 6,0 Екзамен Силабус
ЗП 8 Основи підприємництва 5,0 Залік Силабус
ЗП 9 Економічна інформатика 5,0 Екзамен Силабус
ЗП 10 Мікроекономіка 5,0 Екзамен Силабус
ЗП 11 Економічна статистика 4,0 Залік Силабус
ЗП 12 Макроекономіка 5,0 Екзамен Силабус
ЗП Фізичне виховання 12,0 Залік Силабус
1.2.Спеціальна (фахова)  підготовка
СП 1 Вступ до спеціальності 3,0 Залік Силабус
СП 2 Теорія організації 5,0 Залік Силабус
СП 3 Фінанси 6,0 Екзамен Силабус
СП 4 Економіка підприємства 6,0 Екзамен Силабус
СП 5 Маркетинг 5,0 Екзамен Силабус
СП 6 Основи менеджменту 8,0 Залік, екзамен Силабус
СП 7 Управління експортно-імпортними операціями 6,0 Екзамен Силабус
СП 8 Міжнародний бізнес 5,0 Залік Силабус
СП 9 Менеджмент персоналу 6,0 Екзамен Силабус
СП 10 Бухгалтерський облік 5,0 Залік Силабус
СП 11 Митне регулювання 4,0 Екзамен Силабус
СП 12 Самоменеджмент 4,0 Екзамен Силабус
СП 13 Основи фінансового менеджменту 4,0 Екзамен Силабус
СП 14 Управління інноваціями 5,0 Екзамен Силабус
СП 15 Інформаційні технології в менеджменті 3,0 Екзамен Силабус
СП 16 Управління результативністю 5,0 Екзамен Силабус
СП 17 Стратегічне управління 5,0 Екзамен Силабус
СП Виробнича практика* 6,0 Залік Силабус
СП Переддипломна практика* 6,0 Залік Силабус
Атестація* 6,0
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180
Силабуси вибіркових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус
2.1. Профільна підготовка ОП
Профільований пакет дисциплін 01″Менеджмент мультинаціональних корпорацій”
ВП1.1 Міжнародна інвестиційна діяльність 3,0 Екзамен Силабус
ВП1.2 Основи міжнародного маркетингу 5,0 Екзамен Силабус
ВП1.3 Міжнародна командна робота 4,0 Екзамен Силабус
ВП1.4 Управління міжнародними ланцюгами постачання 5,0 Екзамен Силабус
ВП1.5 Інноваційна діяльність в міжнародному бізнесі 6,0 Екзамен Силабус
Профільований  пакет дисциплін 02 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
ВП2.1 Міжнародна збутова діяльність 3,0 Екзамен Силабус
ВП2.2 Управлінські навички в міжнародному бізнесі 5,0 Екзамен Силабус
ВП2.3 Міжнародна логістика 4,0 Екзамен Силабус
ВП2.4 Міжнародна цифрова торгівля 5,0 Екзамен Силабус
ВП2.5 Міжнародна економічна інтеграція і міжнародні організації 6,0 Екзамен Силабус
2.2. Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку 25
ВВП1 Дослідження в міжнародному бізнесі 5,0 Залік Силабус
ВВП2 Організаційна поведінка 5,0 Залік Силабус
ВВП3 Економетрія 5,0 Залік Силабус
ВВП4 Математичне моделювання в міжнародному бізнесі 5,0 Залік Силабус
ВВП5 Лідерство 5,0 Залік Силабус
ВВП6 Управління ресурсами 5,0 Залік Силабус
ВВП7 Міжнародний проєктний аналіз та бізнес-планування 5,0 Залік Силабус
ВВП8 Антикризове управління 5,0 Залік Силабус
ВВП9 Інструменти управління командами 5,0 Залік Силабус
ВВП10 Академічне письмо у міжнародному бізнесі 5,0 Залік Силабус
ВВП11 SMM-менеджмент 5,0 Залік Силабус
ВВП12 Ризик-менеджмент 5,0 Залік Силабус
ВВП13 Електронний бізнес 5,0 Залік Силабус
ВВП14 Основи фандрейзингу 5,0 Залік Силабус
ВВП15 Управління конкурентоспроможністю 5,0 Залік Силабус
2.3. Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін 
ВД1 Дисципліна вільного вибору студента 1 4,0 Залік
ВД2 Дисципліна вільного вибору студента 2 4,0 Залік
ВД3 Дисципліна вільного вибору студента 3 4,0 Залік
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240

 

2021

 

Освітньо-професійна програма (магістерський рівень), силабуси дисциплін

2023

Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус
Обов’язкові компоненти ОП
1.1.Загальна підготовка
ЗП 1 Основи наукових досліджень 4 Залік Силабус
ЗП 2 Бізнес-етика та соціальна відповідальність 4 Залік Силабус
ЗП 3 Інформаційні системи і технології в менеджменті 4 Екзамен Силабус
1.2.Спеціальна (фахова)  підготовка
СП1 Менеджмент організацій (англ. мова викладання) 5 Екзамен Силабус
СП2 Управління стратегічними змінами 5 Екзамен Силабус
СП3 Управління проєктами 4 Екзамен Силабус
СП4 Лідерство та управління конфліктами 4 Залік Силабус
СП5 Сучасні проблеми міжнародного бізнесу 4 Залік Силабус
СП6 Переддипломна практика 15 Залік
СП7 Атестація 15 Екзамен
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 64
Силабуси вибіркових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус
2.1. Профільна підготовка ОП
Профільований пакет дисциплін 01 «Менеджмент мультинаціональних корпорацій»
ВП1.1 Міжнародний менеджмент 4 Залік Силабус
ВП1.2 Міжнародний маркетинг 4 Екзамен Силабус
ВП1.3 Міжнародні інвестиції 4 Екзамен Силабус
ВП1.4 Управління глобальними ланцюгами вартості 4 Екзамен Силабус
Профільований пакет дисциплін 02 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
ВП2.1 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 4 Залік Силабус
ВП2.2 Експортний маркетинг 4 Екзамен Силабус
ВП2.3 Управління взаємовідносинами з міжнародними партнерами 4 Екзамен Силабус
ВП2.4 Міжнародна логістика 4 Екзамен Силабус
2.2. Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку 10
Загальний обсяг вибіркових компонент: 26
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90