Підготовка за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціальність 073 «Менеджмент») здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях.

Мова навчання: англійська або українська

Детальніше про вступ на 1-й курс

 

Довідки щодо вступу (Telegram, Viber):

+38(098)591-93-03 Олена Вікторівна Прохоренко
+38(050)016-78-02 Олена Василівна Замула

 


Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на підготовку менеджерів для широкого кола діяльності з формуванням системних знань та розвитком дослідницьких і професійних навичок, вмінь і компетентностей з планування, організування, координації організаційних структур, з управління всіма видами організаційних ресурсів: матеріальними, технологічними, фінансовими, людськими, інформаційними тощо задля забезпечення конкурентоспроможності і сталого розвитку підприємств, установ, організацій.

Випускники програми можуть виконувати широкий спектр адміністративних функцій та займати посади керівників організаційних підрозділів, менеджерів у сфері продажів, закупівель, логістики, SMM, фінансових менеджерів, менеджерів по роботі з клієнтами, офіс-менеджерів, BTL-менеджерів тощо.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: менеджмент; маркетинг; економіка підприємства, операційний менеджмент, управління персоналом; управління інноваціями; стратегічне управління; організаційна поведінка; ризикологія, прийняття управлінських рішень.

 

У 2024 році бакалаврські освітні програми  «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес-адміністрування» отримали акредитацію міжнародною акредитаційною комісією ZEvA (Центральне агентство з оцінювання та акредитації, Німеччина), яка підтвердила повну відповідність якості, змісту, методів і технологій навчання міжнародним стандартам якості вищої освіти. Отримані сертифікати про акредитацію підтверджені Національною агенцією забезпечення якості освіти (НАЗЯВО) України (протокол №9 (59) від 16.04.2024).

 

 

 

Освітньо-професійна програма (бакалаврський рівень), силабуси дисциплін

Освітньо-професійна програма є документом, що містить профіль освітньої програми, перелік обов’язкових і вибіркових компонентів програми, матриці результатів навчання та компетенцій.

 

2023

Нова версія програми 2023 року є результатом обговорення та зворотнього зв’язку від стейккхолдерів.

 

Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус (PDF) Інформація про викладачів (PDF CV, англ.)
Обов’язкові компоненти ОП
1.1.Загальна підготовка
ЗП 1 Історія та культура України 4,0 Екзамен Силабус CV
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 Екзамен Силабус CV
ЗП 3 Іноземна мова 16,0 Диференційований залік, екзамен Силабус CV, CV
ЗП 4 Філософія 3,0 Екзамен Силабус CV
ЗП 5 Правознавство 4,0 Диференційований залік Силабус CV, CV
ЗП 6 Економічна теорія 5,0 Екзамен Силабус CV
ЗП 7 Вища математика 6,0 Екзамен Силабус CV, CV
ЗП 8 Основи підприємництва 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ЗП 9 Економічна інформатика 5,0 Екзамен Силабус CV
ЗП 10 Мікроекономіка 5,0 Екзамен Силабус CV
ЗП 11 Економічна статистика 4,0 Екзамен Силабус CV
ЗП 12 Макроекономіка 5,0 Екзамен Силабус CV
ЗП Фізичне виховання 12,0 Диференційований залік Силабус CV, CV
1.2.Спеціальна (фахова)  підготовка
СП 1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3,0 Диференційований залік Силабус CV
СП 2 Теорія організації 5,0 Диференційований залік Силабус CV
СП 3 Фінанси 6,0 Екзамен Силабус CV
СП 4 Економіка підприємства 6,0 Екзамен Силабус CV
СП 5 Маркетинг 5,0 Екзамен Силабус CV
СП 6 Основи менеджменту 8,0 Диференційований залік, екзамен Силабус CV
СП 7 Операційний менеджмент 6,0 Екзамен Силабус CV
СП 8 Міжнародний бізнес 5,0 Диференційований залік Силабус CV
СП 9 Менеджмент персоналу 6,0 Екзамен Силабус CV
СП 10 Бухгалтерський облік 5,0 Диференційований залік Силабус CV
СП 11 Організаційна поведінка 4,0 Екзамен Силабус CV
СП 12 Самоменеджмент 4,0 Екзамен Силабус CV
СП 13 Основи фінансового менеджменту 4,0 Екзамен Силабус CV
СП 14 Управління інноваціями 5,0 Екзамен Силабус CV
СП 15 Інформаційні технології в менеджменті 3,0 Екзамен Силабус CV
СП 16 Управління результативністю 5,0 Екзамен Силабус CV
СП 17 Стратегічне управління 5,0 Екзамен Силабус CV
СП Виробнича практика* 6,0 Диференційований залік Силабус CV
СП Переддипломна практика* 6,0 Диференційований залік Силабус CV
Атестація* 6,0
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180
2.1. Профільна підготовка ОП
Профільований пакет дисциплін 01″Менеджмент у виробничій сфері”
ВП1.1 Управління ресурсами 3,0 Екзамен Силабус CV
ВП1.2 Управлінські рішення 5,0 Екзамен Силабус CV, CV
ВП1.3 Антикризове управління 4,0 Екзамен Силабус CV
ВП1.4 Логістика 5,0 Екзамен Силабус CV
ВП1.5 Управління якістю 6,0 Екзамен Силабус CV
Профільований  пакет дисциплін 02 “Менеджмент у ІТ-сфері”
ВП2.1 Вступ до комп’ютерних наук 3,0 Екзамен Силабус CV, CV
ВП2.2 Прийняття рішень у ІТ бізнесі 5,0 Екзамен Силабус CV, CV
ВП2.3 Основи проектного менеджменту 4,0 Екзамен Силабус CV
ВП2.4 Інструменти управління командами 5,0 Екзамен Силабус CV
ВП2.5 Електронний бізнес 6,0 Екзамен Силабус CV

 

Силабуси вибіркових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус (PDF) Інформація про викладачів (PDF CV, англ.)
2.1. Профільна підготовка ОП
Профільований пакет дисциплін 01″Менеджмент у виробничій сфері”
ВП1.1 Управління ресурсами 3,0 Екзамен Силабус CV
ВП1.2 Управлінські рішення 5,0 Екзамен Силабус CV, CV
ВП1.3 Антикризове управління 4,0 Екзамен Силабус CV
ВП1.4 Логістика 5,0 Екзамен Силабус CV
ВП1.5 Управління якістю 6,0 Екзамен Силабус CV
Профільований  пакет дисциплін 02 “Менеджмент у ІТ-сфері”
ВП2.1 Вступ до комп’ютерних наук 3,0 Екзамен Силабус CV, CV
ВП2.2 Прийняття рішень у ІТ бізнесі 5,0 Екзамен Силабус CV, CV
ВП2.3 Основи проектного менеджменту 4,0 Екзамен Силабус CV
ВП2.4 Інструменти управління командами 5,0 Екзамен Силабус CV
ВП2.5 Електронний бізнес 6,0 Екзамен Силабус CV
2.2. Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку 25
ВВП1 Бізнес-планування 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП2 Економетрія 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП3 Kaпітал підприємства 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП4 Математичне моделювання в менеджменті 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП5 Лідерство 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП6 Основи міжнародного маркетингу 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП7 Страховий менеджмент 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП8 Міжнародна командна робота 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП9 Оцінка бізнесу 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП10 SMM-менеджмент 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП11 Ризик-менеджмент 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП12 Ринок цінних паперів 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП13 Основи фандрейзингу 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП14 Управління конкурентоспроможністю 5,0 Диференційований залік Силабус CV
ВВП15 Міжнародна економічна інтеграція і міжнародні організації 5,0 Диференційований залік Силабус CV
2.3. Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін
ВД1 Дисципліна вільного вибору студента 1 4,0 Диференційований залік
ВД2 Дисципліна вільного вибору студента 2 4,0 Диференційований залік
ВД3 Дисципліна вільного вибору студента 3 4,0 Диференційований залік
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240

 

2021

Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус PDF
Обов’язкові компоненти ОП
Загальна підготовка
ЗП 1 Історія та культура України 4 Екзамен Силабус
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) 3 Екзамен Силабус
ЗП 3 Іноземна мова 16 Екзамен Силабус
ЗП 4 Філософія 3 Екзамен Силабус
ЗП 5 Правознавство 4 Залік Силабус
ЗП 6 Економічна теорія 5 Екзамен Силабус
ЗП 7 Вища математика 6 Екзамен Силабус
ЗП 8 Основи підприємництва 5 Залік Силабус
ЗП 9 Економічна інформатика 5 Екзамен Силабус
ЗП 10 Мікроекономіка 5 Екзамен Силабус
ЗП 11 Економічна статистика 4 Екзамен Силабус
ЗП 12 Макроекономіка 5 Екзамен Силабус
ЗП Фізичне виховання 12 Залік Силабус
1.2. Спеціальна (фахова) підготовка
СП 1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика. 3 Залік Силабус
СП 2 Теорія організації 5 Залік Силабус
СП 3 Фінанси 6 Екзамен Силабус
СП 4 Економіка підприємства 6 Екзамен Силабус
СП 5 Маркетинг 5 Екзамен Силабус
СП 6 Основи менеджменту 8 Екзамен Силабус
СП 7 Операційний менеджмент 6 Екзамен Силабус
СП 8 Міжнародний бізнес 5 Екзамен Силабус
СП 9 Управління персоналом 6 Екзамен Силабус
СП 10 Бухгалтерський облік 5 Залік Силабус
СП 11 Організаційна поведінка 4 Екзамен Силабус
СП 12 Самоменеджмент 4 Екзамен Силабус
СП 13 Основи фінансового менеджменту 4 Екзамен Силабус
СП 14 Управління інноваціями 5 Екзамен Силабус
СП 15 Інформаційні технології в менеджменті 3 Екзамен Силабус
СП 16 Управління результативністю 5 Екзамен Силабус
СП 17 Стратегічне управління 5 Екзамен Силабус
СПв Виробнича практика* 6 Залік Силабус
СПп Переддипломна практика* 6 Залік Силабус
Атестація* 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180
Силабуси вибіркових компонентів ОП
Вибіркові компоненти ОП
2.1. Профільна підготовка ОП
Профільований пакет дисциплін 01 “Менеджмент у виробничій сфері”
ВП1.1 Управління ресурсами 4 Екзамен Силабус
ВП1.2 Управлінські рішення 5 Екзамен Силабус
ВП1.3 Управлінський і податковий облік 4 Екзамен Силабус
ВП1.4 Виробнича логістика 5 Екзамен Силабус
ВП1.5 Управління якістю 6 Екзамен Силабус
Профільований пакет дисциплін 02 “Менеджмент у ІТ-сфері”
ВП2.1 Вступ до комп’ютерних наук 4 Екзамен Силабус
ВП2.2 Прийняття рішень у ІТ бізнесі 5 Екзамен Силабус
ВП2.3 Основи проектного менеджменту 5 Екзамен Силабус
ВП2.4 Інструменти управління командами 4 Екзамен Силабус
ВП2.5 Електронний бізнес 6 Екзамен Силабус
2.2. Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку
ВВП1 Основи бізнес-аналізу 5 Залік Силабус
ВВП2 Економетрія 5 Залік Силабус
ВВП3 Податкова система 5 Залік Силабус
ВВП4 Бізнес-планування 5 Залік Силабус
ВВП5 Математичне моделювання в менеджменті 5 Залік Силабус
ВВП6 Технологічний менеджмент 5 Залік Силабус
ВВП7 Основи оподаткування 5 Залік Силабус
ВВП8 Інвестування 5 Залік Силабус
ВВП9 Антикризове управління 5 Залік Силабус
ВВП10 Лідерство 5 Залік Силабус
ВВП11 Оцінка бізнесу 5 Залік Силабус
ВВП12 Страховий менеджмент 5 Залік Силабус
ВВП13 Ризик-менеджмент 5 Залік Силабус
ВВП14 SMM-менеджмент 5 Залік Силабус
ВВП15 Ринок цінних паперів 5 Залік Силабус
ВВП16 Екологія 5 Залік Силабус
ВВП17 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 5 Залік Силабус
2.3. Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін
ВД1 Дисципліна вільного вибору студента 1 4 Залік
ВД2 Дисципліна вільного вибору студента 2 3 Залік
ВД3 Дисципліна вільного вибору студента 3 4 Залік
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240

Англомовні версії силабусів та освітньо-професійної програми доступні за посиланням.

 

Освітньо-професійна програма (магістерський рівень), силабуси дисциплін

2023

Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус
Обов’язкові компоненти ОП
1.1.Загальна підготовка
ЗП 1 Основи наукових досліджень 4 Залік Силабус
ЗП 2 Бізнес-етика та соціальна відповідальність 4 Залік Силабус
ЗП 3 Інформаційні системи і технології в менеджменті 4 Екзамен Силабус
1.2.Спеціальна (фахова) підготовка
СП1 Менеджмент організацій (англ. мова викладання) 5 Екзамен Силабус
СП2 Управління стратегічними змінами 5 Екзамен Силабус
СП3 Управління проєктами 4 Екзамен Силабус
СП4 Лідерство та управління конфліктами 4 Залік Силабус
СП5 Спецкурс з сучасних проблем менеджменту 4 Залік Силабус
СП6 Переддипломна практика 15 Залік
СП7 Атестація 15 Екзамен
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 64
Силабуси вибіркових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус
2.1. Профільна підготовка ОП
Профільований пакет дисциплін 01 «Менеджмент стійкого розвитку»
ВП1.1 Основи управлінського консультування 4 Залік Силабус
ВП1.2 Антикризове управління 4 Екзамен Силабус
ВП1.3 Концепції стійкого розвитку 4 Екзамен Силабус
ВП1.4 Підприємницька діяльність 4 Екзамен Силабус
Профільований пакет дисциплін 02 «Корпоративне управління»
ВБ2.1 Інвестиційний менеджмент 4 Залік Силабус
ВБ2.2 Управління конкуретоспроможністю 4 Екзамен Силабус
ВБ2.3 Фінансовий менеджмент 4 Екзамен Силабус
ВБ2.4 Корпоративний менеджмент 4 Екзамен Силабус
2.2. Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку 10
Загальний обсяг вибіркових компонент: 26
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90