Наукові дослідження

На цій сторінці представлені окремі поточні дослідження співробітників кафедри менеджменту та оподаткування

Дослідження питань гендерної рівності в сфері менеджменту в Україні

З метою удосконалення підготовки фахівців з менеджменту кафедра менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ» проводить дослідження проблем гендерної рівності менеджерів в Україні та зокрема ставлення студентів до цього питання. Дослідження вібувається в рамках ініціативної теми «Формування інтегрованих систем управління підприємствами» (№0118U002407; згідно наказу НТУ «ХПІІ» № 579 ОД від 15.11.2018р.) та відповідно до імплементації Цілей сталого розвитку ООН.

Виконавці: Н.С. Краснокутська, В.І. Ковшик, О.М. Яценко, М.П. Горбунов, О.С. Маковоз

Посилання на опитування для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»: https://forms.gle/xiJTkarioCwAAFJa6

Посилання на опитування для інших осіб: https://forms.gle/g6XPu7pcsFAET9GK8