УВАГА!

У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану та переведенням навчального процесу на дистанційний формат, атестація випускників  бакалаврського рівня вищої освіти у Навчально-науковому інституті економіки менеджменту та міжнародного бізнесу буде здійснюватися у вигляді іспиту (відповідно до наказу НТУ «ХПІ» 119 ОД від 07 квітня 2022 року). Іспит проводитиметься замість захисту дипломних робіт.

З програмою проведення державної аттестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю 073 Менеджмент  можна ознайомитись за посиланнями: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/wp-content/uploads/sites/200/2022/04/exam_program_073_2022.pdf (УКР) та http://web.kpi.kharkov.ua/mto/wp-content/uploads/sites/200/2022/05/ENG_exam_program_073.pdf (ENG) 

 

Методичні рекомендації щодо написання магістерських дипломних робіт

Вимоги до оформлення текстових документів