Стратегія інтернаціоналізації кафедри M&O базується на підтримці та розвитку міжнародного академічного середовища на основі пропозиції якісних освітніх програм і досліджень, просування європейських цінностей і поваги до культурного різноманіття.

Стратегія інтернаціоналізації кафедри M&O передбачає реалізацію таких стратегічних цілей:

  1. посилення міжнародної активності в галузі наукових досліджень, зокрема за рахунок участі в спільних науково-дослідних проектах, підготовки спільних публікацій
  2. розширення міжнародного співробітництва у сфері програм академічної мобільності
  3. посилення міжнародної активності у сфері освіти, зокрема за рахунок участі студентів та викладачів у освітніх проектах та програмах, включення у дисципліни компонентів, які передбачають інтернаціоналізацію, використання інструментів інтернаціоналізації вдома (за рахунок залучення іноземних аспірантів до проведення занять, поширення здобутого досвіду на конференція, круглих столах, зустрічах, семінарах)
  4. розвиток англомовних програм навчання на всіх рівнях
  5. консультаційна підтримка викладачів і студентів у процесі пошуку можливостей інтернаціоналізації за межами університету