Підготовка за освітньою програмою «Проєктний менеджмент» (спеціальність 073 «Менеджмент») здійснюється на бакалаврському рівні.

Мова навчання: українська

Детальніше про вступ на 1-й курс

 

Довідки щодо вступу (Telegram, Viber):

+38(096)-898-85-96 Петро Миколайович Фощій

+38(067)739-48-69 Марія Дмитрівна Фощій

 


Освітньо-професійна програма (бакалаврський рівень), силабуси дисциплін

Освітньо-професійна програма є документом, що містить профіль освітньої програми, перелік обов’язкових і вибіркових компонентів програми, матриці результатів навчання та компетенцій.

 

2023

Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код н/д Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус
Обов’язкові компоненти ОП
1.1.Загальна підготовка
ЗП 1 Історія та культура України 4,0 Екзамен Силабус
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 Екзамен Силабус
ЗП 3 Іноземна мова 16,0 Диференційований залік, екзамен Силабус
ЗП 4 Філософія 3,0 Екзамен Силабус
ЗП 5 Правознавство 4,0 Диференційований залік Силабус
ЗП 6 Економічна теорія 5,0 Екзамен Силабус
ЗП 7 Вища математика 6,0 Екзамен Силабус
ЗП 8 Основи підприємництва 5,0 Диференційований залік Силабус
ЗП 9 Економічна інформатика 5,0 Екзамен Силабус
ЗП 10 Мікроекономіка 5,0 Екзамен Силабус
ЗП 11 Економічна статистика 4,0 Диференційований залік Силабус
ЗП 12 Макроекономіка 5,0 Екзамен
ЗП Фізичне виховання 12,0 Диференційований залік
1.2.Спеціальна (фахова)  підготовка
СП 1 Вступ до спеціальності 3,0 Диференційований залік Силабус
СП 2 Теорія організації 5,0 Диференційований залік Силабус
СП 3 Фінанси 6,0 Екзамен
СП 4 Економіка підприємства 6,0 Екзамен
СП 5 Маркетинг 5,0 Екзамен
СП 6 Основи менеджменту 8,0 Диференційований залік, екзамен
СП 7 Бізнес-планування 6,0 Диференційований залік
СП 8 Міжнародний бізнес 5,0 Диференційований залік
СП 9 Менеджмент персоналу 6,0 Екзамен
СП 10 Бухгалтерський облік 5,0 Диференційований залік
СП 11 Основи проєктного менеджменту 4,0 Екзамен
СП 12 Самоменеджмент 4,0 Екзамен
СП 13 Основи фінансового менеджменту 4,0 Екзамен
СП 14 Управління інноваціями 5,0 Екзамен
СП 15 Інформаційні технології в менеджменті 3,0 Екзамен
СП 16 Управління результативністю 5,0 Екзамен
СП 17 Стратегічне управління 5,0 Екзамен
СП Фахова практика 6,0 Диференційований залік
СП Переддипломна практика 6,0 Диференційований залік
Атестація 6,0
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180
Силабуси вибіркових компонентів ОП
Код н/д Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус
2.1. Профільна підготовка ОП
Профільований пакет дисциплін 01″Управління проєктами в ІТ-галузі”
ВП1.1 Інформаційне забезпечення проєктного менеджменту 4,0 Екзамен
ВП1.2 Управління ІТ-проєктами 5,0 Екзамен
ВП1.3 Фінансування проєктів 4,0 Екзамен
ВП1.4 Технології прийняття рішень в управлінні проєктами 5,0 Екзамен
ВП1.5 Управління проєктними ризиками 6,0 Екзамен
Профільований  пакет дисциплін 02 “Управління соціальними проєктами”
ВП2.1 Системна організація та планування проєктної діяльності 4,0 Екзамен
ВП2.2 Соціальне проєктування 5,0 Екзамен
ВП2.3 Грант-менеджмент 4,0 Екзамен
ВП2.4 Основи фандрейзингу 5,0 Екзамен
ВП2.5 Технології комунікаційного менеджменту 6,0 Екзамен
2.2. Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку
ВВП1 Економетрія 5,0 Диференційований залік
ВВП2 Капітал підприємства 5,0 Диференційований залік
ВВП3 Організаційна поведінка 5,0 Диференційований залік
ВВП4 Математичне моделювання в менеджменті 5,0 Диференційований залік
ВВП5 Лідерство 5,0 Диференційований залік
ВВП6 Управління ресурсами 5,0 Диференційований залік
ВВП7 Міжнародна командна робота 5,0 Диференційований залік
ВВП8 Антикризове управління 5,0 Диференційований залік
ВВП9 Інструменти управління командами 5,0 Диференційований залік
ВВП10 Управління якістю 5,0 Диференційований залік
ВВП11 Ринок цінних паперів 5,0 Диференційований залік
ВВП12 Електронний бізнес 5,0 Диференційований залік
ВВП13 SMM-менеджмент 5,0 Диференційований залік
ВВП14 Управління конкурентоспроможністю 5,0 Диференційований залік
ВВП15 Міжнародна економічна інтеграція і міжнародні організації 5,0 Диференційований залік
2.3. Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін
ВД1 Дисципліна вільного вибору студента 1 4,0 Диференційований залік
ВД2 Дисципліна вільного вибору студента 2 3,0 Диференційований залік
ВД3 Дисципліна вільного вибору студента 3 4,0 Диференційований залік
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240