Майстер-клас «Оптимізація роботи з бібліографічною інформацією»

Якщо ви не любите оформлювати список джерел інформації в навчальних чи наукових працях, то цей захід саме для вас!

30 березня о 17:00 доцент кафедри менеджменту Валентин Ковшик проведе майстер-клас для студентів та науковців з оптимізації роботи з бібліографічною інформацією.

Гості заходу дізнаються наступне:

  • Спрощення бібліографічного опису, які допускаються за ДСТУ та вимогами НТУ «ХПІ»
  • Як майже повністю автоматизувати створення списку джерел інформації та нумерацію посилань при роботі в Word та Google Docs
  •  Як оформити посилання на найпопулярніші типи джерел інформації використовуючи всього 4 правила.

Також гості заходу отримають посилання на файли стилів оформлення бібліографії за ДСТУ та спеціальні інструкції щодо принципів бібліографічного опису з прикладами.

Час проведення: 30 березня 2023 року, 17:00

Місце: онлайн за посиланням  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI5ODJmM2QtYTUwZi00NDNkLWFjYWEtZjY4YzMzNWQwMjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222611abf3-4765-483b-8358-29d44f20cc60%22%2c%22Oid%22%3a%22e2269773-cc10-479a-bad3-73b341001d6b%22%7d

Запрошуються всі охочі!