Подання документів на розгляд вченої ради ННІ СГТ

Для забезпечення якісного розгляду поточних та кадрових питань в ході засідання вченої ради інституту пропонуються наступні правила подачі документів:

 

1). Кадрові питання:

– заява;

– сертифікат про рівень володіння  державною мовою або копія атестату про закінчення середньої школи;

– мотиваційний висновок;

– список праць;

– строковий трудовий договір;

– витяг з протоколу засідання кафедри (один екземпляр, залишається в матеріалах вченої ради інституту);

– проект витягу з протоколу засідання вченої ради (кількість екземплярів фігурант питання визначає по необхідності);

Зразок проєкту витягу з протоколу засідання вченої ради можна завантажити ТУТ

2). Інші питання, що потребують розгляду та затвердження вченою радою інституту:

– витяг з протоколу засідання кафедри (один екземпляр, залишається в матеріалах вченої ради інституту);

– проект витягу з протоколу засідання вченої ради (кількість екземплярів фігурант питання визначає по необхідності);

 

3). Підвищення кваліфікації:

– заява (один екземпляр залишається в матеріалах вченої ради інституту);

– сертифікат;

– витяг з протоколу засідання кафедри (один екземпляр, залишається в матеріалах вченої ради інституту);

– проект витягу з протоколу засідання вченої ради (кількість екземплярів фігурант питання визначає по необхідності);

 

Вміст пакетів документів ПРИБЛИЗНИЙ, остаточний потрібно узгоджувати з підрозділами університету, що далі розглядають поставлені питання.

 

Пакети документів подаються за тиждень до засідання вченої ради в електронному вигляді для узгодження (особливо підвищення кваліфікації). Темою листа необхідно вказати: «На вчену раду (дата засідання)»

 

Пункти 1 та 2 – на електронну пошту секретаря вченої ради Наталя Володимирівна Фрадкіна  fradkina1970@ukr.net та дирекції інституту ip_dekanat@ukr.net

Пункт 3 на електронну пошту заступника директора з методичної роботи Гутник Марини Валеріївни maryna.gutnyk@khpi.edu.ua та дирекції інституту  ip_dekanat@ukr.net

Документи offline  (у паперовому вигляді) оформлюються (підпис голови та секретаря вченої ради, печатка інституту), як правило, на наступний день після засідання вченої ради. Екземпляри, призначені для матеріалів вченої ради – залишаються в дирекції.