21.10.2022р. MicroCAD 2022

На кафедрі ДГЕУ НТУ “ХПІ” за допомогою системи MS Teams було проведено роботу підсекції “Актуальні проблеми енергетичного машинобудування” Ювілейної XXX міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2022)

У роботі прийняли участь як викладачі, співробітники, аспіранти кафедри та інституту енергетики так і представники інших закладів. Особливо слід відзначити високу увагу студентів які з зацікавленістю прослухали доповіді та відзначили свою зацікавленість у подальшій участі у наступних конференціях.

Висловлюємо подяку усім хто прийняв участь у засіданні!