Підсумки Конкурсу


Підсумки

другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 зі спеціальності «Енергетичне машинобудування»

 

Створення галузевої та апеляційної комісій

Наказом Міністерства освіти і науки України №1457 від 24.11.2020 р. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (НТУ «ХПІ») призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Енергетичне машинобудування». Головою галузевої конкурсної комісії призначено проректора НТУ «ХПІ» з наукової роботи, завідувача кафедри двигунів внутрішнього згоряння, професора Марченка Андрія Петровича.

Другий тур конкурсу організовано та проведено в НТУ «ХПІ» відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ Міністерства освіти і науки України № 605 від 18.04.2017р.).

Відповідно до п. 4 розділу IV Положення про Всеукраїнський конкурс в НТУ «ХПІ» наказом ректора створено галузеву конкурсну комісію зі спеціальності «Енергетичне машинобудування», спеціалізації «Двигуни внутрішнього згоряння», «Газотурбінні установки і компресорні станції», «Кріогенна та холодильна техніка», «Енергогенеруючі технології та установки». До галузевої комісії залучено 20 науково-педагогічних працівників – провідних науковців ВНЗ Харкова, Києва, Запоріжжя, Миколаєва, Сум, Одеси в т.ч. 17 завідуючих кафедрами, професорів, докторів технічних наук.

Відповідно до п. 1 розділу V Положення про Всеукраїнський конкурс в НТУ «ХПІ» створено апеляційну комісію зі спеціальності «Енергетичне машинобудування», затверджено її чисельність та склад.

Рецензування та розгляд студентських наукових робіт

У 2020/2021 н.р. до галузевої конкурсної комісії надійшло 90 студентських наукових робіт (123 студентів-авторів, 63 наукових керівників) з 18 вищих навчальних закладів України. Представлені ВНЗ міст Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Миколаїв, Рівне, Суми, Харків, Херсон, тобто майже з усіх регіонів України.

Студентські наукові роботи рецензували 21 рецензент – провідні науковці в галузі. Кожна робота рецензувалася двома рецензентами.

За результатами рецензування було сформовано рейтинговий список наукових робіт. На засіданні галузевої конкурсної комісії на підставі отриманих  рецензій було прийнято одноголосне рішення щодо визначення кращих наукових робіт і дати проведення підсумкової науково-практичної конференції. Авторам кращих наукових робіт було надіслано запрошення (у тому числі на електронну пошту автора) для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи.

Інформацію щодо дати і програму проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі у конференції та їх наукові роботи, рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс, рейтинговий список було своєчасно висвітлено на веб-сайтах НТУ «ХПІ» та кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ».

Після оприлюднення рейтингового списку заяв від учасників Конкурсу щодо необ’єктивної оцінки їх наукової роботи до апеляційній комісії не надходило.

Тематика та якість змісту конкурсних робіт

Конкурсні роботи, що подані на Всеукраїнський конкурс зі спеціальності «Енергетичне машинобудування», висвітлюють широкий спектр наукових досліджень двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних установок і компресорних станцій, кріогенної та холодильної техніки, енергогенеруючих технологій та установок. У роботах розглянуто питання, що присвячені ефективній організації і дослідженню робочих процесів, удосконалюванню конструкцій і підвищенню надійності, застосуванню комп’ютерних систем керування і діагностування, впровадженню прогресивних технологій виготовлення деталей, використанню альтернативних палив, покращенню екологічних показників тощо.

Високий науковий рівень робіт підтверджується наявністю 6 публікацій у наукових виданнях України, 38 тез доповідей, 29 актів впровадження у виробництво та/або навчальний процес, 2 заявки на патент.

Більшість наукових робіт, що не були рекомендовані для нагородження, являли собою реферативні дослідження з узагальнення результатів робіт інших авторів, мали незначний вклад студента в розробку або відносно низьку якість представлених результатів.

Характерні недоліки змісту та оформлення наукових робіт – невідповідність вимогам стандарту ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти в сфері науки і техніки” при оформленні таблиць, рисунків, записів рівнянь, списку літератури.

 Підсумкова науково-практична конференція

Підсумкову науково-практичну конференцію проведено в НТУ «ХПІ» 21 квітня 2021 р. в режимі відеоконференції на базі кафедр «Двигуни внутрішнього згоряння», «Турбінобудування», «Технічна кріофізика» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

У роботі конференції взяли участь 32 студенти – автори кращих наукових робіт із  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривіий Ріг), Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ), Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків), Миколаївського національного аграрного університету (м. Миколаїв), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків), Національного транспортного університету (м. Київ), Національного університету «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя), Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), Національного університету цивільного захисту України (м. Харків), Подільського державного аграрно-технічного університету (м. Кам’янець-Подільський), Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпро), Сумського державного університету (м. Суми), Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (м. Харків), Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків), Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (м. Харків), Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Херсон).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1457 від 24.11.2020 р. усі наукові доповіді та захисти студентів проведено з використанням телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції.

Питання учасникам конференції задавали члени галузевої конкурсної комісії, викладачі та студенти кафедр, гості. Відбулася цікава та жвава наукова дискусія.

Протягом конференції проводився відеозапис виступів учасників і обговорення доповідей.

Після проведення науково-практичної конференції відбулося підсумкове засідання галузевої комісії, на якому обговорювалися виступи учасників. Було прийняте рішення про визначення переможців Конкурсу та нагородження їх дипломами НТУ “ХПІ”:

Диплом І ступеня, ІІ ступеня, ІІІ ступеня Прізвище, ім’я,
по батькові
студента
Прізвище, ім’я,
по батькові, посада наукового керівника
Найменування вищого навчального закладу
диплом І ступеня Гудошник Олександр Володимирович

 

Білогуб Олександр Віталійович, професор кафедри конструкцій авіаційних двигунів Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
диплом І ступеня Ісмайлов Владислав Олександрович Михайлова Ірина Олександрівна, доцент кафедри турбінобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
диплом І ступеня Кайдаш Дмитро Віталійович Харченко Надія Анатоліївна, доцент кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів Сумський державний університет
диплом І ступеня Садовник Ігор Іванович Цюман Микола Павлович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки Національний транспортний університет
диплом І ступеня Федоренко Кирило Русланович Прохоренко Андрій Олексійович, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Харківський національний автомобільно-дорожній університет
диплом І ступеня Яровий Валерій Михайлович Юшко Сергій Вікторович, старший викладач кафедри технічної кріофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
диплом ІІ ступеня Казанцев Олександр Костянтинович Авдєєва Олена Петрівна, доцент кафедри турбінобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
диплом ІІ ступеня Колесник Надія Сергіївна Арсеньєв Вячеслав Михайлович, професор кафедри технічної теплофізики Сумський державний університет
диплом ІІ ступеня Кулик Анастасія Сергіївна Полив’янчук Андрій Павлович, професор кафедри інженерної екології міст Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
диплом ІІ ступеня Ніколаєнко Данило Романович Ванєєв Сергій Михайлович,  завідувач кафедри технічної теплофізики Сумський державний університет
диплом ІІ ступеня Саєнко Владислав Олександрович Глушкова Діана Борисівна, завідувач кафедри технології металів та матеріалознавства Харківський національний автомобільно-дорожній університет
диплом ІІ ступеня Тристан Сергій Олександрович Білогуб Олександр Віталійович, професор кафедри конструкцій авіаційних двигунів Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
диплом ІІ ступеня Чалий Дмитро Павлович Мінчев Дмитро Степанович, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
диплом ІІ ступеня Чучуменко Богдан Сергійович Кравченко Сергій Сергійович, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
диплом ІІ ступеня Шкетник Денис Сергійович Парсаданов Ігор Володимирович, головний науковий співробітник кафедри двигунів внутрішнього згоряння Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
диплом ІІІ ступеня Бурзак Данило Євгенович Калінін Євген Іванович, завідувач кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
диплом ІІІ ступеня Данько Олександр Валерійович Гавриш Валерій Іванович, завідувач кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу Миколаївський національний аграрний університет
диплом ІІІ ступеня Івонюк Олег Володимирович Криштопа Святослав Ігорович, завідувач кафедри автомобільного транспорту Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
диплом ІІІ ступеня Какун Олександр Олегович Колеснікова Тетяна Миколаївна, доцент  кафедри експлуатації та ремонту машин Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
диплом ІІІ ступеня Капінос Єлизавета Володимирівна Кондратенко Олександр Миколайович,  доцент кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища Національний університет цивільного захисту України
диплом ІІІ ступеня Кошель Антон Андрійович Кіслов Олег Володимирович, професор кафедри теорії авіаційних двигунів Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
диплом ІІІ ступеня Литвиненко Андрій Костянтинович Хорольський Валентин Петрович, професор кафедри загальноінженерних дисциплін Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
диплом ІІІ ступеня Малимон Михайло Іванович Лапузін Олександр Вікторович, доцент кафедри турбінобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
диплом ІІІ ступеня Терещенко Микита Сергійович Калініченко Іван Володимирович, доцент кафедри теплотехніки Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
диплом ІІІ ступеня Ткаченко Олександра Олександрівна Кондратенко Олександр Миколайович,  доцент кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища Національний університет цивільного захисту України
диплом ІІІ ступеня Федоров Денис Олегович Гулей Олександр Богданович, доцент кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій Українська інженерно-педагогічна академія
диплом ІІІ ступеня Хаджадж Юлія Миколаївна Самохвалов Віктор Сергійович, доцент кафедри теплотехніки Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
диплом ІІІ ступеня Шимілін Ілля Олександрович Вусатий Микола Вікторович, асистент кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій Подільський державний аграрно-технічний університет
диплом ІІІ ступеня Шкворченко В’ячеслав Павлович Радченко Микола Іванович, завідувач кафедри кондиціонування і рефрижерації Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
диплом ІІІ ступеня Штих Оксана Віталіївна Фурсова Тетяна Миколаївна, доцент кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій Українська інженерно-педагогічна академія
диплом ІІІ ступеня Яровий Євгеній Сергійович Борисенко Ольга Михайлівна, доцент кафедри парогенераторобудування Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Статистика подання і нагородження робіт від навчальних закладів України у 2020/2021 навчальному році:

№ з/п Найменування вищого навчального закладу Загальна кількість робіт Кількість студентів-авторів Представлені до нагородження
диплом

І

ступеня

диплом

ІІ

ступеня

диплом

ІІІ

ступеня

1 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 2 0 0 1
2 Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу 1 1 0 0 1
3 Миколаївський національний аграрний університет 3 3 0 0 1
4 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 8 12 1 1 1
5 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 12 19 2 3 2
6 Національний транспортний університет 4 4 1 0 0
7 Національний університет «Запорізька політехніка» 4 4 0 0 0
8 Національний університет водного господарства та природокористування 1 1 0 0 0
9 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 8 11 0 1 1
10 Національний університет цивільного захисту України 4 8 0 0 2
11 Подільський державний аграрно-технічний університет 1 1 0 0 1
12 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 4 4 0 0 1
13 Сумський державний університет 9 10 1 2 0
14 Українська інженерно-педагогічна академія 8 8 0 0 2
15 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 6 10 1 1 0
16 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 3 3 0 0 1
17 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова 4 8 0 1 0
18 Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 9 14 0 0 2
* Усього 90 123 6 9 16

Завантажити скан-копію протоколу підсумкового засідання галузевої комісії від 21 квітня 2021 р.