Роботи студентів кафедри

Презентації кращих робіт студентів кафедри – переможців різноманітних конкурсів і змагань

 

Рік Ім’я та прізвище студента Ім’я та прізвище керівника
Тема наукової роботи
2021
Б. Чучуменко
доцент С. Кравченко Удосконалення конструкції поршня дизеля спеціального призначення потужністю 620 кВт 
2021 М. Скрєбцов, В. Стебливець
доцент О. Осетров Обгрунтування параметрів гібридної силової установки на базі вітчизняного легкового автомобіля
2020 А. Черкашин доцент О. Ліньков Аналіз напруженого стану сполучення елементів шатуна
2020 Є. Жуковський доцент О. Осетров Substantiation of the method of disconnection of cylinders of the stationary diesel generator in the range of operational loadings
2020 В. Козак професор. І. Парсаданов Малогабаритний двигун дизель-генераторної установки. Шляхи підвищення ефективності
2019 Д. Переславцев доцент С. Кравченко Розробка системи двоступеневого наддуву повітря високофорсованого двотактного дизеля спеціального призначення
2019 Є. Єрмольченко професор. А. Прохоренко Імітаційний електронний прилад «Система автоматичного регулювання частоти обертання дизеля»
2019 В. Охрименко доцент С. Кравченко Покращення експлуатаційних характеристик дизеля за рахунок зміни ступеня стиску
2019 Д. Кравченко доцент О. Осетров Покращення показників автомобільного двигуна застосуванням відключення циліндрів
2018 М. Шелестов доцент С. Кравченко Вибір та обґрунтування раціональних параметрів двигуна 11ГД100М при роботі на шахтному газі
2018 А. Лал професор. І. Парсаданов Підвищення ефективності згоряння палива в високофорсованому двотактному дизелі
2018 Д. Альохін професор А. Марченко

Поліпшення показників форсованого транспортного дизеля застосуванням системи охолодження наддувного повітря

2018 А. Зозуля професор В. Пильов
Прогнозування ресурсної міцності кромки камери згоряння поршня транспортного дизеля
2018 Р. Бугайцов професор О. Триньов Аналіз теплонапруженого стану циліндрової гільзи середньообертового суднового дизеля
2018 О. Бекарюк доцент О. Осетров Покращення показників двигуна для мінітрактора
застосуванням системи безпосереднього впорскування палива
2018 В. Рожков професор. А. Прохоренко Синтез алгоритму електронного регулятора автомобільного дизеля
2017 О. Бекарюк, Ю. Гончаров, Д. Альохін доцент О. Осетров Розробка двигуна для всюдихода потужністю 25 кВт
2017 А. Коринкевич доцент О. Ліньков Аналіз шляхів удосконалення поршнів двигунів типу Д100
2017 А. Лал, М. Шелестов, В. Ульянич
доцент С. Кравченко
Розробка перспективної конструкції автомобільного двигуна на базі BMW M70
2015 І. Шульга
професор В. Пильов Поліпшення паливної економічності та екологічних показників транспортного дизеля шляхом регулювання температурного стану поршня
2014
О. Гайдар професор. А. Прохоренко Модернізація конструкції та підвищення ефективності глушника шуму випуску тракторного дизеля
2013 О. Холуб професор. І. Парсаданов
Особливості і ефективність згоряння водопаливних емульсій в дизелях