Методичні матеріали

ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ (підручник)

Том1: Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин;

Том2: Доводка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин;

Том3: Комп’ютерні системи керування ДВЗ;

Том4: Системи автоматизованого проектування ДВЗ;

Том5: Екологізація ДВЗ;

Том6: Надійність ДВЗ.

Дипломне проектування:

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту “Розрахунок основних систем установок з ДВЗ”

Вступ до спеціальності:

Великі наукові ідеї, які змінили Світ (посібник)

Основи технічної термодинаміки:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Термодинаміка теплових двигунів”. Ч. 1

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Термодинаміка теплових двигунів”. Ч.2

Динаміка та міцність силових агрегатів транспортних засобів:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи “Розрахунок на міцність деталей шатунно-поршневої групи автотракторних двигунів”

Автоматичне регулювання силових установок транспортних засобів:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи “Розрахунок регулятора частоти обертання колінчастого валу дизеля”

Інформаційні технології та програмування в ДВЗ:

Лабораторні роботи 1, 2, 3

Методичні вказівки 4, 5

Методичні вказівки до практичних робіт у середовищі Lazarus

Надійність:

Обробка експериментальних даних

Енергетичні установки транспортних засобів:

Розрахунок робочого процесу (спрощений)

Теорія двигунів внутрішнього згоряння:

Розрахунок робочого процесу – Дяченко (стара)

Методичні вказівки до самостійної розрахункової роботи “Розрахунок робочого процесу ДВЗ”

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Тепловий баланс дизеля з системою газотурбінного наддуву”

Енергозаощаджуючі технології в енергетиці:

Методичні вказівки до практичних робіт

Енергозбереження та екологічність енергетичних установок транспортних засобів:

Методичні вказівки до лабораторних робіт екологічність

Покращення екологічної безпеки країни за рахунок використання низькокалорійних газових палив у двигунах внутрішнього згоряння (монографія)

Тепломасообмін у ДВЗ:

Розрахунок систем ДВЗ

Методичні вказівки до роботи “Дослідження теплонапруженого стану поршня” з дисципліни “Теплообмін у ДВЗ”

Теоретичні основи теплотехніки:

Вимірювання тиску та температури

Вимірювання витрати повітря та визначення параметрів потоку

Технології виготовлення та утилізації силових агрегатів транспортних засобів:

Складання документації

Розробка маршрутної технології

Знайомство з САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ

Проектування литої заготівки

Проектування штампованої заготівки

Експлуатація, сервіс та ремонт двигунів внутрішнього згоряння:

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт

Конструкції енергетичних установок транспортних засобів:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи “Розрахунок газорозподільного механізму автотракторних двигунів”

Випробування ДВЗ:

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Визначення механічних втрат двигунів”

Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт “Визначення похибок вимірювання ефективних показників дизеля”, “Приведення параметрів дизеля до стандартних атмосферних умов, температури та щільності палива”

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Системи автоматизованого проектування:

Методичні вказівки CAD Autodesk Inventor

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Системи автоматизованого проектування в силових агрегатах транспортних засобів”

(Autodesk Education & Student Access)

Системи інженерного аналізу в енергетичному машинобудуванні:

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

Хімотологія та нуль-вуглецеві джерела живлення силових агрегатів транспортних засобів:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Хімотологія та нуль-вуглецеві джерела живлення силових агрегатів транспортних засобів”

Залишити відповідь