Співробітники

Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2019р.).
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Доцент
Корпоративний e-mail: Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua
Номер телефону: +38-097-197-91-29
Дисципліни: Основи технічної термодинаміки, Динаміка ДВЗ, Спеціальні розділи теорії розрахунків енергетичного обладнання (Спеціальні розділи розрахунків у ДВЗ) Конструкції енергетичних установок транспортних засобів. Ч.1, Системи автоматичного регулювання двигунів внутрішнього згоряння, Перспективні конструкції, інноваційні проекти та програми в енергетичному машинобудуванні, Інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях енергетичного машинобудування, Особливості моделювання процесів у двигунах внутрішнього згоряння.
Область наукових інтересів: Гібридний привід; системи керування двигунами.
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Марченко Андрій Петрович (докладніше)
Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого Академії наук Вищої школи України. Академік академії наук Вищої Школи України. Лауреат державної премії 2008 року у галузі науки і техніки.

Посада: Проректор університету з наукової роботи
Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Вчене звання: Професор
Корпоративний e-mail: andrii.marchenko@khpi.edu.ua
Номер телефону: +38 057 7004034
Дисципліни:
Область наукових інтересів:
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Пильов Володимир Олександрович
Лауреат державної премії 2008 року у галузі науки і техніки.
Посада: Професор
Обов’язки кафедри: Відповідальний за розробку освітніх програм, ліцензування, акредитацію, начальні плани
Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Вчене звання: Професор
Корпоративний e-mail: volodymyr.pylov@khpi.edu.ua
Номер телефону: +38-057-707-60-89
Дисципліни: Конструкції енергетичних установок транспортних засобів. Ч.1; Інноваційні програми, проекти та перспективні рішення в енергетичному машинобудуванні; Тепломасообмін в двигунах внутрішнього згоряння
Область наукових інтересів: Двигуни внутрішнього згоряння, теплообмін, міцність, САПР
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Парсаданов Ігор Володимирович
Лауреат державної премії 2008 року у галузі науки і техніки
Посада: Професор
Обов’язки кафедри: Заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Вчене звання: Професор
Корпоративний e-mail: Igor.Parsadanov@khpi.edu.ua
Номер телефону: +38-057-707-60-89
Дисципліни: Теорія двигунів внутрішнього згоряння ч.1 і ч.2
Область наукових інтересів: Підвищення рівня потужності, паливної економічності і екологічності сучасних двигунів в тому числі і при використанні альтернативних палив.
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Кравченко Сергій Олександрович
Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Вчене звання: Провідний науковий співробітник
Корпоративний e-mail: sergii.kravchenko@khpi.edu.ua
Номер телефону:
Область наукових інтересів:
Ссылки на страницу академии Google
Ссылки на страницу Scopus
Ссылки на страницу Orcid.org
Триньов Олександр Володимирович
Посада: Професор
Обов’язки кафедри: Відповідальний за дипломне проектування бакалаврів, роботу з технікумами загалом
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Доцент
Корпоративний e-mail: oleksandr.trynov@khpi.edu.ua
Номер телефону: +38-096-759-60-21
Дисципліни: Експлуатація, сервіс та ремонт ДВЗ. Параметрична оптимізація в двигунобудуванні (методи математичної оптимізації в двигунобудуванні). Основи надійності двигунів внутрішнього згоряння (Теорія вірогідності, математична статистика та надійність енергетичних установок). Доводка конструкцій ДВЗ. Технології зміцнення, відновлення та ремонту деталей ДВЗ.
Область наукових інтересів: Математичне моделювання теплонапруженого стану деталей ДВЗ, аналіз теплообмінних процесів, управління процесами теплообміну в автоматичному режимі (локальне охолодження теплонапружених деталей).
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Посада: Доцент
Обов’язки кафедри: Секретар кафедри, відповідальний за методичну роботу (разом із аспірантом Міщенко М.),  інформаційне забезпечення, англомовне навчання.
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Доцент
Корпоративний e-mail: Oleh.Linkov@khpi.edu.ua
Номер телефону: +38-0
Дисципліни: Вступ до спеціальності: основи двигунів та гібридних енергетичних установок транспортних засобів, системи автоматизованого проектування в силових агрегатах транспортних засобів, Системи автоматизованого проектування енергетичних установок транспортних засобів, системи інженерного аналізу в енергетичному машинобудуванні.
Область наукових інтересів: Математичне моделювання теплонапруженого стану деталей ДВЗ, аналіз теплообмінних процесів, управління процесами теплообміну в автоматичному режимі (локальне охолодження теплонапружених деталей).
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Керівник центру «Німецький технічний факультет»
Посада: Доцент
Обов’язки кафедри: Відповідальний за міжнародну співпрацю, співпрацю з роботодавцями.
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Доцент
Корпоративний e-mail: denys.meshkov@khpi.edu.ua
Номер телефону: +38-057-707-65-49
Дисципліни: Паливні системи ДВЗ, Перспективні енергетичні установки з ДВЗ та тюнінг, Прогресивні системи та джерела живлення двигунів та гібридних силових установок.
Область наукових інтересів: Системи електронного керування силовою установкою та транспортним засобом; паливна апаратура дизельних та бензинових двигунів; гібридні силові установки; SMART-системи автомобілів.
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії НТУ «ХПІ».
Должность:
Доцент
Обязанности по кафедре: Профорг кафедри, відповідальний за профорієнтаційну роботу, всі види практик, комунікацію з філією кафедри (доц. Тихоненко О.Т.).
Научная степень: Кандидат технических наук
Ученое звание: Доцент
Корпоративный e-mail: Serhii.Bilyk@khpi.edu.ua
Номер телефона: +38-097-992-9056
Дисциплины: Конструкції двигунів внутрішнього згоряння ч. 2, електронні системи керування та діагностики ДВЗ, сучасні напрямки наукових досліджень кафедри, перспективні конструкції, інноваційні проекти і програми в енергетичному машинобудуванні, основи наукових досліджень в енергетичному машинобудуванні.
Область научных интересов: Випробування ДВЗ, енергозбереження, екологічність в двигунах внутрішнього згоряння, питання електронного керування та діагностики ДВЗ.
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Осетров Олександр Олександрович
Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Доцент
Корпоративний e-mail: oleksandr.osetrov@khpi.edu.ua
Номер телефону: +38-099-795-62-28, +38-057-700-40-34
Дисципліни: «Системи наддуву та утилізації теплоти двигунів внутрішнього згоряння», «Прогресивні технології машинного виробництва в двигунобудуванні», «Основи комплексної оцінки експлуатаційних показників  двигунів внутрішнього згоряння», «Визначення і нейтралізація канцерогенних речовин і твердих частинок в двигунах внутрішнього згоряння», «Спеціальні розділи динаміки двигунів внутрішнього згоряння», «Технології виготовлення ДВЗ» та інші.
Область наукових інтересів: Гібридні силові установки транспортних засобів. Відключення циліндрів двигунів внутрішнього згоряння. Робочий процес ДВЗ. Утворення оксидів азоту в циліндрах ДВЗ. Динаміка елементів ДВЗ та крутильні коливання системи колінчастого вала. Математичне моделювання процесів і систем комбінованих енергетичних установок.
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Рикова Інна Віталіївна
Посада: Старший науковий співробітник
Обов’язки на кафедрі: Відповідальний секретар редколегії журналу «Двигуни внутрішнього згоряння»
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Старший науковий співробітник
Корпоративний e-mail: Inna.Rykova@kpi.kharkov.ua
Номер телефону: +38-057-707-60-89
Область наукових інтересів: Дослідження процесів у паливній апаратурі перспективних дизелів, внутрішньоциліндрової нейтралізації відпрацьованих газів двигунів, впливу параметрів двигунів на їх паливно-економічні та екологічні показники.
Аріан Расул
Посада: Науковий співробітник
Обов’язки кафедри: Реклама кафедри, інформаційне забезпечення
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Науковий співробітник
Корпоративний e-mail: Aryan.Rasoul@khpi.edu.ua
Номер телефону: +38-066-492-0888
Дисципліни: Системи автоматизованого проектування в силових агрегатах транспортних засобів, основи САПР двигунів внутрішнього згоряння ч.1, ч.2.
Область наукових інтересів: Теплообмін, міцність, САПР.
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Савченко Анатолій Вікторович
Посада: Науковий співробітник
Обов’язки кафедри: Секретар Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць, відповідальний за підвищення кваліфікації викладачів кафедри – профорієнтація, усі види практик, філія кафедри.
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Науковий співробітник
Корпоративний e-mail: Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua
Номер телефону: +38-096-402-38-38
Дисципліни: Установки з двигунами внутрішнього згоряння; Основи теплообміну в двигунах внутрішнього згоряння; Методи математичної оптимізації в двигунобудуванні.
Область наукових інтересів: Застосування альтернативних палив в ДВЗ; заходи щодо формування перспективних показників двигунів; методи обробки даних експериментальних досліджень двигунів.
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org

Мордвинцева Ірина Олександрівна
Посада: Науковий співробітник
Обов’язки кафедри:
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Науковий співробітник
Корпоративний e-mail:
Номер телефону:
Дисципліни: –
Область наукових інтересів: –
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Карягін Ігор Миколайович
Обов’язки кафедри: Завідувач навчальної лабораторії, матеріальне забезпечення кафедри

Посилання на сторінку академії Google
Свєжинцева Ольга Ігорівна
Інженер І категорії

Коваленко Светлана Володиміровна

Завідуюча навчальною лабораторією

Обозний Сергій Володимирович
Науковий співробітник

 

Середа Олена Анатоліївна
Інженер      І кат.

Бекарюк Наталія Миколаївна
Інженер      І кат.

Циркін Роман Георгійович

Майстер виробничого навчання
Лал Амір Гул
Науковий співробітник
Науковий ступінь: PhD
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Шелестов Максим Сергійович

Науковий співробітник
Науковий ступінь: PhD

Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org

 Міщенко Микита Тимофійович
Аспірант

Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Чучуменко Богдан Сергійович
молодший науковий співробітник
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Бекарюк Олександр Миколайович

Аспірант

Божко Едуард
Аспірант
Ликов Сергій Валентинович
АспірантПосилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Іванов Дмитро Ігорович
Аспірант
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Горячий Ярослав Володимирович
Аспірант
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Шевченко Олексій Сергійович
Аспірант
Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org
Майданюк Сергій Валерійович
Аспірант

Посилання на сторінку академії Google
Посилання на сторінку Scopus
Посилання на сторінку Orcid.org

 

Залишити відповідь