Журнал “ДВЗ”

На кафедрі видається Всеукраїнський науково-технічний журнал

“Двигуни внутрішнього згоряння”.

Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння» заснований Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” у 2002 році (Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ № 6393 від 29.07.2002 р.) і внесений до Переліку наукових фахових видань України. У 2010 році журнал пройшов перереєстрацію  (Постанова ВАК України №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.).

Видається  журнал двічі на рік, в якому статті друкуються російською, українською, англійською або німецькою мовами. Він є правонаступником науково-технічного збірника «Двигуни внутрішнього згоряння» Харківського політехнічного інституту, видання якого почалося з 1965 року.

Головний редактор  журналу – Марченко Андрій Петрович, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії Вищої школи України, Лауреат державної премії, професор, доктор технічних наук.

В публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, наводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами і науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами,  докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України та зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов’язані з удосконаленням конструкцій, експлуатацією, технологією виробництва двигунів внутрішнього згоряння, приділяється увага історії двигунобудування

Журнал активно співпрацює з відомими науковими школами, що діють в НТУ «ХПІ» та інших вищих навчальних закладах України і інших країн, зокрема, в Національному транспортному університеті, Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Українській державній академії залізничного транспорту.

Журнал зареєстровано в Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 0419-8719.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах кафедри Двигуни та гібридні енергетичні установки і  науково-технічної бібліотеки НТУ “ХПИ”, зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновый доступ до ресурсів на Web-Сервері Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского) (Україна).

Журнал включений в:
1) Довідник періодичних видань бази даних Ulrisch`s Periodicals Directory (New Jersey, USA);
2) Наукометричну базу даних Google Scholar;
3) Бібліографічну базу даних WorldCat;
4) Директорію, що пропонує вільний доступ до академічних журналів в електронному форматі в усіх напрямках Directory of Open Access Journals (DOAJ);
5) Європейське метасховище наукових публікація DRIVER;
6) Пошукову службу (Німеччина) BASE, яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених.

buttonC button2 button1

САЙТ ЖУРНАЛУ>>>>>

Залишити відповідь