Чому саме ми?

  • Якісна і системна підготовка здобувачів освіти з проектування, діагностування, експлуатації і ремонту складних інженерних систем з традиційними і гібридними енергетичними установами. Спеціалісти отримують інженерні знання та практичні навички, що дозволяють працювати в будь-якій інженерній сфері.
  • Великий попит на спеціалістів. Двигуни та гібридні енергетичні установки широко розповсюджені на транспорті, сільському та комунальному господарстві, військовій техніці тощо. Величезна кількість підприємств, що займаються виробництвом та експлуатацією енергетичних установок, вимагає інженерних кадрів у кількості що значно перевищує випуск кафедри.
  • Наша кафедра – одна з найбільш потужних кафедр в Україні. Ми маємо кваліфікований професорсько-викладацький склад, сучасний добре обладнаний комп’ютерний зал, більше 30 моторних стендів для проведення лабораторних робіт і наукових досліджень, філію на двох станціях технічного обслуговування. Кафедра випускає науковий журнал, має спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій, проводить Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з енергетичного машинобудування.
  • Можливості дуальної підготовки. Навчання поєднане з офіційною роботою на підприємстві за спеціальністю з отриманням практичного досвіду і заробітної платні.
  • Академічна мобільність. Можливості вивчення іноземних мов і навчання в європейських країнах за спеціальністю в рамках Німецького технічного факультету і таких міжнародних програм, як Tempus i Erasmus, навчання за програмою подвійних дипломів з Варшавською політехнікою.
  • Вимогливе і одночасно доброзичливе ставлення викладачів до студентів, підтримка студентів у складних життєвих ситуаціях.