90 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Анатолія Федоровича Шеховцова!

Все життя Анатолія Федоровича тісно пов’язане з ХПІ. Ставши студентом, аспірантом, а потім – педагогом та вченим, він віддає всю свою енергію вдосконаленню і створенню перспективних двигунів внутрішнього згоряння, виховуючи не одне покоління студентів, інженерів, вчених і практиків.

З 1970 по 2001 р Анатолій Федорович очолює кафедру двигунів внутрішнього згоряння, зміцнюючи її кадровий склад і матеріальну базу, розвиваючи передові методи досліджень. Завдяки його організаторським здібностям, самовідданості, самодисципліні, високій вимогливості до себе і колег кафедра стала провідною у країні, і по сьогодні зберігає і розвиває міжнародні зв’язки, готує фахівців вищої кваліфікації. Професор А.Ф. Шеховцов є засновником ряду наукових напрямків в галузі фундаментальних і прикладних досліджень ДВЗ.

Під його науковим керівництвом виконуються державні програми зі створення та розвитку автомобільних, тракторних і тепловозних двигунів вітчизняного виробництва. На початку 80-х років минулого століття тема адіабатного (іноді говорили – керамічного) двигуна встала на порядок денний світового двигунобудування, увійшла до переліку актуальних для провідних моторобудівних фірм і наукових центрів Європи, США, Японії. ДКНТ СРСР, враховуючи науковий потенціал кафедри і її експериментальну базу, визначив кафедру ДВЗ тодішнього ХПІ провідною з даної проблеми, а професора А.Ф. Шеховцова – відповідальним виконавцем і науковим керівником. Ці дослідження мали великий практичний вихід в плані використання результатів досліджень при розробці форсованих ДВЗ та підвищенні технічного рівня ДВЗ традиційних конструкцій.

За свою багаторічну трудову діяльність Анатолій Федорович Шеховцов підготував цілу плеяду вчених – 18 кандидатів і 5 докторів технічних наук. Видав понад 280 наукових праць, в тому числі 3 монографії, понад 10 навчальних посібників і підручників, отримав 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. У 2004 році завдяки таланту, професіоналізму, наполегливості професора А.Ф. Шеховцова видано шеститомний підручник з ДВЗ.

Його захопленість, цілеспрямованість, високі організаторські здібності проявилися в різних сферах суспільної діяльності, де він заслужено користувався великим авторитетом та зробив вагомий вклад у розвиток нашого ВНЗ.

Професора А.Ф. Шеховцова нагороджено нагородою Ярослава Мудрого АН Вищої школи України, його заслуги неодноразово відзначалися урядом країни.