Основна інформація

Кафедра “Двигуни та гібридні енергетичні установки (ДГЕУ)”
– це одна з перших і провідних кафедр в Україні.

Кафедра готує фахівців в галузях енергетичного і транспортного машинобудування, ремонту і технічного обслуговування техніки з двигунами внутрішнього згоряння та гібридними енергетичними установками.

На кафедрі ведеться підготовка за освітньо-професійними рівнями бакалавр та магістр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», освітні програми:  “Енергетика” та “Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки”.

Наші партнери

Кафедра «Двигуни та гібридні енергетичні установки» співпрацює з провідними компаніями Харкова. Це дозволяє студентам кафедри проходити стажування і брати участь в програмах, які проводять наші партнери.

Це машинобудівні підприємства, сертифіковані ділери з продажу, технічного обслуговування і ремонту колісної та гусеничної техніки, науково-дослідні і проектно-конструкторські підприємства Харківщини

Технології навчання

В процесі навчання наші студенти вивчають і використовують різноманітні середовища програмування, САПР, математичні і графічні пакети (Delphi, Lazarus, HTML, Компас, SolidWorks, MatLAB, та ін.).

Навчання проводиться з використанням моторних стендів кафедри, сучасного  експериментального і діагностичного обладнання

Частина лабораторних робіт проводиться на авторизованих центрах з сервісного обслуговування і ремонту автомобілів

Студенти широко залучаються до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт де щорічно займають призові місця

Працевлаштування

Навчання проводиться спільно з провідними компаніями-розробниками та авторизованими дилерськими центрами України.

На кафедрі впроваджується технологія дуальної освіти, що дозволяє студенту навчатись та одночасно працювати за фахом.

Компанії надають широкі можливості для практики та працевлаштування протягом і після закінчення навчання.

Наші випускники з успіхом працюють інженерами-конструкторами, інженерами-технологами, інженерами-енергетиками, діагностами автомобілів і двигунів, начальниками відділів з експлуатації, ремонту і технічного обслуговування колісної і гусеничної техніки, а також займають інші посади, що вимагають висококласної освіти в області енергетичного машинобудування і транспортних технологій.

Освітні програми кафедри:

  • «Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки»;
  • “Енергетика”.

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за очною і заочною формою.

Випускники захищають дипломи за спеціальністю 142 – «Енергетичне машинобудування».

Тривалість навчання:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»:

  • освітньо-професійний рівень

Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці

  • освітньо-науковий рівень

Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців

 Перспективи подальшого навчання

Спеціальність “Енергетичне машинобудування” відноситься до гостродефіцитних в Україні. Тому на відміну від звичайних спеціальностей на навчання за рахунок бюджету за програмами підготовки магістрів 1 р. 4 міс. та 1 р. 9 міс. приймається 75% загального випуску бакалаврів (на звичайних спеціальностях – 50%).

На кафедрі існує можливість вступу на англомовне навчання за магістерською програмою подвійних дипломів НТУ “ХПІ” та Варшавської Політехніки (Польща). Тривалість програми – 1 р. 9 міс. Студенти 2 семестри навчаються у Варшаві і проходять практику на підприємствах Польші.

Особливості вступу на спеціальність

На спеціальність 142 – “Енергетичне машинобудування” (Конкурсна пропозиція “Інженерія та інноваційні технології в енергетиці” та “Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки”) у 2022 році було виділено 52 бюджетних місця, які відповідно до заяв студентів були розподілені між чотирма кафедрами НТУ “ХПІ”, в тому числі кафедрою двигунів та гібридних енергетичних установок.

Для вступу на навчання  потрібні сертифікати НМТ та/або ЗНО (2020 – 2021 р.) (широкий конкурс) або Співбесіда (тільки для спеціальних умов вступу, в т.ч. за квотою-1 та квотою-2):

 І – Українська мова; ІІ – Математика; ІІІ – на вибір: історія Укр., або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.

Вагомість сертифікатів НМТ у 2022 н.р.: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Третій предмет – від 0,2 до 0,5; атестат – 0.

  • у випадку якщо КБ розраховується виключно за результатами ЗНО попередніх років для розрахунку конкурсного балу використовується інша формула. Порадьтесь з відповідальним за вступ – доц. Біликом Сергієм Юрійовичем (097) 992-9056.

При вступі на спеціальность діють бонуси: до +10 додаткових балів до КБ за безкоштовні підготовчі курси НТУ “ХПІ”, ГК х 1.02 за заяву з 1 або 2 пріоритетом, велика імовірність переведення з контракту на бюджет.

Вступ на контракт тільки за мотиваційним листом!

          Терміни та дати проведення вступної кампанії для вступу на бакалавра:

Основна сесія НМТ – з 05 червня до 23 червня, додаткова сесія НМТ – з 11 до 24 липня.
Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.
Подання заяв на проходження співбесіди
з 3 липня до 18.00 10 липня(бюджет+контракт),
з 3 липня до 18.00 25 липня (тільки контракт).
Проведення співбесід:
з 7 до 18 липня (бюджет+контракт),
з 7 до 31 липня (тільки контракт).
(участь в співбесідах потребує попередньої реєстрації в ЗВО)
Подання заяв для вступу – з 19 липня до:
 31 липня – для осіб, які вступають на основі НМТ, співбесід, які складатимуться з 7 по 18 липня (бюджет);
 31 липня – для осіб, які вступають за результатами НМТ, (контракт).
Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 05 серпня.
Підтвердження бажання навчатись на бюджеті –до 18:00, 8 серпня.
Зарахування:
 бюджет – 9 серпня.
 контракт – визначають правилами прийому закладу, але не пізніше 30 серпня (перша хвиля).
Переведення на вакантні місцядо 18 серпня

Контакти

Адреса:
Лабораторний корпус, 2 поверх
НТУ “ХПІ”
вул. Кирпичова, 2
м. Харків,61002

Контактні телефони:

Як нас знайти: