Захисти дипломних проектів бакалаврів

10, 15 і 18 червня 2021 р. на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння відбулися захисти дипломних проектів бакалаврів.

Захисти підтвердили високий рівень знань за фахом студентів.  В проектах виконано глибоку проробку питань, що пов’язані з поліпшенням паливно-економічних і екологічних показників, використання альтернативних палив, експериментальними та розрахунковими дослідженнями робочих процесів, токсичності і міцності деталей, запровадженню альтернативних конструкцій  двигунів. Під час підготовки та захисту кваліфікаційних робіт студенти показали вміння застосовувати на практиці отримані теоретичні знання, сучасні засоби комп’ютерної техніки, прогресивні інформаційні технології.

Результати захистів:

За національною шкалою: За шкалою ЄКТС:
відмінно 9 A 9
добре 10 B 3
задовільно 1 C 7
незадовільно 0 D 1
  E 0


ДЕК рекомендує кваліфікаційні роботи студентів Скребцова М.К., Шкетника Д.С. та Рязанцева І.А. до участі в університетському конкурсі. Скребцов М.К. виконав проект на тему: «Автомобільний двигун потужністю 75 кВт на базі двигуна  4Ч7,9/8,15. Обґрунтування режимів роботи поршневого двигуна у складі гібридної силової установки», Шкетник Д.С. – на тему: «Автомобільний двигун потужністю 50 кВт на базі двигуна 4Ч7,5/8,35. Переробка двигуна для реалізації циклу Аткінсона» (керівник дипломних проектів Скребцова М.К. і Шкетника Д.С. –  доцент Осетров О.О.),  Рязанцев І.А. – «Тракторний двигун потужністю 195 кВт на базі дизеля  6ЧН12/14. Розробка конструкції перетворювача індикаторного тиску» (керівник дипломного проекту –  професор Триньов О.В.).