Кафедра

Інформаційно-вимірювальні технології і системи

Метрологи – це фахівці, які здійснюють контроль вимірювальної техніки та нагляд за якістю продукції. Метрологія охоплює всі сфери людської діяльності. Метрологи перевіряють відповідність засобів вимірювальної техніки державним і міжнародним вимогам. Ваги в продуктовому магазині, банкомат у відділенні банку, «улюблені» водіями поліцейські радари, лічильники води, газу, електрики – всі вони проходять технічний огляд, перевірку. Правда, на професійній мові цей процес називається повіркою, тобто зіставленням даних. Фахівець зі спеціалізації «Метрологія та вимірювальна техніка» здатний виконувати завдання з експлуатації та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв вимірювання, метрологічного забезпечення виробництва, створення систем випробувань і систем забезпечення якості продукції, розробки комп’ютеризованих засобів контролю і діагностики, проводити сертифікацію і атестацію продукції.

На фахівців в цій області спостерігається високий попит серед роботодавців, тому професія метролога має право називатися рідкісною професією. Наші випускники працюють на таких посадах: інженер контрольно-вимірювальних приладів, інженер-метролог, інженер-конструктор засобів вимірювальної техніки, та інших посадах, пов’язаних з розробкою, виробництвом, експлуатацією, повіркою, калібруванням, ремонтом та налаштуванням засобів вимірювальної техніки в підрозділах профільних підприємств, в наукових та інших організаціях. Випускникам, які мають схильність до науково-дослідницької діяльності та успішно закінчили навчання за програмою бакалавра, надається можливість продовжити навчання в магістратурі кафедри.

БАЛЄВ Володимир Миколайович

Завідувач кафедри

професор, кандидат технічних наук

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Напрямки наукової діяльності

Теоретичні та практичні питання розвитку інтелектуальних електромагнітних перетворювачів (датчиків) для інформаційно-вимірювальних систем безконтактного контролю та діагностики параметрів металевих виробів. Методи та засоби підвищення точності мікропроцесорних вимірювальних систем контролю та діагностики параметрів робочого стану промислового енергетичного обладнання. Створення теорії і розробка електромагнітних методів та засобів для неруйнівного контролю фізичних параметрів матеріалів і виробів в магнітних полях різної орієнтації і структури.

Розроблення теоретичних основ та практичне впровадження методів оцінювання, забезпечення та менеджменту якості продукції, послуг і персоналу з використанням стандартизації, сертифікації та технічного регулювання.

Інформаційно-вимірювальні технології діагностики стану динамічних об’єктів і систем в умовах невизначеності з урахуванням можливості їх самоконтролю.

Багатопараметровий вихрострумовий контроль електрофізичних параметрів металевих виробів.

Вимірювання електрофізичних параметрів металевих виробів. Електромагнітні вимірювальні перетворювачі із просторово-періодичною структурою поля для багатопараметрового вихорострумового контролю. Інтелектуальні пристрої вимірювання та неруйнівного контролю.

Розробка та впровадження комп’ютеризованих вимірювальних приладів та систем контролю стану промислових об’єктів.

Адреса

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,

Електротехнічний корпус (ЕК), 2-й поверх, к.106

Контакти

Телефон: (057) 707-60-15,

(057) 707-61-80

 Volodymyr.Baliev@khpi.edu.ua