Навчання за кордоном

🌍Можливість продовжити навчання за кордоном для студентів НТУ «ХПІ» заснована на положенні про академічну мобільність. Академічна мобільність — можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (або науковій установі) на території України чи за кордоном.

Два варіанта академічної мобільності здійснюються на кафедрі технології жирів та продуктів бродіння:

  • На базі 2,3,4 або 5 років навчання у НТУ «ХПІ» направлення студента на навчання до внз іншої держави, після закінчення якого він отримує диплом цього іншого навчального закладу (вертикальний вимір академічної мобільності);
  • навчання в іншому внз протягом певного періоду (семестру, навчального року), після чого студент повертається до університету та продовжує навчання в НТУ «ХПІ».

Забезпечують академічну мобільність основні інструменти Болонського процесу: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Додаток до диплома, а також європейська та національна системи забезпечення якості вищої освіти.

Європейська Комісія офіційно оголосила про відкриття нової Програми Еразмус+ на 2021-2027 рр. bit.ly/3w9o1co. Діяльність Програми буде зосереджено на трьох сферах – освіті та професійному розвитку; молоді; спорті.

Основними цілями Програми будуть:

  • сприяння академічній мобільності у сфері освіти та професійного розвитку;
  • сприяння неформальній та інформальній навчальній мобільності у сфері молоді;
  • сприяння навчальній мобільності персоналу сфери спорту.

Завдяки бюджету понад 26 мільярдів євро нова міжнародна Програма буде більш інклюзивною, цифровою та екологічною.

Водночас нова Програма працюватиме над розвитком співпраці, якості, інклюзії, креативності та інновацій на рівні організацій і впровадження стратегій у сфері освіти, професійного розвитку, молоді та спорту.