Відкрито магістратуру зі спеціальності 8.02030303 “Прикладна лінгвістика”!

З радістю повідомляємо абітурієнтам, студентам, колегам, а також усім зацікавленим, що в НТУ “ХПІ” на кафедрі ІКС відкрито магістратуру зі спеціальності 8.02030303 “Прикладна лінгвістика”.
30 червня 2015 р. на засіданні Акредитаційної комісії МОН України (протокол 117) було прийнято рішення про надання НТУ “ХПІ” ліцензії на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 8.02030303 “Прикладна лінгвістика” денної форми навчання з ліцензійним обсягом 20 осіб.
Перший набір на V курс спеціальності 8.02030303 “Прикладна лінгвістика” (магістратура) відбудеться у 2016 році.

Запрошуємо всіх!