Вітаємо з захистом дисертації!

14 січня 2021 р. відбувся публічний захист дисертації аспіранта кафедри ІКС, заступника директора науково-технічної бібліотеки НТУ “ХПІ” Главчевої Юлії Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

У дисертаційній роботі “Методи та інформаційна технологія інформетрії в академічному інформаційному середовищі” вирішується науково-прикладна задача з забезпечення підвищення якості процесу оцінки наукової діяльності шляхом розробки і використання моделей, методів та інформаційних технологій інтелектуальної обробки інформації.

Вітаємо
Главчеву Юлію Миколаївну
та її наукового керівника
к.т.н., доц. Каніщеву Ольгу Валеріївну
з успішним захистом дисертації!!!
Бажаємо подальших творчих і наукових успіхів!