Конкурс 2016/2017 н.р.

Результати

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2015/2016 н.р.

зі спеціальності “Енергетичне машинобудування”

На Всеукраїнський конкурс  була подана 51 студентських наукових робіт з 23 вищих навчальних закладів.

Підсумкову науково-практичну конференцію проведено в НТУ «ХПІ» 3–5 квітня 2017 р. на кафедрі «Двигуни внутрішнього згоряння» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

У роботі конференції взяли участь автори кращих наукових робіт із Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя), Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків), Національного транспортного університету (м. Київ), Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпро), Сумського державного університету (м. Суми), Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (м. Харків), Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Херсон), Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)  

Питання учасникам конференції задавали члени галузевої конкурсної комісії, викладачі та студенти кафедри двигунів внутрішнього згоряння, гості. Відбулася цікава та жвава наукова дискусія.

Протягом виступів учасників проводилася фото-і відео- зйомка. В перерву зроблено панорамні фотографії учасників конференції (Завантажити панорамне фото учасників науково-практичної конференції). Фото- та відео- репортажі з конференції представлені на сайті кафедри ДВЗ (http://www.kpi.kharkiv.edu/diesel ).

В ході та після проведення конференції кореспондентами газети НТУ «ХПІ» «Політехнік» взято інтерв’ю у студентів-учасників (публікація за результатами Конкурсу і науково-практичної конференції запланована в  №7-8 2017 р. газети «Політехнік» та на сайті http://polytechnic.kpi.kharkov.ua).

Після проведення науково-практичної конференції галузева комісія визначила претендентів на нагородження дипломами Міністерства освіти і науки України.

Для учасників конференції організовано екскурсію в музей НТУ «ХПІ», екскурсію залами і науково-дослідними лабораторіями кафедри ДВЗ, екскурсію музеями м. Харківа.

 

Щиро вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Енергетичне машинобудування”:

Місце за результатами конкурсу Студент Науковий керівник Назва доповіді на підсумковій науково-практичній конференції
І місце Кафтанов Юрій Олександрович Триньов Олександр Володимирович,  доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння Покращення процесів тепловідведення від деталей клапанного вузла тепловозного дизеля
І місце Левченко Денис Вадимович Абрамчук Федір Іванович, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Осереднення індикаторних діаграм знятих сучасними цифровими системами реєстрації
І місце Литвин Сергій Сергійович

Стародубець Сергій Ігорович

Радченко Микола Іванович, завідувач кафедри кондиціонування та рефрижерації Гібридна система охолодження циклового повітря головного двигуна транспортного судна
ІІ місце Ачкасова Марина Андріївна

Поліканова Ольга Віталіївна

Кондратенко Олександр Миколайович,  доцент кафедри прикладної механіки Критеріальне оцінювання паливно-екологічних аспектів застосування фільтрів твердих частинок на енергетичних установках з автотракторними дизелями
ІІ місце Краснюкова Катерина Володимирівна Бондаренко Герман Андрійович,  професор кафедри технічної теплофізики Дослідження впливу перетікання в пазухах робочих коліс проміжної ступені ВЦК на характеристики
ІІ місце Марков Сергій Ігорович

Стаднік Олександр Вікторович

Слинько Георгій Іванович, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Дослідження та модернізація системи газорозподілу бензинового двигуна МеМЗ-307 шляхом застосування електрогідравлічного приводу клапанів
ІІ місце Шевченко Михайло Анатолійович Кіслов Олег Володимирович, доцент кафедри теорії авіаційних двигунів Дослідження впливу енергообміну між контурами на питомі параметри ТРДД
ІІІ місце Беднін Дмитро Віталійович Ліньков Олег Юрійович, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння  Аналіз теплонапруженого стану головки циліндру тепловозного дизеля
ІІІ місце Мінченко Владислав Олександрович Колеснікова Тетяна Миколаївна, доцент  кафедри експлуатації та ремонту машин Уточнення математичної моделі робочого циклу безшатунного двигуна
ІІІ місце Случак Олена Ігорівна  Андрєєв Вячеслав Іванович, начальник науково-дослідного відділу, доцент кафедри екології та природокористування Керамічні покриття для постійних ливарних форм заготовок поршневих кілець ДВЗ
ІІІ місце Ступак Наталія Сергіївна

Деркач Катерина Ростиславівна

Добровольський Олександр Сергійович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки Застосування альтернативних видів палива в двигунах з іскровим запалюванням
ІІІ місце Шелестов Максим Сергійович Кравченко Сергій Сергійович, асистент кафедри двигунів внутрішнього згоряння  Вибір та обґрунтування раціональних параметрів двигуна 11ГД100М при роботі на шахтному газі