НМКД 2023 Бакалаврів

Перший (бакалавр) рівень освіти

Освітні програми>>>

Навчальні плани>>>  

Освітня програма: Енергетика Галузь: Електрична інженерія Спеціальність: Енергетичне машинобудування (142)

ОПП першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання

Загальна підготовка

Код н/д Компоненти освітньої програми
ЗП1 Історія та культура України
ЗП2 Українська мова (професійного спрямування)
ЗП3 Іноземна мова
ЗП4 Філософія
ЗП5 Правознавство
ЗП6 Історія науки і техніки
ЗП7 Екологія
ЗП8 Хімія
ЗП9 Вища математика
ЗП10 Фізика
ЗП11 Фізичне виховання

Спеціальна (фахова) підготовка

Код н/д Компоненти освітньої програми
СП1 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
СП2 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів
СП3 Основи технічної термодинаміки
СП4 Гідрогазодинаміка
СП5 Опір матеріалів
СП6 Основи теплообміну
СП7 Метрологія та стандартизація
СП8 Теоретична механіка
СП9 Основи конструювання
СП10 Економіка підприємства
СП11 Електротехніка та електроніка
СП12 Основи професійної безпеки та здоров’я людини
СП13 Основи програмування інженерних задач в енергетиці
СП14 Прикладне програмне забезпечення в енергетиці
СП15 Системи автоматизованого проектування
СП16 Енергозбереження, експлуатація та екологічність в енергетичному машинобудуванні

Практична підготовка

Код н/д Компоненти освітньої програми
ПП1 Виробнича практика
ПП2 Переддипломна практика
Атестація

 

Профільований пакет дисциплін 03 “Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів”

ВП3.1 Вступ до спеціальності: основи двигунів та гібридних енергетичних установок транспортних засобів. Ознайомча практика

Семестр 1 (залік)

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП3.2 Конструкції енергетичних установок транспортних засобів

Семестр 4 (іспит)

Пильов Володимир Олександрович

Volodymyr.Pylov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП3.3 Теорія двигунів внутрішнього згоряння

Семестр 5 (іспит)

Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВП3.4 Хімотологія та нуль-вуглеводневі джерела живлення силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 6 (іспит)

Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.u

Силабус
ВП3.5 Траспортні засоби з двигунами та гібридними силовими установками

Семестр 7 (іспит)

Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВП3.6 Динаміка та міцність силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 7 (іспит)

Кравченко Сергій Сергійович

Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВП3.7 Експлуатація та ремонт силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 8 (залік)

Триньов Олександр Володимирович

oleksandr.trynov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП3.8 Випробування силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 8 (іспит)

Білик Сергій Юрійович

Serhii.Bilyk@khpi.edu.ua

Силабус

Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки

ВВП1 Парові та газові турбіни
Семестр 5
Борисенко Ольга Михайлівна Силабус
ВВП2 Газодинаміка турбомашин
Семестр 5
Лапузін Олександр Вікторович Силабус
ВВП3 Агрегати наддуву та системи утилізації теплоти

Семестр 5 (іспит)

Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua

Силабус
 ВВП4 Математичні методи та моделі низькотемпературного обладнання
Семестр 5
Соболєв Олександр Вікторович Силабус
 ВВП5 Основні види розрахунків котельних агрегатів
Семестр 6
Єфімов Олександр В’ячеславович Силабус
 ВВП6 Математичні методи і моделі енергетичного обладнання в розрахунках на електронних обчислювальних машинах

Семестр 6

Єфімов Олександр В’ячеславович Силабус
 ВВП7 Теплові розрахунки в турбомашинах
Семестр 6
Усатий Олександр Павлович Силабус
 ВВП8 Спеціальні питання тепломасообміну
Семестр 6
Тарасов Олександр Іванович Силабус
ВВП9 Спеціальні розділи теорії двигунів внутрішнього згоряння

Семестр 6 (залік)

Кравченко Сергій Сергійович

Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП10 Системи живлення енергетичних установок транспортних засобів

Семестр 6 (залік)

Мешков Денис Вікторович

denys.meshkov@khpi.edu.ua

Силабус
 ВВП11 Теоретичні основи та конструкції систем кондиціонування
Семестр 6
Чичибаба Ірина Олександрівна Силабус
 ВВП12 Фізичні основи мікро і нанотехнологій
Семестр 6
Старіков Вадим Володимирович Силабус
 ВВП13 Топкові процеси та пристрої
Семестр 7
Каверцев Валерій Леонідович Силабус
 ВВП14 Технологія виробництва котлів і реакторів
Семестр 7
Каверцев Валерій Леонідович Силабус
 ВВП15 Реактори та парогенератори атомних електричних станцій
Семестр 7
Єфімов Олександр В’ячеславович Силабус
 ВВП16 Методи дослідження процесів теплообміну
Семестр 7
Михайлова Ірина Олександрівна Силабус
 ВВП17 Альтернативна енергетика. Вітряні та сонячні електростанції
Семестр 7
Науменко Світлана Петрівна Силабус
 ВВП18 Теорія компресорів
Семестр 7
Юдін Юрій Олексійович Силабус
ВВП19 Силові агрегати мобільної та стаціонарної мінітехніки

Семестр 7 (іспит)

Білик Сергій Юрійович

Serhii.Bilyk@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП 20 Енергозбереження та екологічність енергетичних установок транспортних засобів

Семестр 7

Парсаданов Ігор Володимирович

Igor.Parsadanov@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП21 Технології виготовлення та утилізації силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 7

Кравченко Сергій Олександрович

sergii.kravchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП22 Програмне забезпечення для розрахунку холодильних та кріогенних систем
Семестр 7
Соболєв Олександр Вікторович Силабус
ВВП23 Програмна інженерія в холодильних та кріогенних системах
Семестр 7
Соболєв Олександр Вікторович Силабус
ВВП24 Розширювальні машини та пристрої
Семестр 7
Банник Олена Сергіївна Силабус
ВВП25 Особливості конструкцій котельних агрегатів
Семестр 8
Єфімов Олександр В’ячеславович Силабус
ВВП26 Математичні основи систем автоматизованого проектування
Семестр 8
Єфімов Олександр В’ячеславович Силабус
ВВП27 Тепло і масообмінні установки промисловості
Семестр 8
Литвиненко Оксана Олексіївна Силабус
ВВП28 Технологія турбінобудування
Семестр 8
Юдін Юрій Олексійович Силабус
ВВП29 Електронні системи керування та діагностики енергетичних установок транспортних засобів

Семестр 8

Мешков Денис Вікторович

denys.meshkov@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП30 CAD/CAE системи інженерного аналіза енергетичних установок транспортних засобів

Семестр 8

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП31 Кріогенні системи скраплення та розділення газових сумішей
Семестр 8
Горбунов Костянтин Олександрович Силабус
ВВП32 Монтаж, експлуатація та сервіс холодильних установок

Семестр 8

Руденко Микола Захарович Силабус

Вибір ДВВ профільної підготовки ОПП «Енергетика» першого (бакалаврського) рівня ВО

Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін

Побажання та зауваження щодо вмісту освітньої програми Ви можете надіслати на адресу: oksana.lytvynenko@khpi.edu.ua


Освітня програма: Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки Галузь: Електрична інженерія Спеціальність: Енергетичне машинобудування (142)

Загальна підготовка

Код н/д Компоненти освітньої програми
ЗП01 Історія та культура України Екз. (1 семестр)
ЗП02 Українська мова Екз. (2 с.)
ЗП03 Іноземна мова Залік (1-3 с.)
Екз. (4 с.)
Залік (7, 8 с.)
ЗП04 Філософія Екз. (4 с.)
ЗП05 Правознавство Залік (3 с.)
ЗП06 Історія науки і техніки Залік (5 с.)
ЗП07 Вища математика ч.1 Екз. (1 с.)
ЗП08 Вища математика ч.2 Екз. (2 с.)
ЗП09 Вища математика ч.3 Екз. (3 с.)
ЗП10 Вища математика ч.4 Залік (4 с.)
ЗП11 Фізика ч.1 Екз. (1 с.)
ЗП12 Фізика ч.2 Екз. (2 с.)
ЗП13 Фізика ч.3 Екз. (3 с.)
ЗП14 Хімія Залік (1 с.)
ЗП15 Екологія Залік (2 с.)
ЗП Фізичне виховання Залік (1-6 с.)

Спеціальна фахова підготовка

 
СП01 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка Екз. (1 с.)
СП02 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів
Залік (3 с.)
СП3 Основи технічної термодинаміки Кравченко Сергій Сергійович

Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua

Силабус Екз. (3 с.)
СП15 Системи автоматизованого проектування

Семестр 5 (іспит)

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус
СП17 Альтернативні джерела енергії транспортних засобів
Семестр 6 (залік)
Силабус
СП18Альтернативні транспортні енергетичні установки
Семестр 7 (залік)
Силабус
СП19 Випробування силових агрегатів транспортних засобів
Семестр 8 (іспит)
Силабус

Профільований пакет дисциплін 01 “Інженерія гібридних та електричних транспортних енергетичних установок”

 
ВП1.1 Вступ до спеціальності: Інженерія гібридних та електричних транспортних енергетичних установок. Ознайомча практика.

Семестр 1 (залік)

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП1.2 Конструкції енергетичних установок транспортних засобів

Семестр 4 (іспит)

Силабус
ВП1.3 Теорія двигунів внутрішнього згоряння

Семестр 5 (іспит)

Силабус
ВП1.4 Транспортні засоби з двигунами і гібридними силовими установками

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВП1.5 Технології виготовлення та ремонту транспортних енергетичних установок
Семестр 8 (залік)
Силабус

Профільований пакет дисциплін 02 “Експлуатація і ремонт силових агрегатів транспортних засобів”

 
ВП2.1 Вступ до спеціальності: Експлуатація і ремонт силових агрегатів транспортних засобів. Ознайомча практика.

Семестр 1 (залік)

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП2.2 Конструкції силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 4 (іспит)

Силабус
ВП2.3 Теорія силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 5 (іспит)

Силабус
ВП2.4 Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВП2.5 Електронні системи керування та діагностики енергетичних установок транспортних засобів
Семестр 8 (залік)
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки

 
ВВП1 Спеціальні розділи автоматизованого проектування силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 5 (іспит)

Силабус
ВВП2 Агрегати наддуву та системи утилізації теплоти

Семестр 5 (іспит)

Силабус
ВВП3 Теорія коливань в силових агрегатах транспортних засобів

Семестр 5 (іспит)

Силабус
ВВП4 Спеціальні розділи теорії двигунів внутрішнього згоряння

Семестр 6 (іспит)

Силабус
ВВП5 Системи живлення енергетичних установок транспортних засобів

Семестр 6 (іспит)

Силабус
ВВП6 Хімотологія та нуль-вуглеводневі джерела живлення силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 6 (іспит)

Силабус
ВВП7 Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобільних двигунів

Семестр 6 (іспит)

Силабус
ВВП8 Хмарні інтернет-технології для транспортних засобів

Семестр 6 (іспит)

Силабус
ВВП9 Конструктивні рішення силових установок та їх патентування

Семестр 6 (іспит)

Силабус
ВВП10 Силові агрегати мобільної та стаціонарної мінітехніки

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВВП11 Енергозбереження та екологічність енергетичних установок транспортних засобів

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВВП12 Технології виготовлення та утилізації силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВВП13 Нетрадиційні двигуни

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВВП14 Основи надійності транспортних енергетичних установок

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВВП15 Динаміка та міцність силових агрегатів транспортних засобів

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВВП16 Акумуляторні батареї, перетворювачі струму, інверторні системи

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВВП17 Програмна інженерія транспортних засобів

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВВП18 Автоматичне регулювання транспортних енергетичних установок

Семестр 7 (іспит)

Силабус
ВВП19 Системи гібридних та електричних автомобільних енергетичних установок

Семестр 8 (іспит)

Силабус
ВВП20 CAD/CAE системи інженерного аналіза енергетичних установок транспортних засобів

Семестр 8 (іспит)

Силабус
ВВП21 Електричні двигуни транспортних засобів

Семестр 8 (іспит)

Силабус
ВВП22 Програмування мікроконтролерів енергетичних установок транспортних засобів

Семестр 8 (іспит)

Силабус
ВВП23 Електронне обладнання транспортних енергетичних установок

Семестр 8 (іспит)

Силабус
ВВП24 Перспективи розвитку транспортного енергетичного машинобудування

Семестр 8 (іспит)

Силабус

Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін

Побажання та зауваження щодо вмісту освітньої програми Ви можете надіслати на адресу: Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua