Обговорення магістерських програм «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес-адміністрування» з роботодавцями

18 квітня 2024 року кафедрою менеджменту в широкому колі стейкхолдерів було проведено громадське обговорення проєктів освітніх програм (магістерського рівня) «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес-адміністрування». Мета заходу – оновлення та покращення освітніх програм та врахування думок всіх груп стейкхолдерів.

У обговоренні освітніх програм взяли науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання освітніх компонентів, зокрема завідувачка кафедри менеджменту Олена Прохоренко, а також викладачі кафедри менеджменту: Павло Брінь, Тарас Данько, Олена Лінькова, Олена Чайкова, Наталія Шиян, Оксана Маковоз та Олексій Захарченков – доцент кафедри та комерційний директор ТОВ «САНГИГ» (https://sangig.com.ua/ua/). Особисту участь у зустрічі прийняли представники роботодавців:

  • Олена Лоєнко, Education Team Lead, Харківський ІТ кластер (https://it-kharkiv.com/);
  • Людмила Горохова, директор УАРМБО (https://uamdbe.org.ua/);
  • Віктор Йолкін, комерційний директор ТМ «Медок» (https://medok.com/ua/);
  • Вячеслав Лебединець, заступник директора з якості ТОВ Аріс (https://aris.ua/);
  • Тетяна Бережна,  асистент компанії NIKA EURO TRANS (https://n-e-t.cz/uk/) .

Випускники освітніх програм:

  • Сергій Лисенко,  випускник 2023 року, здобувач PhD, НТУ «ХПІ»
  • Дмитро Комаровський, випускник  2023 року, керівник благодійного фонду (https://afumed.com)
  • Оксана Попова випускниця 2021 року, менеджер ТМ «Медок» (https://medok.com/ua/)

Також до обговорення освітніх програм долучилися здобувачі вищої освіти, зокрема, Кирило Шматов, власник Інтернет-магазину Interbag, BaFY (https://bafy.com.ua).

В ході обговорення стейкхолдери відзначили високий рівень та релевантність сучасності освітніх програм, які представлені на обговорення, звернули увагу на необхідності подальшого розвитку компетентностей здобувачів у сфері управління якістю, володіння сучасними інформаційними системами та методами аналітики даних, технологіями управлінського консалтингу, антикризового управління, ризик-менеджменту, сучасними технологіями управління персоналом, розвитку soft-skills тощо.

Дякуємо усім стейкхолдерам за активну співпрацю з кафедрою менеджменту, що сприяє відповідності вимогам ринку праці та підвищенню якості освітніх програм зі спеціальності 073 «Менеджмент» в НТУ ХПІ.