Історія кафедри

Електроенергетика України – потужний, складний і розгалужений технологічний комплекс, який є основою функціонування всього суспільного виробництва, забезпечення умов цивілізованого життя населення країни.

Основа електроенергетики країни – її об’єднана енергетична система, яка здійснює електропостачання споживачів і взаємодіє з енергосистемами суміжних країн, забезпечуючи експорт електричної енергії та її імпорт.

Електричні мережі України сьогодні налічують понад 1 млн. Км повітряних і кабельних ліній електропередач усіх класів напруги, а також, більш 207435 одиниць трансформаторних підстанцій напругою 6 – 750 кВ загальною потужністю понад 201483 МВА.

У регіональних енергосистемах України успішно трудиться багатотисячний загін випускників кафедри «Передача електричної енергії» Харківського НТУ «ХПІ», яка була заснована академіком АН України Василем Михайловичем Хрущовим в 1930 році.

З чого все починалося …

У 1893 році в єдиному дореволюційному Харківському вищому технічному навчальному закладі – Технологічному інституті було вперше розпочато викладання електротехніки. Спеціалізовану підготовку в області електротехніки можна пов’язувати з організацією електротехнічного факультету в ХТИ, урочисте відкриття якого відбулося 22 лютого 1921 року.

Деканом факультету був призначений професор П.П. Копняєв. У 1922 – 1923 р.р. до роботи на факультеті були залучені два професори – А.А. Потебня і В.М. Хрущов.

Олександр Олександрович Потебня

Професор А.А. Потебня читав курси електричної тяги і вимірювань, професор В.М. Хрущов – перехідних процесів електричних мереж і колекторних машин змінного струму.

Hrushov_knigi

Василь Михайлович Хрущов (Хрущов)

За 10 років з 1921 по 1930 р електротехнічний факультет ХТИ випустив 304 інженера-електрика.

17 квітня 1930 в переддень свого десятиліття електротехнічний факультет ХТИ був перетворений в самостійний електротехнічний інститут (ХЕТІ).

До березня 1930 року відноситься точна дата народження кафедри «Передача електричної енергії».

Электрокорпус НТУ ХПИ в бекетовском конструктивизме.

Академік В.М. Хрущов завідував кафедрою з 1930 року до початку Великої Вітчизняної війни. Він був також одним з активних організаторів ХЕТІ і інституту «Промислової енергетики» в м.Харкові, який з евакуації повернувся в м Київ і на його базі створено інститут «Електродинаміки АН України».

У ці роки були створені навчальні лабораторії «Електричні мережі», «Техніка високих напруг», «Електроізоляційні матеріали», а також підготовлений курс лекцій за фахом «Електричні системи і мережі», видані підручники і навчальні посібники для студентів.

На кафедрі «Передача електричної енергії» отримали розвиток курси присвячені детальному розгляду місцевих, переважно міських розподільчих мереж, і питань передачі електричної енергії при високій напрузі на великі відстані. Роботи В.М. Хрущова відрізнялися широким використанням методів економічного аналізу для вирішення мережевих завдань.

У 1932 році відбувся перший випуск інженерів за фахом «Електричні системи і мережі» в кількості 5 чоловік, всього за передвоєнні роки число випускників кафедри перевищила 200 осіб.

В області наукових досліджень в фундамент кафедри були закладені проблеми ізоляції і перенапруги, а також вивчення імпульсних характеристик заземлювачів.

Створений в 1933 р генератор імпульсної напруги на 3 млн. Вольт був виконаний пересувним, придатним для досліджень в польових умовах.

Дослідження заземлювачів при стікання імпульсних струмів здійснювалися на моделях і в натурі при різній електропровідності ґрунтів під Харковом, в Донбасі і на острові Хортиця. Були отримані цінні результати, які використовуються при розрахунках грозозахисту і проектуванні електричних установок (керівник робіт доцент Абрам Львович Вайнер).

Weiner Абрам Львович Вайнер

Абрам Львович Вайнер

Дослідження деформації хвиль під впливом корони дали можливість оцінити крутизну хвиль, набігаючих на підстанцію (керівник робіт доцент Саул Маркович Фертик).

С.М.Фертик

Саул Маркович Фертик

Після закінчення війни і відновлення інституту кафедрою керували доцент Фертик С.М. (з 1943 по 1951 р.р.), доцент Гусєв В.В. (з 1951 по 1955 р.р.), доцент Вайнер А.Л. (з 1955 по 1972 р.р.), доцент Гуль В.І. (з 1972 по 1978 р.р.), доцент Скубко В.А. (з 1978 по 1987 р.р.), професор Бондаренко В.О. (з 1987 р по 2019 р.р.), професор, д.т.н Шевченко С.Ю. (з 2019 р.).

Сергій Юрійович Шевченко

Професорсько-викладацький склад кафедри: професор, д.т.н. Шевченко С.Ю., професор, д.т.н. Бондаренко В.О., професор, д.т.н. Черкашина В.В., професор, к.т.н. Довгалюк О.М., професор, к.т.н. Барбашов І.В., професор, к.т.н. Омельяненко Г.В.,  професор, к.т.н., Ніжевський В.І., професор, к.т.н. Хоменко І.В., доцент, к.т.н. Сердюкова Г.М., доцент, к.т.н. Шутенко О.В. та ін.

Територіально кафедра «Передача електричної енергії» розташована в правому крилі Електрокорпусу, її навчальні лабораторії займають площу  543 м2.

elektrokorpus

Кафедра має єдиний в Харківському регіоні високовольтний зал з каскадом трансформаторів напругою 1 млн. вольт і польову лабораторію, оснащену генераторами імпульсних напруг 1,2 і 4 млн. вольт.

IstKaf

Кафедра забезпечує читання більше 27 навчальних дисциплін для спеціальності  «Електричні системи і мережі» і 5 навчальних дисциплін для студентів електроенергетичного, електромашинобудування факультетів та факультету транспортного машинобудування.

Базовими дисциплінами кафедри є: «Електричні мережі і системи», «Електропередачі надвисоких напруг», «Електропостачання», «Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси», «Основи управління режимами ЕЕС», «Математичні завдання енергетики», «Техніка і електрофізика високих напруг» , «Перенапруги в електричних системах», а також блок спеціальних дисциплін.

IMGP0006

Багата лабораторна база, обчислювальний центр, укомплектований персональними ЕОМ типу IBM PC, дозволяє студентам виконувати лабораторні та науково-дослідні роботи, курсове проектування по електричних систем і мереж, обчислювальної техніки, техніки високих напруг, систем автоматизованого проектування станцій, підстанцій і ліній електропередач, питань бізнесу і маркетингу.

Базові дисципліни спеціальності мають повне методичне забезпечення, розроблене під керівництвом провідних викладачів кафедри, у вигляді навчальних посібників, конспектів лекцій та методичних вказівок для виконання курсового та дипломного проектування, практичних занять і лабораторних робіт.

IMGP0012

Керує кафедрою професор Шевченко С.Ю.

За останні роки кафедра повністю оновила навчально матеріальну базу сучасною технікою. У цей період в високовольтному залі була виконана величезна наукова робота, яка потім стала першою докторською роботою і захищена в 1994 році доцентом Віктором Івановичем Омельяненко (багато років завідував кафедрою «Електротранспорт і тепловозобудування»). Потім в 2002 році докторську дисертацію захистив Н.П. Волчуков. У 2004 році захищає докторську дисертацію завідувач кафедри доц. Бондаренко В.О. будучи деканом електроенергетичного факультету, а через шість років в одному з найбільш престижних спеціалізованих Рад України захищає докторську дисертацію доц. Веприк Ю.Н.

Випускники кафедри направляються для роботи в регіональні електроенергетичні системи ОЕС України в якості інженерів служб підстанцій та повітряних ліній, в диспетчерські управління ПЕС і РЕМ, а також можуть працювати на підприємствах, в науково-дослідних і проектних організаціях електротехнічного профілю та у всіх електротехнічних підрозділах організацій іншого профілю в якості керівників цих підрозділів, інженерів-електриків, інженерів-енергетиків, розраховувачів, дослідників, інженерів по обслуговуванню, р. Монті і монтажу електротехнічного обладнання.

IMG_0298

Немає такої області на карті України, де б не працювали випускники кафедри: це і Закарпатті та Крименерго, Горлівка, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя. Київ, Луцьк і, звичайно ж, Суми, Полтава, Харків. Є наші Випускники і в далекому і близькому зарубіжжі.

Випускники кафедри в різний час обіймали посади генерального директора «Донбасенерго» (Семенов Ю.К., надалі зам. Міністра енергетики та електрифікації), заст, міністра і гл. інженера інституту «Енергомережпроект» (д.т.н. Ершевіч В.В.), заст. міністра енергетики України (Тимченко В.І.), заст. директора Запорізького трансформаторного заводу (Крівопал В.В.); директора інституту «Укренергомережпроект» (к.т.н. Чевичелов В.А.); гл. інженера і директора того ж інституту (Яровий В.М.): першого заступника ДАЕК «Харківобленерго» (Ольшевський AM), директори обласних електричних мереж (Сухонос К.Б.), начальника енергозбуту «Харківобленерго» (Кирик С.В., Дядьков В.В.), а останні десять років Кирик С.В. був головою правління АК «Харьковобенерго», безперечні заслуги має працював з С.В Кириком технічним директором АК «Харьковобенерго» к.т.н. Ганус А.І., начальника електровідділу інституту «Харківпроект» (Лягов В.М.); директора центральних магістральних електричних мереж м.Горлівка (Дробот В.К.) і багато, і багато інших випускників кафедри ПЕЕ.

Багато випускників поповнили ряди вчених вищих навчальних закладів та науково-дослідних закладів (д.т.н., проф. Сивокобиленко В., д.т.н. Казарновський А.С., к.т.н. Крівушкін Л.Ф. , к.т.н. Абрамова Л.І., к.т.н. Качев А.С.).

Основним напрямком науково-дослідної роботи колективу кафедри «Передача електричної енергії» є розробка, дослідження та впровадження методів і засобів підвищення надійності, безпеки і економічності роботи електроенергетичних систем і установок.

Колектив кафедри брав участь в роботах по створенню перших електропередач 500 кВ (Куйбишев – Москва), 750 кВ (Донбас – Альбертирша), 1150 кВ змінного струму (Екібастуз – Центр). Кафедра працювала також над створенням надійної грозозахисту і заземлений першої в Африці електропередачі 500 кВ Асуан – Каїр, по грозозащіте тролейбусної лінії Сімферополь – Алушта – Ялта. Розроблено та впроваджено рекомендації по грозозащіте контактної мережі Магнітогорського металургійного комбінату.

Результати досліджень природної провідності залізобетонних опорних конструкцій електроустановок були використані в новій редакції керівних вказівок Міненерго з обліку їх в якості природних заземлювачів.

Кафедра була організатором Всесоюзних нарад в Харкові на базі ХПІ ім. В.І. Леніна (1941, 1958 і 1966 р.р.) і Республіканських конференцій (1972, 1978 і 1980 р.р.) з питань заземлений з широким представництвом працівників енергооб’єднань Міненерго, вузів і НДІ.

В останні роки на кафедрі отримав розвиток новий напрямок в області діагностики стану високовольтного обладнання (кер. Проф. Бондаренко В.О.), а також тривають роботи в області грозозахисту і перенапруг (доц. Ніжевський В.І., проф. Шевченко С. Ю.), в області досліджень провідності різних типів грунтів та визначенні характеристик електробезпеки.

Наукові розробки кафедри отримали впровадження на енергетичних об’єктах ОЕС України і регіональних систем, з якими її об’єднує багаторічна співпраця.

Лауреатом Державної премії України, к.т.н. доцентом Довгалюк О.М. активно ведеться підготовка перспективного напряму «Алгоритмізація протиаварійного керування в електричних системах і способів його забезпечення».

Наукові розробки кафедри отримали впровадження на енергетичних об’єктах ОЕС України і регіональних систем, з якими її об’єднує багаторічна співпраця.

Кафедра постійно веде підготовку кадрів вищої кваліфікації для електроенергетики України.

У зв’язку з переходом країни до ринкових відносин в навчальному плані з’явилися ряд нових курсів: «Оперативне управління електроенергетичними системами», «Ринкові відносини в енергетиці». Кафедра приділяє багато уваги питанням економічної та правової підготовки, більш глибокого вивчення іноземної мови.

Професорсько-викладацький колектив кафедри «Передача електричної енергії» зберігає високий науково-педагогічний потенціал, що дозволяє здійснювати глибоку підготовку фахівців за одним із базових напрямків електроенергетики для вирішення завдань розвитку ОЕС України в третьому тисячолітті.

NEWS

Останні коментарі