Наукова діяльність

Поточна наукова діяльність

В 2023 році подовжився конкурсний відбір проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться з січня 2024 року. За підсумками  конкурсів були оприлюднені неми нових науковіх  (експериментальних) робіт, які будуть фінансуватися за рахунок Держбюджету України.

Доцент кафедри передачі електричної енергії Дмитро Данильченко, який був єдиним переможцем з НТУ “ХПІ” у 2021 р.    зі своїм проектом “Дослідження інтелектуальної системи електропостачання на основі залучення активних споживачів” представив список нових наукових перспектив кафедри.

 

Наукові теми, що виконувались на кафедрі ПЕЕ протягом 2022-2023 рр. , а також мають перспективи подовження у майбутньому:

М3716. Державний реєстраційний номер: 0122U001313 “Дослідження інтелектуальної системи електропостачання на основі залучення активних споживачів” 01.01.2022 – 31.12.2023, керівник к.т.н., доц. Данильченко Д.О.

М3717. Державний реєстраційний номер: 0123U100244 “Забезпечення стійкого, надійного та ефективного енергопостачання районів міст постраждалих внаслідок бойових дій” 01.01.2023 – 31.12.2025, керівник к.т.н., Дривецький С.І.

 

Нові наукові теми, які розпочинаються в 2024 році:

М3718. “Система сталого електропостачання громад з можливістю забезпечення автономного режиму роботи на основі віртуальних електричних станцій” 01.01.2024 – 31.12.2026, керівник к.т.н., доц. Данильченко Д.О.

М3719. “Наукове обґрунтування підходів до створення електричних мереж, які забезпечать стійке та надійне енергопостачання в умовах воєнних дій та техногенних впливів” 01.01.2024 – 31.12.2026, керівник д.т.н., проф. Шевченко С.Ю.

Наукові теми, що виконувались на кафедрі ПЕЕ протягом 2017-2022рр.:

Господарчі договори:

  1. Обстеження стану контуру заземлюючого пристрою підстанції 110/35/6 кВ «Серп и Молот» (науковий керівник – д.т.н., проф. Шевченко С.Ю.)
  2. Науково-технічні послуги з науково-технічного обґрунтування перехідних процесів комутації дугових розрядів в прилеглої мережі 150кВ ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС (науковий керівник – д.т.н., проф. Шевченко С.Ю.)

Ініціативні НДР:

  1. Дослідження режимів роботи електричних мереж з композитними опорами (науковий керівник – к.т.н., доц. Довгалюк О.М.)
  2. Удосконалення методів діагностики стану маслонаповненого високовольтного обладнання електричних мереж (науковий керівник – к.т.н., доц. Шутенко О.В.)

НДР в межах робочого часу викладачів:

  1. Підвищення надійності експлуатації електроенергетичних систем, підсистем та їх елементів (науковий керівник – д.т.н., проф., Бондаренко В.О.)
  2. Розробка інформаційно-аналітичної системи для діагностування стану високовольтного енергетичного обладнання (науковий керівник – к.т.н., доц., Шутенко О.В.)

Наукова школа кафедри передачі електричної енеергії

Кафедра передачі електричної енергії  була заснована в 1930 р. академіком АН України Хрущовим В.М. Довгий час вчені кафедри займали провідні позиції на території колишнього СРСР з питань заземлення та блискавкозахисту об’єктів електроенергетичного, господарського та військового призначення.

У 2021 році на кафедрі виконані 2 госпдоговірні роботи з Акціонерним товариством “Харківобленерго” та ООО «ДТЕК» на загальну суму 110 тис. грн.

Математичні моделі та обладнання для захисту від перенапруг

Саме  цей напрям можна вважати сучасною науковою школою кафедри передачі електричної енергії.   Завідувач кафедри, доктор технічних наук Сергій Шевченко підно працює в широкому спектрі питань  захисту від блискавок, захисту від перенапруг, заземлення та електромагнітної сумісності. Доказом є спрівпраця з виробництвом, госпдовірна тематика та підготовлені ним аспірантиі, які захистили кандитатські дисертації.

Технічна діагностика стану електроенергетичного обладнання

Після розпаду СРСР вчені кафедри почали новий напрямок науково – дослідної діяльності – технічна діагностика стану електроенергетичного обладнання.

IMG_1488

В даний час кафедра досягла значних успіхів в цьому напрямку. В рамках науково-дослідних робіт за напрямом “технічна діагностика”, що виконувалися на кафедрі захищені докторські і кандидатські дисертації. Крім того вчені кафедри продовжують дослідження в традиційних для кафедри напрямках. Так д.т.н. професором Веприком Ю. М. розроблені принципи математичного моделювання трифазних електричних мереж рівняннями в фазних координатах на макрорівні. К.т.н. проф. Довгалюк О.М. працює в напрямку оптимізація режимів електричних систем і мереж.

IMG_1486

Наукові роботи

За останні роки науково – педагогічними працівниками кафедри захищені: докторські дисертації: Веприк Ю.Н. в 2011 р, Шевченко С.Ю. в 2014 р, Черкашина В.В. в 2019 г., кандидатські дисертації: Шутенко О. В. і Волохина В.В. (захист у 2010 р), Лебідка С.М. і Окунь А.А. (захищені в 2013 р), Березка С.К. (захищена в 2014 р), Данильченко Д.О. та  Федосеенко А.М. (захищені в 2018 р). Дривецький С.І (захищена в 2019 р), Загайновой О.А. (захищена в 2021 р).

DSC05287

Викладачі кафедри беруть участь у роботі трьох спеціалізованих вчених рад.

 

 

NEWS

Останні коментарі