Колектив кафедри

Професорсько-викладацький склад

кафедри “Передача електричної енергії ”


shevchenko

Шевченко Сергій Юрійович

Посада – завідувач кафедри

Вчений ступінь, звання – д.т.н., професор

Контактні дані:

e-mail: syurik42@gmail.com
sergii.shevchenko@khpi.edu.ua

рабочий телефон: (057)707-62-46

моб. телефон: (050) 2914451

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57190441281
ORCID ID: 0000-0002-9658-7787
Google Scolar: w_gL0_EAAAAJ
ResearcherID: AAV-2023-2020

Наукові інтереси: енергетика, захист від перенапруг, заземлення, обмежувачі перенапруги, конструктивне виконання лінії електропередач.
Лекційні курси:

 • Системоутворюючі мережі та їх режими
 • Проектування об’єктів електроенергетичної галузі
 • Backbone Grids and their Modes
 • Design of objects of electric power branch
more
У 1984 році закінчив Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна по спеціальності «Електричні системи» та почав роботу на кафедрі передачі електричної енергії. У 1986р році був зарахований в аспірантуру Політехнічного інституту як аспірант очної форми навчання, у 1989 році захистив кандидатську дисертацію по темі «Дослідження грозозахисту повітряних ліній електропередачі підвищеної натуральної потужності». З 1991 року почав працювати асистентом на кафедрі «Передача електричної енергії» у Харківському політехнічному інституті, потім старшим викладачем кафедри, з 2008 року – доцент кафедри «Передача електричної енергії» ХПІ (далі НТУ «ХПІ»). З 2008 р. – 2019р. Шевченко С.Ю. – професор кафедри «Передача електричної енергії» НТУ «ХПІ». У 2017 році відбувся захист докторської дисертації за темою «Вплив вищих гармонік напруги на вибір та експлуатацію обмежувачів перенапруг для захисту систем електропостачання», Шевченко С.Ю. був присуджений науковий ступінь і вчене звання доктора технічних наук по наукової спеціальності 05.09.03 – Електротехнiчнi комплекси та системи. З 2019р. – завідувач кафедри «Передача електричної енергії». Має авторські свідоцтва та патенті про наукові відкриття.
З 2019р. обіймає посаду завідувача кафеди передачі електричної енергії.
Проф. Шевченко С.Ю веде наукову роботу.Має авторські свідоцтва та патенті про наукові відкриття.
2012 -2108 – секретар диссертаційної пади К 64.050.06.
Проф Шевченко С.Ю. керівник наукових тем :

 • «Обстеження стану контуру заземлюючого пристрою підстанції 110/35/6 кВ «Серп и Молот»
 • Науково-технічні послуги з науково-технічного обґрунтування перехідних процесів комутації дугових розрядів в прилеглої мережі 150кВ ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС

Проф Шевченко С.Ю. автор навчальних посібників та монографій:

Обмежувачі перенапруг нелінійні. Вибір застосування та експлуатація / Шевченко С.Ю. Єрмоленко Б.Ф., Картенко Г.М., Петров П.В., Пасько О.М., Пучков О.М.- Х.: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ»», 2015. – 288 с.

Має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН (Scopus):

– Shevchenko, Rostovskiy, O. Okun, and L. Korpinen, “A theoretical investigation of the influence of underground power cable parameters on magnetic field levels”, 2013.

– S. Shevchenko, O. Okun and L. Korpinen, “Possible methods for limiting magnetic fields outside a high voltage power substation by changing the phase sequence of busbar wires”, 2013.

– Sergey Shevchenko, Dmitriy Danilchenko Experimental studies of current voltage characteristics of the arrester leakage currents in the area, 2015.

– Sergey Shevchenko, Dmitriy Danilchenko Defeat of overhead lines transmission networks with protected wires from lightning strike, 2015.

– S. Shevchenko. Features of thermal conditionss of the nonlinear surge arrester at low electric power quality, 2015.

bondarenko

Бондаренко Володимир Омелянович

Посада – професор кафедри

Вчений ступінь, звання – д.т.н, професор

Контактні дані:

e-mail: w.e.bondarenko@gmail.com
volodymyr.bondarenko@khpi.edu.ua

робочий телефон:
(057)707-62-47
моб. телефон: (093)097-26-24

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57190434795
ORCID ID: 0000-0002-9254-3875
Google Scolar: Peh6JpIAAAAJ

Наукові інтереси: діагностика основного

електроенергетичного маслонаповненого обладнання та підвищення ефективності передачі електричної енергії повітряними лініями.

Лекційні курси:

 • Об’єкти електричних систем і мереж
 • Основи експлуатації об’єктів електричних систем та мереж
more
У 1968 р. вступив до Харківського політехнічного інституту ім. В.І.Леніна (ХПІ) на електроенергетичний факультет, який успішно закінчив у 1974 р. по спеціальності , «Електроізоляційна і кабельна техніка» та почав роботу на кафедрі ПЕРЕДАЧЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.

У 1976-1979 рр. Володимир Омелянович був аспірантом Технічного університету м. Дрездена (НДР). У 1979 р. в цьому університеті захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук.

Починаючи з 1979 р. і по сьогодні працює у Харківському політехнічному інституті, пройшовши шлях від асистента, старшого викладача, доцента, професора, заступника декана до декана електроенергетичного факультету. На цій посаді він пропрацював до 2000 р. За період роботи деканом електроенергетичного факультету перші студенти-контрактники в університеті з’явились саме на електроенергетичному факультеті; в цей період на факультеті була також найбільша чисельність студентів іноземців; в цей час викладачами факультету були захищені перші докторські дисертації. У 1987 р. проф. В.О. Бондаренко був вперше обраний завідувачем кафедри «Передача електричної енергії», присвоєно звання ветерана праці

У 2004 р. захистив докторську дисертацію«Многофункциональные методы и устройства для одновременного контроля электрических и геометрических параметров материалов и изделий энергетического оборудования. (Теория и практика)» та отримав ступінь доктора технічних наук, а з 2006 р. – професор МОН України.

Володимир Омелянович підготував чотири кандидата технічних наук.

Наукові праці професора В.О. Бондаренка: 1 монографія, 3 учбових посібника, 2 авторських свідоцтва, 3 патенти та більш ніж 100 наукових публікацій. За плідну працю на науковій ниві Володимир Омелянович Бондаренко був нагороджений: знаками «Переможець соціалістичного змагання» (1975 р.), «Переможець соціалістичної праці, навчання та життя» (1978 р. м. Дрезден) та медаллю «Ветеран праці» (1989 р.); у 2010 р. став «Відмінником освіти України».

У 2012-2014р.р – Голова спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 та член спеціалізованих вчених рад Д64.050.09 та Д64.050.15.

У 2007-2015 р.р. – проф. Бондаренко В.О. член науково-методичних комісій з вищої освіти МОН.

Керівник наукових тем:

-«Розробка методики та практики застосування для безконтактного контролю робочого стану проводів повітряних ліній » договір № 37479 від 11.06.2014 р;

– «Розробка методології контролю та діагностики параметрів об’єктів електричних мереж власних потреб гідроелектростанцій» договір № 37551 від 12.06.2015 р.

Проф Бондаренко В.О. автор навчальних посібників та монографій:

Системний підхід передпроектної оцінки повітряних ліній в умовах ринкових відносин / В.О. Бондаренко, М.М. Черемисин, В.В. Черкашина , 2013.

Охорона праці в електроенергетиці / Бондаренко В.О., Ганус О.І., Старков К.О., Шевченко С.Ю./ Навчальний посібник, 2014

Основные терминологические определения и расчетные выражения, используемые в дисциплине «Электрические сети и системы»: учеб. пособ. / В. Е. Бондаренко, В. В. Черкашина, 2016.

Бондаренко В.О., Шутенко О.В., Баклай Д.М. «Математические основы технической диагностики объектов электрических сетей», 2017

Добровольська Л.Н., Бондаренко В.О., Черкашина В.В. та ін. Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах – 2017.

veronika+

Черкашина Вероніка Вікторовна

Посада – професор кафедри

Вчений ступінь, звання – д.т.н, доцент, академік НАН ВО України

Контактні дані:

e-mail:veronika2473@gmail.com
veronika.cherkashyna@khpi.edu.ua
робочий телефон: (057)707-62-46
мобільний телефон: (050)194-76-36

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57190442951
ORCID ID: 0000-0002-5639-9722
Google Scolar: phIZ4TEAAAAJ

Наукові інтереси: Вдосконалення та розроблення моделей і методів техніко-економічного аналізу електричних систем і мереж та їх об’єктів для покращення режимів роботи, іноваційного розвитку й екологічної безпеки системи передачі електричної енергії.
Лекційні курси:

 • Електричні системи та мережі
 • Нові засоби передачі енергії змінним та постійним струмом
 • Технології передачі електроенергії
 • Основи наукових досліджень
 • Проблеми та перспективи розвитку електроенергетики та електромеханіки
«more»
У 1999 році закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» по спеціальності «Електричні системи та мережі», у 2012 р. захистила дисертацію «Моделі та методи оцінки і вибору пріоритетного напрямку реконструкції та проектування повітряних ліній 110-750 кВ». Черкашиної В.В. було присвоєно науковий ступінь кандидати технічний наук, вона була зарахована на посаду доцента кафедри передачі електричної енергії.

У 2019 році захистила дисертацію «Методологія проектування повітряних ліній електропередачі з оптимізацією параметричного ряду перерізів проводів та розширенням функціональних можливостей» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. З 2021 р. займає посаду професора кафедри передачі електричної енергії.

Бере активну участь у професійних наукових об’єднаннях за спеціальністю.

Автор навчальних посібників:

 • Навчальний посібник рекомендований Вченою радою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних мереж / В.А. Лушкін, І.Г. Абраменко, І.В. Барбашов, Г.В. Омеляненко, В.В. Черкашина, О.В. Шутенко; за ред. І.Г. Абраменка. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013.
 • Навчальний посібник рекомендований Вченою радою НТУ «ХПІ». Критериальный метод анализа технико-экономи-ческих задач в электрических сетях и системах / Н. М. Черемисин, В.В. Черкашина – Харків: видав. “Факт”, 2014
 • Міжвузівський навчальний посібник рекомендований Вченою радою Вінницького НТУ. Автоматизація розподільних електричних мереж в умовах балансуючого ринку електроенергії / Л.Н. Добровольська, В.О. Лесько, В.В. Черкашина – Луцьк: ЛНТУ, 2014
 • Навчальний посібник рекомендований Вченою радою НТУ «ХПІ». Бондаренко В.Е., Черкашина В.В. Основные терминологические определения и расчетные выражения, используемые в дисциплине «Электрические сети и системы»: учеб. пособ. Х. : НТУ «ХПИ», 2016.
 • Міжвузівський навчальний посібник з Грифом Луцького НТУ. Черкашина В.В., Добровольська Л.Н., Волинець В.І., Собчук Д.С. Електричні мережі з відновлювальними джерелами енергії: Навч. посіб. – Луцьк: ЛНТУ, 2016.
 • Підручник рекомендований Вченою радою ХНТУСГ ім.. П. Василенка – Черкашина В.В., Черемісін М.М. Мороз О.М., Мірошник О.О. Економічні розрахунки в інженерній діяльності на прикладах задач електроенергетики – Харків: видав. “ ФОП Панов А.М.”, 2018

Автор монографій:

 • Монографія рекомендована Вченою радою НТУ «ХПІ». Системний підхід передпроектної оцінки повітряних ліній в умовах ринкових відносин / В.О. Бондаренко, М.М. Черемисин, В.В. Черкашина – Харків: видав”Факт”, 2013
 • Монографія рекомендована Вченою радою НТУ «ХПІ». Черкашина В.В. Структурування повітряних ліній електропередачі в умовах неповноти інформації – Харків: видав “Факт”, 2017
 • Монографія рекомендована Вченою радою Луцького НТУ. Добровольська Л.Н., Бондаренко В.О., Черкашина В.В. та ін. Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах – Луцьк:ЛНТУ, 2017

У 2013-2016р.р – Секретар комісії Методичної ради «Науково-методичні основи енергозбереження у навчальному процесі».

З 2015р. опонує наукові роботи здобувачів наукового степеню за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи.

Відповідальний виконавець тем:

 • -«Розробка методики та практики застосування для безконтактного контролю робочого стану проводів повітряних ліній » договір № 37479 від 11.06.2014р., термін виконання робіт – 2014/2015 р.;
 • -«Розробка методології контролю та діагностики параметрів об’єктів електричних мереж власних потреб гідроелектростанцій» договір № 37551 від 12.06.2015р. термін виконання робіт на протязі 2015 р.

Багато років виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою ПЕРЕДАЧЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.

Має наукові публікації у періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.

Має високу кількість виданих навчально-методичних посібників та методичних вказівок.

Омеляненко Галина Вікторівна

Посада – професор кафедри

Вчений ступінь, звання – к.т.н, доцент

Контактні дані:

e-mail: omeljanenkgalina@i.ua
halyna.omelianenko@khpi.edu.ua

робочий телефон: (057)707-62-46
моб. телефон: (050) 6318638

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57210147603
ORCID ID: 0000-0002-3276-5476
Google Scolar: phnAWR0AAAAJ

Наукові інтереси: електричні системи та мережі
Лекційні курси:

 • Вступ до спеціальності. Ознайомча практика
 • Проектування електричних систем та мереж
 • Розподільчі електричні мережі
 • Енергоефективні технології в енергетиці та екологія
«more»
У 1993 році закінчила Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна, по спеціальності «Електроно-обчислювальні машини», у 2000 р. захистила дисертацію «Электромеханический преобразователь энергии инерционного накопителя для сетей тягового электроснабжения», Омеляненко Г.В. було присвоєн науковий ступінь кандидати технічний наук.

З з 2003 р. Омеляненко Г.В. – доцент кафедри «Передача електричної енергії». Має 20 років наукового стажу.

З 2003 по 2018 Омеляненко Г.В. виконувала обов’язки заступника декану Електроенергетичного факультету з навчальної роботи. Бере активну участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю, має членство у Асоціації вчених «За інноваційний розвиток України».

Омеляненко Г.В. веде наукове консультування установ, підприємств та організацій, в ході якого встановлені контакти з Приватнім акціонерним товариством «Укргидропроект» (ПрАТ «УГП») та сформульовані пропозиції по темі «Технічні пропозиції щодо організації, проведення та обліку результатів обстеження заземлювальних пристроїв підстанцій напругою вище 1000 В з глухим заземленням нейтралі».

Також Омеляненко Г.В. виконувала функції відповідального виконавця наукової теми:

«Надання висновку, щодо необхідності розрахунку пересувних тягових підстанцій по 1-й схемі 3-х фазного споживання енергії від підстанцій НЕК Укренерго» 2015 р.

Омеляненко Г.В. автор навчальних посібників:

 • Барбашов І.В. Омеляненко Г.В. «Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних електричних мереж», 2014 р. (с грифом Міносвіти)
 • Барбашов І.В. Омеляненко Г.В. Учебное пособие «Параметры и схемы замещение элементов электрических систем в примерах и задачах» для студентов направления подготовки «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика», в том числе иностранных студентов, 2017.
 • Барбашов И.В. Омельяненко Г.В. Учебное пособие пособие «Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей в примерах и задачах» для студентов направления подготовки «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика», в том числе иностранных студентов. 2018.
 • Барбашов И.В. Омельяненко Г.В. Учебное пособие «Расчет установившихся режимов замкнутых электрических сетей в примерах и задачах» для студентов направления подготовки «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика», в том числе иностранных студентов.

Омеляненко Г.В. має багато наукових публікацій у періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.

dovgalyk

Довгалюк Оксана Миколаївна

Посада – професор кафедри

Вчений ступінь, звання – к.т.н, доцент

Контактні дані:

e-mail: dovgaljuk7@gmail.com
oksana.dovhaliuk@khpi.edu.ua

робочий телефон: (057)707-62-46

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57201913914
ORCID ID: 0000-0003-1994-619X
Google Scolar: UP8ba1gAAAAJ
ResearcherID: C-3058-2019

Наукові інтереси:дослідження режимів роботи електроенергетичних систем; регулювання напруги в електричних системах та мережах; оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії; аналіз якості електричної енергії в електричних мережах та розробка заходів щодо забезпечення вимог електромагнітної сумісності
Лекційні курси:

 • Електричні системи та мережі
 • Диспетчерське керування та інформаційно-керуючі системи
 • Експертні системи захисту та управління електричними мережами
 • Керування режимами електроенергетичних систем
 • Компенсація реактивної потужності в мережах та системах
 • Компенсація реактивної потужності в електроенергетичних системах
«more»
У 1997 році закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Електропостачання та електрозбереження». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення методів регулювання напруги в багаторівневих розподільних електричних мережах на основі прогнозування параметрів режиму електроспоживання». Працювала спочатку доцентом, а потім професором кафедри «Передача електричної енергії» НТУ «ХПІ». Має державну нагороду: у 2013 році Довгалюк О.М. стала Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості». З 2015 року виконує обов’язки заступника завідувача кафедри передачі електричної енергії з наукової роботи.
З 2006 року приймає участь в атестації наукових кадрів як офіційний опо-нент, а також як член спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Довгалюк О.М. приділяє увагу науковій роботі із здобувачами, вона є керівником та приймає активну участь у роботі студентського об’єднаного наукового товариства «Electrolium», яке багато років проводить пізнавально-наукову діяльність в галузі енергетики з елементами інтерактиву та демонстрацій захоплюючих дослідів з метою сприяння розвитку наукової творчості молоді та підвищення якості підготовки фахівців. За результатами наукової роботи під її керівництвом студенти неодноразово займали призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у галузі «Енергетика»:

 • студент Гук О.Я. з роботою «Розробка автоматичної системи для забезпечення статичної стійкості електроенергетичної системи» у 2015/2016 навчальному році;
 • студент Лухтура М.І з роботою «Дослідження впливу високочастотного резонансного трансформатора на роботу електричної мережі» у 2016/2017 навчальному році;
 • студент Безкостний П.І. з роботою «Впровадження сонячних електростанцій та дослідження їх впливу на роботу електроенергетичних систем» у 2017/2018 навчальному році;
 • студент Касай О.О. з роботою «Дослідження частоти в ОЕС України з урахуванням вимог ENTSO-E» у 2018/2019 навчальному році;
 • студент Стріляний І.Ю. з роботою «Дослідження режимів роботи електричної мережі з сонячною електростанцією» у 2019/2020 навчальному році;
 • студент Високих В.О. з роботою «Дослідження особливостей застосування опор з композитних матеріалів в електричних мережах України» у 2022/2023 навчальному році.

Довгалюк О.М. є членом редакційної колегії періодичного наукового журналу «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність», який включений до переліку наукових фахових видань України, а також членом наукового комітету Міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем», яка з 2017 року проводиться на кафедрі передачі електричної енергії.
Довгалюк О.М. є автором навчальних посібників:

 • Абраменко И.Г., Гриб О.Г., Довгалюк О.Н. и др. Компьютерные информационные технологии в электроэнергетике. – Харьков: ХГАГХ, 2003. – 170 с.
 • Гриб О.Г., Довгалюк О.Н., Сендерович Г.А., Полищук В.Н., Калюжный Д.Н. Проектирование питающих сетей. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – 217 с.
 • Довгалюк О.М., Черкашина В.В., Шутенко О.В. Основи науково-дослідної діяльності та технічної творчості в енергетиці»: навчальний посібник для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Харьков: «Друкарня Мадрид», 2022. – 270 с.
 • та монографій:

 • Баталов А.Г., Гриб О.Г., Довгалюк О.М., Сендерович Г.А., Калюжный Д.Н., Васильченко В.И., Громадский Ю.С., Манов И.А., Рожков П.П., Бородин Д.В. Качество электрической энергии в системах электроснабжения. – Харьков: ХНАГХ, 2006. – 272 с.
 • Гриб О.Г., Васильченко В.И., Громадский Ю.С., Довгалюк О.Н. и др. Контроль потребления электроэнергии с учётом её качества. – Харків, ХНУРЕ, 2010. – 444 с.
 • Праховник А.В., Гриб О.Г., Довгалюк О.М., Лазуренко О.П и др. Автоматизовані системи обліку та якості електричної енергії. – Харьков: ПП «Ранок-НТ», 2012. – 516 с.
 • Онищенко В.А., Гриб О.Г., Довгалюк О.М., Жаркин А.Ф. и др. Анализ и оценка экономических ущербов от низкого качества электрической энергии. – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – 328 с.

Довгалюк О.М. має понад 250 наукових та науково-методичних праць, се-ред яких понад 60 статей у наукових фахових видань України, 19 у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 2 патенти України, 3 навчальних посібника, 5 монографій та понад 20 методичних вказівок.

homenko

Хоменко Ігор Васильович

Посада – професор кафедри

Вчений ступінь, звання – к.т.н, доцент

Контактні дані:

e-mail:Igor.V.Khomenko@gmail.com, ikhom61@gmail.com
igor.khomenko@khpi.edu.ua
робочий телефон: (057)707-62-46

мобільний телефон: (067) 5724970

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57206209714
ORCID ID: 0000-0002-5141-5391

Наукові інтереси:
1. діагностика, розрахунки та управління режимами електричних мереж,
2. окремі питання теорії електромагнітного поля,
3. професійні ігри в електроенергетиці.
Лекційні курси:

 • Оптимізація режимів роботи електроенергетичних систем
 • Організація енергоспоживання
«more»
У 1984 році закінчив Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна, по спеціальності «Електроізоляційна та кабельна техніка», після навчання у аспірантурі захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за темою «Методы и средства косвенного контроля статической и динамической эксцентричности воздушного зазора асинхронных двигателей малой мощности».

З 1992 року – викладач на кафедрі Передач електроенергії: працював доцентом, з 2017 р. – професор університету.

Професор Хоменко І.В. – член методкомісії університету, активно бере участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю, проводить навчальні майстеркласи з активних методів навчання на семінарах , конференціях з методичної роботи.

Веде наукове консультування установ, підприємств та організацій – консультації з працівниками електроенергетичної галузі (ПЕС, ХАРКІВОБЛЕНЕРГО, Академія залізничого транспорту)

Проф. Хоменко І.В автор навчальних посібників та монографій:

 • Системи багатопараметричного контролю та управління станом електричних мереж і силового енергетичного обладнання. 2018. (Монографія)
 • Организационные основы энергетики Украины (Навчально-методичний посібник). 2017.

Має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, Scopus, Web of Science Core Collection

serdukova

Сердюкова Галина Миколаевна

Посада – доцент кафедри

Вчений ступінь, звання – к.т.н, доцент

Контактні дані:

e-mail: serdukova.galina@gmail.com
halina.serdiukova@khpi.edu.ua
робочий телефон: (057)707-66-58
мобільний телефон: (097)520-03-51

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57206778507
ORCID ID: 0000-0003-1557-0260

 

Наукові інтереси: енергетика, електричні мережі і

системи, математичне моделювання режимів електричних систем.

Основні курси:

 • Математичні задачі енергетики
 • Теорія автоматичного керування в задачах електроенергетичних систем
«more»
У 1971 році закінчила Харківский політехнічний інститут по спеціальності “Автоматическое управление и регулирование”. Після навчання в аспірантурі в 1976 р. успішно захистила дисертацію на здобування наукового ступеню кандидата технічних наук (спеціальність «Автоматическое управление и регулирование»), тема дисертації: «Исследование переходных процессов турбогенераторных установок при коротких замыканиях». Має 45 років педагогічного стажу, Г.М. Сердюкова – доцент кафедри передачі електричної енергії. В 2014-2018 рр. виконувала обов’язки Вченого секретаря Ради електроенергетичного факультету.

Доцент Сердюкова Г.М. здійснювала керівництво студентом (Алексей Кулік), який зайняв призове ІІ місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з електротехнічних систем електроспоживання, м. Запоріжжя. 2017 р.

Доцент Сердюкова Г.М. веде наукове консультування підприємств та організаций – з 2016 р. оказання консультаційних наукових послуг ТОВ “Промагроінжиніринг” з аналізу перехідних процесів в електричних мережах

Доцент Сердюкова Г.М. автор навчально-методичного посібника та методичних вказівок “Дистанційний курс для абітурієнтів”, 2017.

Має наукові публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН (Scopus або Web of Science Core Collection):

Має наукові публікації у періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Ніжевський Віктор Ілліч

Посада – професор кафедри

Вчений ступінь, звання – к.т.н, старший науковий співробітник

Контактні дані:

e-mail: victornizhevski@gmail.com
viktor.nizhevskyi@khpi.edu.ua
робочий телефон: (057)707-69-77
моб. телефон: (067) 9982991

Бібліометрика:
ORCID ID: 0000-0002-8823-2628
Google Scolar: Rp7f2xAAAAAJ
ResearcherID: Z-5661-2019

Наукові інтереси: електричні системи та мережі

Лекційні курси:

 • Заземлюючі пристрої електроустановок
 • Перенапруги в електроенергетичних системах
«more»

У 1971 році закінчив Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна, по спеціальності «Електричні системи і мережі», отримав кваліфікацію інженера-електрика. Після навчання у аспірантурі захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за темою «Исследование характеристик заземляющих устройств в режиме стекания токов молнии». Спеціальність 05.14.12 – Техніка високих напруг.

Працював ст. науковим співробітником кафедри передачі електричної енергії.

Професор Ніжевський Віктор Ілліч – член методкомісії університету, активно бере участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю. Має стаж науково-дослідної роботи більшен 30 років.

Автор навчальних посібників:

 • Эксплуатация электрических систем (отдельные вопросы). Учебное пособие. Харьков: НТУ “ХПІ”, 2006.- 200 с. Гуль В.І., Минченко А.А., Шевченко С.Ю.
 • Координация изоляции и перенапряжения в электрических высоковольтных сетях. Учебное пособие. Харьков: НТУ “ХПІ”, 2009. Гуль В.И., Хоменко И.В., Шевченко С.Ю., Чевычелов В.А.
 • Координація ізоляції і перенапруги в електричних високовольтних мережах. Учбовий посібник. Харків: НТУ “ХПІ”, 2009 Гуль В.І., Хоменко І.В., Шевченко С.Ю., Чевичелов В.О.
 • «Координация изоляции и перенапряжения в электрических сетях» Учбовий посібник під грифом МОН України В.И. Гуль, В.И. Нижевский и др. НТУ «ХПІ».

Автор патентів:

Пат. на корисну модель № 18292 Україна, МПК7 НО2В 1/00. Пристрій заземлення / Гуль В.І., Ніжевський В.І., Ніжевський І.В.; заявник та патентовласник Ніжевський В.І. – № u200603019; заявл. 21.03.2006; опубл. 15.11.2006, бюл. № 11.

Пат. на корисну модель № 19760 Україна, МПК7 G01R 27/20. Спосіб вимірювання опору розтіканню окремих взаємозв’язаних заземлювачів /Гуль В.І., Ніжевський В.І., Ніжевський І.В., Ганус О.І.; заявник та патентовласник Ніжев­ський В.І. – № u200608963; заявл. 11.08.2006; опубл. 15.12.2006, бюл. № 12.

Пат. на корисну модель № 58994 Україна МПК7 G01R 27/20. Спосіб вимірювання опору розтіканню окремих взаємозв’язаних заземлювачів /Гуль В.І., Ніжевський В.І., Ніжевський І.В.; заявник та патентовласник Ніжевський В.І. – № u201014231; заявл. 29.11.2010; опубл. 26.04.2011, бюл. № 8.

Має наукові публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН (Scopus або Web of Science Core Collection):

Має наукові публікації у періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

shutenko

Шутенко Олег Володимирович

Посада – доцент кафедри

Вчений ступінь, звання – к.т.н, доцент

Контактні дані:

e-mail: O.V.Shutenko@gmail.com
oleg.shutenko@khpi.edu.ua
shutenko@kpi.kharkov.ua
робочий телефон: (057)707-66-43

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57202963109
ORCID ID: 0000-0003-3141-7709

ResearcherID: AAN-3945-2021

Наукові інтереси:енергетика, техніка високих напруг, процеси в ізоляції високовольтного обладнання, діагностика технічного стану та прогнозування залишкового ресурсу обладнання електричних мереж та систем.
Лекційні курси:

 • Взаємодія електроенергетичних систем з навколишнім середовищем
 • Техніка високих напруг
 • Цифрові технології в електричних системах
 • Цифрові підстанції
 • Цифровізація процесів розподілу та споживання електричної енергії
 • Математичні основи технічної діагностики
«more»
У 1994 р. закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Електроізоляційна, кабельна та конденсаторна техніка», кз №001583, 01.07.2010 р успішно захистив дисертацію на здобування наукового ступеню кандидата технічних наук за темою «Удосконалення діагностики силових високовольтних трансформаторів на основі аналізу закономірностей тривалого старіння масел», по спеціальності 05.09.13 – Техніка сильних електричних та магнітних полів. У тому ж році Шутенко О.В. отримав науковий ступень кандидата технічних наук, у 2012 р. – наукове звання доцента кафедри «Передадачі електричної енергії» (ат. 12ДЦ №030207, від 19.01.2012).

Має науковий стаж практичної роботи за спеціальністю з 01.09.2002 року.

Доцент Шутенко О.В. у рамках організаційної роботи у закладах освіти (на посадах заступника керівника) з 2011 р. по 2018 р. виконував обов’язки заступника декану Електроенергетичного факультету з наукової роботи.

Участь у атестації наукових працівників як члена постійної спеціалізованої вченої ради: входив до складу спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 (НТУ «ХПІ») по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.02. – «Електричні станції, мережі і системи».

Доцент Шутенко О.В. вів керівництво студентами, що зайняли призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

 1. Студентка Острікова Т.А. зайняла перше місце з роботою «Розробка методу ранньої діагностики стану трансформаторних масел» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2011/2012 навчального року з галузі «Електротехніка та електромеханіка», секція «Електричні мережі та обладнання електричних станцій та підстанцій»;
 2. Студентка Горожанкіна Т.Г. з роботою «Діагностика трансформаторів» зайняла III місце на VIII Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних (соціально-гуманітарного та економічного напрямків) наук за напрямком «технічні науки».

У рамках участі у професійних об’єднаннях за спеціальністю був ментором студентського об’єднаного наукового товариства «ELECTROLIUM»

Доцент Шутенко є автором навчальних посібників:

 1. Барбашов І.В., Вепрік Ю.М., Черкашіна В.В., Шутенко О.В. Основы анализа установившихся режимов электрических сетей – Х. : НТУ «ХПИ», 2010. – 184 с.
 2. Лушкін В.А., Авраменко І.В., Барбашов І.В., Омеляненко Г.В, Черкашіна В.В., Шутенко О.В Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільчих мереж. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова , 2013, – 193 с,
 3. Шутенко О. В. Планирование экспериментальных исследований в электроэнергетике. Методы обработки экспериментальных данных : учеб. пособ. / О. В. Шутенко, Д. Н. Баклай – Х.: НТУ «ХПИ», 2013. – 268 с.
 4. Бондаренко В. Е., Шутенко О.В., Баклай Д.Н. Математические основы технической диагностики объектов электрических сетей: учеб. пособ. в двух частях, часть 1 Х. : НТУ «ХПИ», 2017. – 266 с.
 5. Бондаренко В. Е., Шутенко О.В., Баклай Д.Н. Математические основы технической диагностики объектов электрических сетей: учеб. пособ. в двух частях, часть 2 – Х. : НТУ «ХПИ», 2018. – 262 с.

А також автором монографії:

Бондаренко В.О., Щапов П.Ф., Шутенко О.В. Повышение эффективности эксплуатационного измерительного контроля трансформаторных масел. – Харьків: НТУ «ХПІ», 2007- 452 с.

Шутенко О.В. виконував функцій відповідального наукового керівника наукових тем (проектів):

 • «Розробка системи безперервного контролю внутрішньої електричної ізоляції обладнання об’єктів електричних систем» (ДР № 0100U001673);
 • «Розробка теоретичних основ створення інформаційно-діагностичного комплексу для контролю ізоляції об’єктів електроенергетичної системи» (ДР № 0103U001512);
 • «Розробка методології контролю та діагностики параметрів об’єктів електричних мереж власних потреб гідроелектростанцій» (№ 37551).

Він співавтор виданих навчально-методичних посібників та методичних вказівок:

 1. Барбашов І.В., Шутенко О.В., Лебедка С.М. Проектирование развития и анализ установившихся режимов электрической сети 110-330 кВ. Методические указания по курсовому проектированию и выполнению раздела бакалаврской работы по курсу «Электрические системы и сети» для студентов специальности 7.090602 «Электрические системы и сети». Х. : НТУ «ХПИ», 2005. – 72 с.
 2. Барбашов І.В., Шутенко О.В., Лебедка С.М. Проектирование развития и анализ установившихся режимов электрической сети 110 кВ. Методические указания по курсовому проектированию и выполнению раздела бакалаврской работы по курсу «Электрические системы и сети» для студентов специальности 7.090602 «Электрические системы и сети»». Х. : НТУ «ХПИ», 2005. – 56 с.
 3. Барбашов І.В., Шутенко О.В., Лебедка С.М. Проектирование развития и реконструкция электрической сети 110 кВ. Методические указания по курсовому проектированию и выполнению раздела бакалаврской работы по курсу «Электрические системы и сети» для студентов специальности 7.090602 «Электрические системы и сети». Х. : НТУ «ХПИ», 2005. – 68 с.
 4. Барбашов І.В., Черкашіна В.В., Шутенко О.В. Электрические системы и сети. Учебно-методическое пособие по проведению практических занятий и выполнению расчетных заданий для студентов специальностей 7.090602 «Электрические системы и сети». Х. : НТУ «ХПИ», 2007. – 116 с.
 5. Барбашов І.В., Черкашіна В.В., Шутенко О.В. Распределительные электрические сети. Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 7.09.0602 «Электрические системы и сети», и 7.090604 «Техника и электрофизика высоких напряжений» заочной формы обучения учебно-консультационного центра г. Бердянск.. Х. : НТУ «ХПИ», 2007. – 112 с.
 6. Барбашов І.В., Черкашіна В.В., Шутенко О.В. Электрические системы и сети. Методические указания по выполнению комплексной контрольной работы по специальности «Электрические системы и сети». Х. : НТУ «ХПИ», 2007. – 56 с.
 7. Барбашов І.В., Омеляненко Г.В., Черкашіна В.В., Шутенко О.В. Электроснабжение и качество электрической энергии. Методические указания по выполнению лабораторных работ.. Х. : НТУ «ХПИ», 2008. – 36 с.
 8. Барбашов І.В., Омеляненко Г.В., Черкашіна В.В., Шутенко О.В. Определение параметров установившихся режимов распределительных электрических сетей. Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 7.09.0602 «Электрические системы и сети», и 7.090604 «Техника и электрофизика высоких напряжений» дневной и заочной форм обучения. Х. : НТУ «ХПИ», 2008. – 120 с.

Має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, Scopus, Web of Science Core Collection

pirotti

Піротті Олексій Євгенович

Посада – доцент кафедри

Вчене звание – к.т.н, доцент

Контактні дані:

e-mail: alexey.pirotti@gmail.com
oleksii.pirotti@khpi.edu.ua
робочий телефон: (057)707-62-46
моб. телефон: (066) 8152194

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57210206430
ORCID ID: 0000-0002-4357-996Х
Google Scolar: 0VTHF1sAAAAJ

Наукові інтереси: електричні системи та мережі

Лекційні курси:

 • Основи інформаційних технологій в електроенергетичних системах
 • Сучасні комп’ютерні технології в передачі та розподілі електричної енергії
 • Fundamentals of information technology in electric power systems
 • Modern computer technologies in the transmission and distribution of electricity
«more»

У 1995 році Піротті О.Є. закінчів Харківський державний політехнічний університет по спеціальності «Прикладна математика» з кваліфікацією “інженер-математик”.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за темою «Обґрунтування та реалізація методів і пристроїв електромагнітної технології для передпосівної обробки насіння на вкрай високих частотах по наукової спеціальності05.09.16 – Електротехнології та електрообладнання у агропромисловому комплексі з присудженням звання кандидата технічних наук. З 2007 р. р. Піротті О.Є. доцент кафедри передачі електричної енергії.

З 2007 року працює на посаді відповідального секретаря приймальної комісії електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»;

2014-2018р.р. – працював на посаді заступника декана з виховної роботи та роботи в гуртожитку електроенергетичного факультету;

з 2018 року по нинішній час виконює робочі обов’язки на посаді заступника директора з виховної роботи та роботи в гурттожитку ННІ ЕЕЕ;

Бере участь в якості офіційного оппонента в атестації наукових працівників постійної вченої ради ХДУСГ ім. Петра Василенка

Має співавторство у виданні медодичних вказівок

 • Методические указания «Использование алгоритмических языков при расчетах и проектировании элементов электроэнергетических систем и сетей»: (90/80),
 • Методические указания к выполнению курсовой работы «Расчет параметров воздушной линии электропередач» по дисциплине «Современные информационные технологии в управлении электроэнергетических систем» :(23/18),
 • «Критерії дослідження статичної стійкості електроенергетичної системи».
 • Лабораторна робота з курсу «Електромагнітні перехідні процеси в електричних системах» для студентів денної і заочної форм навчання напрямку 6.05070102: (28/10).

Має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, Scopus, Web of Science Core Collection

berezka

Березка Сергій Костянтинович

Посада – завідувач навчальної лабораторії техніки і електрофізики високих напруг, старший викладач

Вчений ступінь, звання – к.т.н.

Контактні дані:

E-mail: serg.berezka@gmail.com
sergiy.berezka@khpi.edu.ua
робочий телефон: (057)707-62-46
мобільний телефон: (050)641-10-46

Бібліометрика:
ORCID ID: 0000-0002-5728-744X
Google Scolar: lP1Y7LcAAAAJ
ResearcherID: ABA-8113-2021

Наукові інтереси: Математичні моделі та програмне
забезпечення для розрахунків режимів в електроенергетичних мережах;
удосконалення моделей в розрахунках блискавкозахисту ПЛ та ПС;
розрахунок наведеної напруги на відключених ПЛ.
Лекційні курси:

 • Безпека праці та професійної діяльності
 • Objects of electrical systems and networks
 • Overvoltage in Electric Power Systems
 • Electrical installation grounding devices
 • Basics of objects electrical systems and networks operation
 • Labor and professional safety
«more»
1983-1989 навчання в ХПІ ім. В.І. Леніна. Після закінчення був залишений працівати в ХПІ інженером.
З жовтеня 1991р. працює на кафедрі передачі електричної ХПІ. Пройшов шлях інженер, начальник бюро обчислювального класу (1992-1994),
завідувач навчальною лабораторією техніки високих напруг (з 1998р. по т.ч.)
1994-1997 навчання в аспірантурі на кафедрі передачі електричної енергії.
З 1994 за сумісництвом асистент, старший викладач кафедри.
2014 захист кандидатської дисертації “Визначення граничних значень опору заземлення повітряних ліній електропередавання з використанням методу імітаційного моделювання”.
Має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, Scopus, Web of Science Core Collection
Федосеенко

Федосеєнко Олена Миколаївна

Посада – доцент кафедри

Вчений ступінь, звання – к.т.н.

Контактні дані:

e-mail:n.fedoseienko@gmail.com
olena.fedoseienko@khpi.edu.ua
робочий телефон: (057)707-69-77
мобільний телефон: (050)702-33-39

Бібліометрика:
ORCID ID: 0000-0003-3701-381Х

Наукові інтереси: Проблема проектування і експлуатації заземлюючих пристроїв електроустановок.

Лекційні курси:

 • Умови функціювання енергетики
 • Історія розвитку наукових шкіл кафедри
 • Надійність та діагностика
 • Mode Optimization of Eectric Power Systems
 • Organization of Energy Consumption
 • Reliability and Diagnostics
 • Conditions of operation of the electric power industry
 • Dispatch Management end information-management systems
«more»
У 2003 році закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» по спеціальності 05.14.02 «Електричні системи та мережі» як інженер-електрик, дослідник.
20.12.2018 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Визначення електричних характеристик заземлювальних пристроїв електроустановок на основі повного моделювання об’ємних заземлювачів». Федосеєнко О.М. було призначено науковий ступінь кандидата технічних наук, а потім вчене звання доцента кафедри «Передача електричної енергії» НТУ «ХПІ».

Має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, Scopus, Web of Science Core Collection

Загайнова

Загайнова Олександра Анатоліївна

Посада – доцент кафедри

Вчений ступінь, звання – к.т.н

Контактні дані:

e-mail: zagaynova@gmail.com
aleksandra.zagaynova@khpi.edu.ua

робочий телефон: (057)707-69-77
мобільний телефон: (063)479-73-90

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57206774470
ORCID ID: 0000-0002-8558-3211

Наукові інтереси: електричні системи та мережі

Лекційні курси:

 • Електромагнітні перехідні процеси
 • Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах
 • Electromagnetic Transient Processes
 • Electromechanical transient processes in electric power systems
 • High Voltage Equipment
 • Mathematical Problems Of Power Engineering
 • Theory of automatic control in problems of electric power systems
 • Control of Electric Power Systems Modes and Automation 
 • Mathematical Basis of Technical Diagnostics 
«more»

У 2006 році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні системи та мережі» з кваліфікацією інженер-електрик дослідник.

У травні 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Підвищення ефективності експлуатації високовольтних вводів за рахунок зниження технічних ризиків», за спеціальністю 05.14.02- електричні станції системи і мережі. Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Шутенко О.В.
Загайнової О.А. було присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук. Веде науковий стаж з 01.09.2006 року.

Загайнова О.А. – співавтор виданих навчально-методичних посібників та методичних вказівок:

 1. Бондаренко В. О., Хоменко И. В., Загайнова О.А. Оперативні перемикання в електроенергетичніх системах. Лабораторний практикум з курсу «Організація енергоспоживання». Харьков НТУ «ХПИ», 2012.
 2. Веприк Ю. М., Загайнова О.А. Методические указания к лабораторным работам и курсовым проектам по курсу «Электромагнитные переходные процессы в электрических системах» и «Электромеханические переходные процессы в электрических системах» «программа w_маэстро расчета стационарных режимов электрических сетей методом ньютона» для студентов специальностей 6.050701. Харьков НТУ «ХПИ», 2012.
 3. Веприк Ю. М., Загайнова О.А. Методические указания к лабораторным работам и курсовым проектам по курсу «Электромагнитные переходные процессы в электрических системах» и «Электромеханические переходные процессы в электрических системах» «программа W_ТКЗ1 расчета симметричных коротких замыканий в электрических сетях методом Гаусса-Жордана» для студентов специальности 5.050701. Харьков НТУ «ХПИ», 2012.
 4. Веприк Ю. М., Загайнова О.А. Методические указания к лабораторным работам и курсовым проектам по курсу «Электромагнитные переходные процессы в электрических системах» и «Электромеханические переходные процессы в электрических системах» «программа W_ТКЗ2 расчета несимметричных коротких замыканий в электрических сетях методом симметричных составляющих» для студентов специальности 5.050701.Харьков НТУ «ХПИ», 2012.
 5. Пиротти А.Е., Загайнова О. А., Баклай Д. Н., Федосеенко Е.Н. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Информатика». Харьков НТУ «ХПИ», 2012.

Данильченко Дмитро Олексійович

Посада – доцент кафедри

Вчений ступінь, звання – к.т.н, доцент

Контактні дані:

e-mail: danylchenko.e@khpi.edu.ua
dmytro.danylchenko@khpi.edu.ua
робочий телефон: (057)707-69-77

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57200139784
ORCID ID: 0000-0001-7912-1849
Google Scolar: AwPg3m8AAAAJ

Наукові інтереси: електричні системи та мережі
Лекційні курси:

 • Електричні системи та мережі
 • Основи енергетичної безпеки
 • Design of electrical systems and networks
 • Distribution electric networks
 • Electrical Systems and Networks
 • Basics of power safety
«more»
З 2007 по 2012 студент кафедри “електропостачання промислових підприємств” ЗНТУ.
Закінчив з димломом з відзнакою.
З листопада 2014 аспірант кафедри передачі електричної енергії НТУ “ХПІ”.
Листопад 2017 – закінчення аспірантури, асистент кафедри передачі електричної енергії.
Червень 2018 – захист кандидатської дисертації “Захист ЛЕП з захищеними проводами від прямих ударів блискавки”
Жовтень 2019 – доцент кафедри передачі електричної енергії.
Лютий 2021 – отримання наукового ступеню доцент МОН.

Брав активну участь в рамках міжнародного наукового проекту Horizon 2020 у науковій темі «Підвищення енергетичної безпеки та надійності системи електропостачання споживачів високої та надвисокої напруги військово-оборонного та промислового комплексу України».

Дривецький Станіслав Ігорович

Посада – доцент кафедри

Вчений ступінь, звання – к.т.н

Контактні дані:

e-mail: sd_25@ukr.net
stanislav.dryvetskyi@khpi.edu.ua

робочий телефон: (057)707-69-77

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57206209079
ORCID ID: 0000-0002-8181-8829
Google Scolar: QuTlQV8AAAAJ

Наукові інтереси: електричні системи та мережі
Лекційні курси:

 • Сучасна нормативна база при проектуванні та експлуатації електричних мереж
 • Introduction to Speciality. Introductory practical training
 • Fundamentals of scientific research
 • Problems, Technologies, and Prospects of Industry Development
 • Technologies of еlectric еnergy тransmission
«more»
Закінчив у 2012р. Національний Технічний Університет «Харківській політехнічний інститут» кафедру «Автоматизація енергосистем», отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Електротехніка та електротехнології» та здобув кваліфікацію бакалавра з електротехніки та електротехнологій.
У 2014р. Закінчив Національний Технічний Університет «Харківській політехнічний інститут» кафедру «Автоматизація енергосистем», здобув диплом магістра за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електричної енергії» та здобув кваліфікацію професіонала в галузі електроенергетики.
У 2019р. захистив дисертаційну роботу на тему: «Захист ліній електропередавання з захищеними проводами від наведених блискавкою перенапруг», за спеціальністю «Електричні станції, системи та мережі» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. (від 15 жовтня 2019р. ДК № 053771)
ponomarenko

Пономаренко Сергій Григорович

Посада –  асистент кафедри

Контактні дані:

e-mail: sd_25@ukr.net
Serhii.Ponomarenko@ieee.khpi.edu.ua

робочий телефон: (057)707-66-43

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57220199812
ORCID ID: 0000-0002-7860-079X
Google Scolar: fNi4Bh4AAAAJ
ResearcherID: ABA-7833-2021

 
Наукові інтереси:
електричні системи та мережі
kulyk

Кулик Олексій Сергійович

Посада –  асистент кафедри

Контактні дані:

e-mail: kulyk.olekciy@ukr.net
oleksii.kulyk@ieee.khpi.edu.ua

робочий телефон: (057)707-66-43

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57209821431
ORCID ID: 0000-0003-2545-6314
Google Scolar: IVl3ZkAAAAAJ
ResearcherID: AAM-8738-2020

 
Наукові інтереси:
електричні системи та мережі
 
 

NEWS

Останні коментарі