Навчання і наука

Навчальний процес, організований співробітниками кафедри, базується на сучасній науково-технічній літературі та нормативних документах з урахуванням соціально-економічних аспектів в країні, що дозволяє в комплексі розглядати питання проектування, автоматизації та експлуатації електричних мереж і систем для забезпечення якісного і надійного електропостачання споживачів різних ієрархічних рівнів електроенергетичної системи

2003_0104Image0128

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ І СИСТЕМИ, в тому числі РОЗПОДІЛЬЧІ МЕРЕЖІСИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ МЕРЕЖІ є одними з основних курсів спеціальності, в яких закладається фундамент підготовки інженерів-енергетиків; формуються знання з фізичним принципам функціонування електричних мереж і систем, основ проектування, методам розрахунку і аналізу усталених режимів їх роботи.

Навчальний план спеціалізації «Електричні системи і мережі», на сьогоднішній день, є оптимальним з підготовки фахівців електроенергетичної галузі. Так як в період навчання студенти вивчають всі ланки роботи електричних систем і мереж, в тому числі і систем електропостачання. Теоретичні навички тісно переплітаються з практичною реалізацією отриманих знань. Всі практики, передбачені навчальним планом, проходять на підприємствах і в організаціях електроенергетичної галузі. У цей період студенти беруть участь в проектних і будівельних роботах ліній електропередач, високовольтних підстанцій (в тому числі цифрових), в прокладанні сучасних кабельних ліній (в тому числі і з ізоляцією із зшитого поліетилену), працюють у відділах експлуатації та налагодження високовольтного енергетичного устаткування і релейного захисту.

Вивчення дисциплін дозволяють знати:

 • термінологію;
 • основні нормативні матеріали;
 • фізичні процеси в електричних мережах і системах;
 • схеми заміщення елементів; методи електричного розрахунку і розрахунку втрат потужності та електроенергії в розімкнутих і замкнутих електричних мережах;
 • основні економічні показники і критерії техніко-економічного аналізу;
 • принципи побудови схем електричних мереж.

IMG_1480

ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖАХ І СИСТЕМАХ, включає вивчення ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ  і ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ, що дозволяє в повному обсязі вивчити основні аварійні режими; використовуючи комп’ютерне моделювання провести розрахунок струмів короткого замикання і стійкості; аналізувати режими роботи і застосовувати способи усунення аварійних ситуацій.

Вивчення дисципліни дозволяє знати:

 • основні визначення та умови існування аварійних режимів;
 • розрахункові схеми заміщення при аварійних режимах;
 • класифікацію аварійних режимів і способи їх усунення.

autot2

ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ І СИСТЕМ формує уявлення про технічний стан і функціонуванні об’єктів електроенергетичних мереж і систем; організаційній структурі експлуатаційного обслуговування і аварійно-відновлювальних роботах на об’єктах електроенергетичних мереж і систем.

Вивчення дисципліни дозволяє знати:

 • експлуатацію устаткування та організацію виконання ремонтно-відновлювальних робіт;
 • оцінювати і забезпечувати контроль використання ресурсу обладнання електричних мереж та систем;
 • виконувати на підставі статичних даних аналіз пошкоджень об’єктів;
  впливати на рівень втрат електричної енергії та показники її якості.

IMG_1481

NEWS

Останні коментарі