Конференції. Семінари

Запрошуємо

до участі в роботі нових науково-технічних конференцій, які відбудуться у 2024-2025 рр.

Перелік тем відповідних науково-технічних конференцій буде опубліковано.

Не зважаючи на складнощі, регулярно раз на рік кафедра передачі електричної енергії проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем»
Докладна інформація про цю конференцію знаходиться за посиланням https://web.kpi.kharkov.ua/eees/

Рада молодих вчених Національного технічного університету “Харківський політехнічний інcтитут” запрошує Вас взяти участь в Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та аспірантів
«Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених». Активним челеном оргкомітету конференції є доцент нашої кафедри Дмитро Данильченко.

Вже багато десятиліть викладачі активно приймають участь у Міжнародній науково-практичній конференції “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я. MicroCAD”.

Щороку викладачі кафедри ПЕЕ активно приймають участь у IEEE KhPI Week on Advanced TechnologyIEEE KhPI Week on Advanced Technology, тези конференції індексуються базою scopus. У 2022 та 2023 роках доцент кафедри Данильченко Д.О. був головою організаційного комітету. 

Окрім того, викладачі, студенти та аспіранти приймають активну участь в інших конференціях які проводяться іншими закладами освіти та кафедрами НТУ “ХПІ”.

Також  щороку викладачі активно приймали участь у МІЖНАРОДНОМУ СИМПОЗІУМУ «ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ» (SIEMA).

Головним редактором журналу категорії “Б” Вісник Національного технічного університету «ХПІ» являється завідувач кафедрою проф. Шевченко С.Ю. Вся інформація на сайті http://eree.khpi.edu.ua/.

Кожного листопада 2021 р в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» проходила  Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем»,  

За матеріалами конференції був виданий збірник наукових праць, кращі доповіді опубліковані у науковому журналі «Вісник НТУ «ХПІ», який включено до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б».

Більш   докладно  див. у файлі http://web.kpi.kharkov.ua/pee/wp-content/uploads/sites/63/2021/10/EEES-2021.pdf

Щороку  восені проходить конференція IEEE KhPI Week on Advanced Technology

Одна з кращих конференцій. IEEE KhPI Week on Advanced Technology 2021 р. була присвячена сторіччю Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки (проходила в період з 13 по 17 вересня 2021 року)

Представники студентського об’єднаного наукового товариства “ELECTROLIUM” взяли участь в конференції в якості спікерів.

Електротехнічний факультет був створений у Харківському технологічному інституті (ХТІ) 21 січня 1921 року. Першим деканом був Павло Петрович Копняєв. У 2018 році кафедри електротехнічного та електромеханічного факультетів увійшли до складу новоствореного Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки. В даний час більше 2000 студентів навчаються за 19 освітніми програмами, які включають 28 спеціалізацій в рамках 5 спеціальностей на кафедрах, що входять до складу інституту. Більше 300 викладачів, у тому числі 75 професорів і докторів наук і 120 кандидатів наук, забезпечують навчальний процес для підготовки фахівців. З моменту створення електротехнічного факультету його кафедри підготували понад 30 000 фахівців з вищою освітою. Продовжуючи традиції електротехнічного факультету, Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки є одним з найбільших навчальних центрів для висококваліфікованих інженерів-електриків.
Більш детальна інформація в прикріплених фото та в програмі конференції

Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» 

На базі навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України», в якій у 2016 р. брали безпосередню участь завідувач кафедрою В.Є. Бондаренко і співробітники кафедри, а так само студенти 5 курсу: Яковенко Іван і Лухтура Микола.

На пленарному засіданні з доповіддю «Нові підходи в управлінні режимами електричних мереж» виступила В.В. Черкашина.

Міжнародного науково-технічного симпозіуму «Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки» (SІЕМА)

На кафедрі передачі електричної енергії  27-28 жовтня 2016 р. вперше було проведено засідання секції «Передача електричної енергії» XIX Міжнародного науково-технічного симпозіуму «Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки» (SІЕМА 2016).

У роботі секції взяли активну участь як співробітники та студенти кафедри, так і провідні фахівці наукових організацій, енергетичних підприємств і вищих навчальних закладів України.

slajd2

slajd7   slajd3 slajd4 slajd5 slajd6

slajd7

 

 

 Міжнародна конференція «Energy of Moldova – 2016. Regional aspects of development»

29 – 30 вересня 2016 р. в м. Кишинів, Республіка Молдова,

Конференція проводилась за ініціативи та під керівництвом Академії наук Республіка Молдова і транслювалася IDSI TV в прямому ефірі.

4er

Заступник завідувача кафедри «Передача електричної енергії» (ПЕЕ), к.т.н., доцент Черкашина В.В. виступила з доповіддю «Monitoring the operation factors of overhead transmission lines and environment for controlling the work of electrical networks» («Моніторинг параметрів повітряних ліній і навколишнього середовища для управління режимами роботи електричних мереж»)

З доповіддю Черкашиной В.В. можна ознайомитися в відеозвітi роботи конференції

https://www.youtube.com/watch?v=gR9Ly4M-PFs на 31 хв.

NEWS

Останні коментарі