НМКД та силабус

Навчально-методичний комплекс дисципліни  —сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів необхідних для ефективного виконання студентами програми навчальної дисципліни (освітнього компоненту).

Матеріали НМКД розробляються державною мовою, з дотриманням
наукового стилю викладення.

Матеріали НМКД дисциплін, що викладаються іноземною мовою, готуються мовою викладання.

Матеріали НМКД дисциплін (освітніх компонентів) доступні студентам на платформі Office Microsoft 365.

Силабус освітнього компонента (програма навчальної дисципліни) включає в себе опис навчальної дисципліни і її обсяг, мету та цілі дисципліни, опис формату занять та компетентності, особливості дисципліни, методи та технології навчання. В силабусі представлені питання, які розглядаються в період вивчення дисципліни (освітнього компоненту) під час усіх форм навчання, які зазначено у навчальному плані, надано перелік література та навчальних матеріалів, які необхідні для освоєння навчальної дисципліни (освітнього компоненту) та розкрито систему оцінювання за результатами вивчення дисципліни (освітнього компоненту) і норми академічної етики та політики курсу.

Узагальнено, Силабус освітнього компонента (програма навчальної дисципліни) — це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожної дисципліни (освітнього компоненту), зазначеного в навчальному плані і яка оновлюється на початок кожного навчального року.

Для перегляду Силабусу дисципліни натисніть на її назву в переліку нижче

Бакалаврська програма ОП Електроенергетика

Спеціальні (фахові) компоненти освітньо-професійної програми
спеціалізацій 02 “Електричні системи і мережі” та 08 “Цифрова енергетика”

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
Профільований пакет дисциплін 02 “Електричні системи і мережі”

Оптимізація режимів роботи електроенергетичних систем
Взаємодія електроенергетичних систем з навколишнім середовищем

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
Профільований пакет дисциплін 08 “Цифрова енергетика”

Експертні системи захисту та управління електричними мережами
Цифровізація процесів розподілу та споживання електричної енергії
Цифрові підстанції

Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки
спеціалізацій 02 “Електричні системи і мережі” та 08 “Цифрова енергетика”

Основи інформаційних технологій в електроенергетичних системах
Теорія автоматичного керування в задачах електроенергетичних систем
Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах

Практична підготовка студентів спеціалізацій
02 “Електричні системи і мережі” та 08 “Цифрова енергетика”

Атестація (дипломне проектування) студентів спеціалізацій:
02 “Електричні системи і мережі” та 08 “Цифрова енергетика”

ВД (ДВВ) студента профільної підготовки
спеціалізацій 02 “Електричні системи і мережі” та 08 “Цифрова енергетика”

Магістерська програма ОП Електроенергетика

Керування режимами електроенергетичних систем
Математичні основи технічної діагностики
Диспетчерське керування та інформаційно-керуючі системи
Основи експлуатації об'єктів електричних систем та мереж
Надійність та діагностика
Проблеми та перспективи розвитку електроенергетики та електромеханіки
Основи наукових досліджень
Сучасні комп'ютерні технології в передачі та розподілі електричної енергії
Проектування об'єктів електроенергетичної галузі
Основи енергетичної безпеки

Магістерська програма ОП Стала та відновлювана енергетика: електрична та мікроелектронна інженерія

Системи релейного захисту та автоматики, безпечна експлуатація відновлюваних енергетичних установок

Магістерська програма ОП Комп’ютерні інформаційні технології цифрової трансформації енергетики

Проблеми та перспективи розвитку електроенергетики та електромеханіки
Екологічні аспекти енергетики
Сучасні комп'ютерні технології в передачі та розподілі електричної енергії
Основи наукових досліджень
Диспетчерське керування та інформаційно-керуючі системи
Проектування електроенергетичних об'єктів
Основи енергетичної безпеки
Енергоефективні технології в електроенергетичній галузі

NEWS

Останні коментарі