Навчально-методичні матеріали

Дані про монографії, підручники, навчальні посібники та методичні вказівки, що видані при участі   професорсько-викладацького складу кафедри «Передача електричної енергії»

З повнотекстовими версіями навчальних посібників і монографій, у створенні яких брали участь викладачі кафедри ПЕЕ можна ознайомитися в бібліотеці НТУ «ХПІ»

 

 

 

 

NEWS

Останні коментарі